top of page

«I пiсля молитви їхньої захиталося мiсце, де вони зiбра­лись, i сповнилися всi Духа Святого»Цього Божого дня ми говоримо з Господом про наше духовне воскресіння, до якого ми покликані, щоб воскреснути у вічному блаженстві звершеного й останнього земного дня. Для цього просто потрібно "почути голос Сина Божого" і "творити добро"... Тоді, як читаємо сьогодні в Діяннях святих апостолів, молитва стає вогнем Духа Святого: "I пiсля молитви їхньої захиталося мiсце, де вони зiбра­лись, i сповнилися всi Духа Святого, i промовляли слово Боже з дерзновенням".


Євангельські читання 9 травняЄвангеліє від Іоана, 5, 24-30


24 Істинно, істинно кажу вам: хто слово Моє слухає і вірить у Того, Хто послав Мене, той має вічне життя і на суд не приходить, а перейшов від смерти до життя. 25 Істинно, істинно кажу вам, що настане час, і нині вже є, коли мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть. 26 Бо як Отець має життя в Самому Собі, так і Синові дав мати життя в Самому Собі. 27 І дав Йому владу суд творити, бо Він є Син Людський. 28 Не дивуйтесь цьому, бо настає час, коли всі, хто в гробах, почують голос Сина Божого; 29 і вийдуть ті, хто творив добро, у воскресіння життя, а ті, хто чинив зло, — у воскресіння суду. 30 Я нічого не можу творити Сам від Себе. Як чую, так і суджу, і суд Мій праведний; бо не шукаю Моєї волі, а волі Отця, Який послав Мене.

Толкова Біблія Олександра Лопухіна«Істинно, істинно кажу вам, що настане час, і нині вже є, коли мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть.»


Про яких мертвих говорить тут Христос? Не можна мати на увазі тут мертвих духовно: вже особливо урочистий тон, який чується тут (Христос двічі повторює вислів: істинно) змушує нас очікувати тут вказівки на щось нове, незвичайне, а не повторення думки про духовне воскресіння. Потім, те воскресіння мертвих за покликом Христа, яке зображується тут, має в контексті промови значення доказу надзвичайної влади, яка Христу дана Отцем. Але хіба духовне воскресіння, як подія внутрішнього життя людини, може мати значення такого доказу? Таким чином, найімовірніше припустити, що Христос, кажучи, що воскресіння мертвих настає і навіть вже настало, мав на увазі ті чудові воскресіння мертвих, які Він незабаром хотів звершити. Таким було воскресіння Лазаря (Ін. 11) та інші подібні чудеса (Мф. 9: 18-26, Мф. 11: 5; Лк. 7: 11-17). Що стосується виразу "почувши" (oi akousantej), на яке посилаються деякі тлумачі на доказ своєї думки, ніби Христос мав тут на увазі мертвих духовно, які можуть "чути", то цей вислів показує тільки, що ті мертві, яких захоче закликати до життя Христос, покірно підуть за Його покликом. І святий Іоан Золотоустий вбачає в згадуваному тут воскресінні мертвих ознаменування того воскресіння, яке матиме місце перед страшним судом.


«Як має Отець життя Сам у Собі, так і Синові дав життя мати в Самому Собі».


Щоб показати, що в цій обіцянці - воскрешати мертвих у власному розумінні цього слова - немає і сліду якого-небудь самозвеличення і хибного розрахунку, Христос говорить, що Отець дав Йому мати в Собі життя і чинити суд. Що значить мати життя в Самому Собі? Творіння не можуть існувати без допомоги Бога. Без Його дихання, що їх оживляє і підтримує, вони гинуть. Без їжі, яку їм посилає Бог, вони жити не можуть (Пс. 103: 27-30; Діян. 17: 25-28). Тільки Бог в Своєму бутті нічим не обмежений, ні від чого не залежить і, навпаки, Сам, з безмежною повнотою Свого життя, може давати життя в безмежних вимірах. Ось що значить "мати життя в Самому Собі". Що стосується Сина, то Він може робити по відношенню до створінь те ж саме, що і Отець, не завдаючи цим ніякої шкоди Собі (пор. Ін. 1:16), але Син володіє такою повнотою життя як даром, отриманим від Отця (пор. Ін. 5:19, 30). Те ж потрібно сказати і про Його діяльність як Судді людства: і вона є наслідком отриманої від Отця влади.


«І дав Йому владу суд творити, бо Він є Син Людський».


