top of page

Євангеліє: І Дух Святий зійшов на Нього в тілесному вигляді30 вересня читаємо Євангеліє про Іоана Хрестителя і сходження Духа Святого на Господа нашого Ісуса Христа під час хрещення.


Євангельські читання 30 вересня


Євангеліє від Луки, 3, 19-22


19 Ірод же, четвертовладник, якому Іоан докоряв за Іродіаду, жінку брата його, і за все, що зробив Ірод лихого, 20 додав до всього іншого і те, що замкнув Іоана у в’язниці.
21 І сталося, коли хрестився весь народ, і Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо, 22 і Дух Святий зійшов на Нього в тілесному вигляді, як голуб; і був Голос з небес, Який говорив: Ти є Син Мій Улюблений, у Тобі Моє благовоління!

Толкова Біблія


Ірод же… Перш ніж перейти до розповіді про вихід Ісуса Христа на суспільне служіння, єв. Лука вважає за потрібне закінчити свою промову розповіддю про долю Іоана Хрестителя. Те, що він тут говорить, у Матфея і Марка сказано в іншій послідовності (див. Мф. 16: 1 і сл.; Мк. 6:17 сл.).

21 І сталося, коли хрестився весь народ, і Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо,

Коли хрестився весь народ. Це більш точне, ніж у Матфея (Мф. 3:13) і Марка (Мк. 1: 9) зауваження про час хрещення Христа. "Це відбувалося, каже єв. Лука, тоді, коли в народі проявилося загальне прагнення до прийняття хрещення від Іоана". А це вказує на кінець проповідницької діяльності Предтечі (Богословський с. 63).

Молився. Про це говорить один Лука, і відзначає цим, що хрещення було особливо важливою в житті Христа подією [Пор. Мф. 26:36; Лк. 9:28.].

Розкрилося небо. У Матфея і Марка сказано, що розкриття неба було предметом бачення (Мф. 3:16; Мк. 1:10), і тому деякі тлумачі схильні представляти це "розкриття" не як щось фактичне, а як тільки як таке, що являється певним особам. Але єв. Лука відрізує шлях до таких тлумачень, кажучи, що небо розкрилося і не додаючи, що це було видіння.

Чудо це, а також і подальше сходження Духа Святого у вигляді голуба і голос Бога Отця - все це були реальні події.

22 і Дух Святий зійшов на Нього в тілесному вигляді, як голуб; і був Голос з небес, Який говорив: Ти є Син Мій Улюблений, у Тобі Моє благовоління!

Дух Святий... Див. у Мф. 3:16.

У тілесному вигляді, тобто Він з'явився в звичайному вигляді голуба. Ти. Єв. Лука в цьому схожий з Марком (у Матвія - Сей) див. Мк. 1:11. У Тобі ... Єв. Лука тут знову передає голос Бога Отця як пряме звернення до Христа (у Мф. і Мк. - в Якому).Акт приниження Спасителя був тим показовішим, що поки був прихованим від сторонніх очей, крім, можливо, Іоана. Немає ніяких підстав думати, щоб хтось, крім Іоана, бачив і розумів в цей час самоприниження Месії. Так як це бачив тільки Іоан, то і супроводжуюча самоприниження слава Месії була відкрита тільки Хрестителю. Христос підкорився йому, як Раб, і цей Раб негайно ж проголошується Сином.

Як сталося це розкриття небес, ми не можемо уявити. Висловлена ​​тут думка робиться зрозумілою тільки при припущенні, що під небесами тут розуміються хмари (так говорить Златоуст та інші).

У Матфея йдеться про те, що «побачив Духа Божого…». Побачив - хто? В оригіналі про це ані слова; але за змістом промови слід відносити це слово насамперед до Ісуса Христа. У Мк. 1:10 слово «Іоан» вставлене. У Луки про бачення Іоаном і Христом голуба нічого не говориться і подія викладається об'єктивно, незалежно від тих осіб, які спостерігали подію. У Ін. 1: 32-34 бачення приписується одному Хрестителю; але це не виключає ймовірності, що і Христос бачив голуба.

Дух Святий зійшов на Нього в тілесному вигляді, як голуб.

Деякі тлумачать явлення голуба в духовному сенсі або, принаймні, думають, що Дух Святий був тільки схожий на голуба, був немов голубом, але не був дійсно видимим голубом. Але в таких тлумаченнях лежить і їх спростування.

Якщо явлення було цілком духовним і голуб є тільки словесний образ, фігуральний вислів, то навіщо було його і вводити? Можна було б прямо сказати: Дух Святий зійшов на Христа; або: Він сповнився Духа Святого. Конкретне і пластичне слово «голуб» свідчить про реальність явлення голуба в чуттєвому вигляді.

Саме явлення голуба (але не орла) мало тут символічний сенс і вказувало на характер діяльності Христа. У явленні голуба лежить два факти: сходження голуба вниз і наближення до Ісуса Христа.