Тому що Він є Син Людський. Так як тут (Ін. 5: 26-27 ст.) мова йде не тільки про суд, але і про воскресіння, яке дано здійснювати Синові, то розглядувані слова повинні містити в собі обгрунтування як Суду Христа, так і Його права воскрешати і оживляти. Таким обгрунтуванням є вказівка ​​на те, що Христос є Син Людський. Цей вислів уже неодноразово траплявся в синоптичних Євангеліях, зустрічався він і в Іоана (Ін. 1:51 і Ін. 3:14). Зрозуміло з контексту мови, що в цьому випадку євангелист цим виразом хоче позначити особливе право, особливу підставу, через яку Син з'явиться Суддею людей. Дивно було б припустити, що Христос таке право Своє засновував тільки на тому, що Він справжня людина і що через це Йому легко буде розбирати справи людські. З таким же правом могли виступити в якості суддів над людством і багато інших! Притому Нового Завіту загалом невластиве вживання терміна "Син Людський" в сенсі "людини". Якщо де і зустрічається заміна поняття "людина" зазначеним терміном, то тільки в місцях, запозичених зі Старого Завіту (Євр. 2: 6; Об. 1:13; Об'явл. 14:14). Тому правильніше вважати, що Христос вжив тут термін "Син Людський" як означення Месії, Царя влаштованого Ним Самим Царства Божого. Тільки в такому сенсі і іудеї, слухачі Христа, могли зрозуміти цей вислів.


«Не дивуйтесь цьому». Тому, що сказане вище (Ін. 5: 19-27). Очевидно, що слухачі Христа не довіряли Його словам про Його месіанське покликання.


«Усі, що знаходяться у гробах ...» У порівнянні з тим, що вище сказано про владу, яку має Христос над померлими, тут є щось нове. Саме Христос каже, що за Його покликом або велінням воскреснуть всі мертві, в тому числі і ті іудеї, які тепер слухають промову Христа і згодом помруть. Потім Христос вказує на те, що доля воскреслих буде не однакова: тільки ті, які за життя робили добро, отримають по воскресінні дійсне, вічне життя, злі ж люди піддадуться осуду, який представляє собою протилежність життя (пор. Ін. 5:24).


«І вийдуть ті, хто творив добро, у воскресіння життя, а ті, хто чинив зло, — у воскресіння суду.»


Хто, однак, тут розуміється під тими, хто "творив добро" або під доброчесними людьми? Деякі (напр., єп. Михайло) бачать тут позначення сукупності людей, що повірили в Христа. Але якщо Господь є тут Суддею всіх людей, які жили в усі часи, то вирок щодо них не може бути заснований на тому, чи мали вони віру в Христа: більшість з них, звичайно, і не чуло про Христа. Правильніше припустити, що вони будуть судимі на підставі властивого будь-якій людині морального закону, який, втім, по суті своїй збігається з тим, чого навчав закон, відкритий Богом (пор. Рим. 2: 12-16).

Слухачі Христа з Його слів повинні були зробити висновок, що від того чи іншого їх відношення до Христа - Судді всіх людей - залежить і їх власне спасіння.


«Я нічого не можу робити Сам від Себе... не шукаю бо волі Своєї, але волі Отця, що послав Мене».

Так як Христос визнає Себе залежним у Своїй земній діяльності від Отця, то, значить, суд, який Він буде чинити, буде цілком правильним. Він судить згідно з тим, що чує від Отця, з Яким перебуває в постійному найтіснішому спілкуванні. У цьому суді Він тільки виконує волю Отця.


«Суджу». Хоча Христос виступить як Суддя світу тільки в кінці часів (Ін. 5:22, 27, 29), проте Він говорить про суд Свій, як про подію теперішнього часу, оскільки у відомому розрізі (пор. Ін. 5:25) Його суддівська діяльність проявляється вже і тепер, в Його відношенні до іудеїв (пор. Ів. 3:19; Ін. 7:18, 26).

 


Діяння святих апостолів, 4, 23-31


23 Коли їх вiдпустили, вони прийшли до своїх i переказали те, що говорили їм первосвященики й старiйшини. 24 Вони ж, вислухавши, однодушно пiднесли голос до Бога й сказали: «Владико Боже, Що створив небо, й землю, i море та все, що є в них! 25 Ти устами отця нашого Давида, раба Твого, сказав Духом Святим: «Чого заметушились народи i люди задумують марне? 26 Повстали царi земнi, i князi зiбралися разом на Господа й на Христа Його». 27 Бо справдi зiбрались у мiстi цьому на Святого Сина Твого Iсуса, помазаного Тобою, Iрод i Понтiй Пилат з язичниками та народом iзра­їльським, 28 щоб зробити те, чому бути визначила наперед рука Твоя i рада Твоя. 29 I нинi, Господи, споглянь на погрози їхнi i дай рабам Твоїм з усiєю смiливiстю промовляти слово Твоє, 30 коли Ти простягаєш руку Твою на те, щоб зцiлення, знамення й чудеса творилися iменем Святого Сина Твого Iсуса». 31 I пiсля молитви їхньої захиталося мiсце, де вони зiбра­лись, i сповнилися всi Духа Святого, i промовляли слово Боже з дерзновенням.

Толкова Біблія Олександра Лопухіна


"Вони прийшли до своїх ..." Свої в цей час були на загальних зборах (Діян. 4:31), ймовірно, молячись про звільнення апостолів і благополучной результат їх справи (пор. Ді. 12: 5).


Ймовірно, хтось з присутніх, можливо, Петро, ​​був виразником молитовних почуттів віруючих, які, повторюючи в собі слова його молитви, робили її, таким чином, одностайною молитвою цілої громади (пор. Діян. 1:24).


В основі молитви лежить вислів псалма Давидова (Пс. 2: 1-2), в якому з євангельською наочністю зображується повстання царів і князів народів проти Месії і Самого Того, Хто послав Його, що й сталося при засудженні і розп'яття Ісуса.


Оскільки апостоли продовжували справу Месії, то і повстання на них було таким же повстанням "на Господа і на Христа Його", що і викликало молитву про їх захист і укріплення.


"Вони озвучують пророцтво, наче вимагаючи від Бога виконання обіцянки і разом втішаючи себе тим, що вороги їх замишляють марне. Таким чином, слова їх означають: приведи все це до кінця і покажи, що вони задумували марне". (Золотоустий, пор. Феофіл.).


"Його помазав Ти ...", on ecrisaj ... Це було при хрещенні Його, при сході на Нього Святого Духа.


Вороги Христові хотіли зовсім іншого - вбити Ісуса, як невизнаного Месію, але в дійсності, самі того не відаючи, зробили те, чому визначила бути рука Божа всемогутня - смертю Месії викупили все людство і відновили до колишньої величі й слави (пор. Золот. і Феофіл.).


"Затряслося місце ..." - це був не природний землетрус, але чудесний (вже по тому, що лише місце зборів), що означало те, що почута молитва їх Богом, а разом з'явилося і передвістя іншої чудесної події – сповнення віруючих силою Духа Святого. Воно було також символом Божої всемогутності, який запевняв апостолів, що їм нема чого боятися погроз Синедріону, що захистити їх може той, хто стрясає місце їх молитовного зібрання (Золот., Феофіл.). Таким чином, в підбадьоренні присутніх віруючих Господь зараз же здійснив їх молитву і дарував те, чого вони просили: говорити зі сміливістю і підтримувати їх слово знаменнями і чудесами.


Архієпископ Аверкій (Таушев)Розповідь Апостолів про те, що сталося, надихнула всіх, і всі збори, як одна людина, звернулися до Бога з гарячою молитвою.


Це - перша, що дійшла до нас, християнська громадська молитва. У цій молитві вони шукали розради і підбадьорення, віддаючи всю справу в руки Божі і просячи у Бога лише відваги в проповідуванні істини.


На молитву гарячої віри Бог відповів чудесним знаменням: «затряслося те місце, де зібрались були, і вони сповнились Духом Святим». Це чудове коливання місця було символічним вираженням всемогутньої сили Господа, яка не залишить їх безпорадними і беззахисними перед лицем ворогів. Молитва їх була негайно ж виконана: сподобилися особливого підбадьорення від Духа Святого і стали безбоязно дивитися на свій майбутній шлях страждань за Христа, і відчули себе сильними і здатними сміливо проповідувати Слово Боже.


Іоан Золотоустий«Затряслося те місце, де вони були зібрані». Це було знаком того, що вони почуті Богом. «Усі ж вони сповнились Духом Святим». Що значить: «сповнилися»? Значить - загорілися Духом, і запалав в них цей дар. «І говорили Слово Боже зі сміливістю».


Господь схилився на прохання їх і, поколивавши місце, показав, що Він присутній при їх молитві.. Послухай, що говорить пророк: «Він подивиться на землю, і змусить її трястися» (Пс. 103: 32). І ще: «від імені Господа посунулася земля, затремтіла перед Богом Якова» (Пс. 113: 7). Бог робить це як для більшого страху, так і для того, щоб вселити апостолам бадьорість після погроз і щоб налаштувати їх до більшого дерзновення. Тоді був початок (проповіді), і тому вони мали потребу у видимому знаменні для того, щоб бути більш впевненими, і згодом ніколи цього вже не було. Отже, вони отримали багато втіхи від молитви.


Вони просять і благодаті знамень, тому що не іншим, а тільки знаменнями вони могли довести, що Христос воскрес. І не тільки безпеки своєї просили вони, а й того, щоб їм не осоромитися, а говорити з відвагою. Затряслося те місце, - і це ще більше утвердило їх.

ШАПКА1.jpg
bottom of page