 

Послання до ефесян святого апостола Павла, 4, 25-32


25 Тому, вiдкинувши неправду, говорiть правду кожний ближньому своєму, бо ми члени один одному. 26 Гнiваючись, не грiшiть: нехай сонце не заходить у гнiвi вашому; 27 i не давайте мiсця дияволовi. 28 Хто крав, бiльше не кради, а краще працюй, роблячи своїми руками корисне, щоб було з чого подавати тому, хто у злиднях. 29 Hiяке гниле слово нехай не виходить з уст ваших, а тiльки добре для навчання у вiрi, щоб воно давало благодать тим, що слухають. 30 I не ображайте Святого Духа Божого, яким покладено на вас печать у день вiдкуплен­ня. 31 Усяке роздратування‚ i лютiсть, i гнiв, i крик, i лихослiв’я з усякою злобою нехай будуть зни­щенi у вас; 32 а будьте один до одного добрими, милосердними, прощайте один одному, як i Бог у Христi простив вам.

Толкова Біблія


Розкриваючи тепер в чому полягає оновлення внутрішньої істоти людини в християнстві, Апостол зупиняється на деяких язичницьких вадах, які, очевидно, не були ще зовсім чужі ефеським християнам. Настанови, які він дає читачам щодо існування у них таких вад, спочатку малюють, в чому полягає християнська праведність (з 25-го стиха IV-го розділу до 3-го стиха V-го розділу), а потім зображують християнську святість (з 3-го стиха V-го розділу по 21-й стих того ж розділу). Перш за все християни повинні відкинути брехню, так як вони члени одного і того ж тіла Христового, а члени тіла брехнею, тобто неправильними своїми діями, шкодять здоров'ю всього тіла і, віпов., самі собі.

Язичники, потрібно зауважити, дуже часто дозволяли собі брехати.

На противагу нестриманості у гніві, властивої язичникам, християни, якщо трапиться їм впасти в роздратування, не повинні доходити в цьому гнівному роздратуванні до гріха. Єп. Феофан, роз'яснюючи цей вислів, наводить як приклад людину, який в роздратуванні швидко ходить по кімнаті. Якщо це людина християнин, то він не дійде до того, щоб залишити на підлозі випадково перекинуті ним кімнатні меблі або ін. речі, а неодмінно підніме їх...

Сонце нехай не заходить... Не давайте гніву тривати довше декількох годин, особливо не лягайте у гніві спати, тому що вночі ви можете ще більше зміцнитися в роздратуванні проти людини, яка викликала ваш гнів, - нікому буде переконати вас в необґрунтованості вашого роздратування [між Апостолом Павлом і Ап. Яковом наче є протилежність у погляді на допустимість гніву у християнина. Ап. Яків зовсім і безумовно відкидає гнів (Як. 1:20), тоді як Ап. Павло допускає гнів настільки, наскільки він не доводить до гріха.Але насправді такої протилежності не існує. Коли Ап. Яків виступає проти гніву, то він має на увазі постійну схильність іудеїв, до яких належали читачі його послання, доходити в своєму прагненні довести істину до самих небажаних проявів фанатизму.


Іудеї саме навіть надавали вирішального значення своїм фанатичним виступам, вважаючи, що тільки такі виступи їх приведуть до торжества божественної правди. Тим часом Апостол Павло має на увазі загальнолюдську властивість дратуватися при всяких перешкодах в справі здійснення починань людини. До такого живого відношення людини до всього, що з нею трапляється, Апостол не міг, звичайно, поставитися негативно: людина є жива істота, що почуває, як властиво від природи реагувати на все, що йому неприємне.І сам Ап. Яків, без сумніву, такий гнів допускав, як це видно вже з його викриттів, з якими він звертається в своєму посланні до багатіїв (див. Як. 5: 1 і сл.; пор. Як. 1:19: "повільний на гнів "- тільки!).

…Більшість злочинів скоєно тому, що люди не зуміли вчасно зупинитися у гніві своєму.

І не давайте місця дияволові. Тут мова йде не про диявола-сатану, а про наклепників (διάβολος може мати і таке значення, пор. Лк. 16: 1). Якщо ж розуміти це місце в сенсі уникання небезпеки підкоритися у гніві впливу диявола, то це повчання буде занадто загальним, так як і у всіх випадках наших гріхопадінь ми даємо місце навіюванням диявола. Тим часом при нашому тлумаченні цей стих є цілком відповідним висновком до попереднього стиха...

Хто крав, нехай більше не краде.

Той, хто не відійшов зовсім від звички присвоєння чужої власності, якою страждали більшість язичників, повинен не тільки перестати красти, а ще, крім того, щосили трудитися (κοπιάζω), своїми руками роблячи щось корисне, і притому чесно (τό αγαθόν), щоб мати можливість допомагати іншим.Далі мається на увазі звичка язичників до "гнилих слів". Гниле призводить псування і шкоду там, куди потрапляє, а гнилий, аморальний вираз або розмови вносять розбещення в середовище християнської громади [Деякі занадто розширюють поняття "гнилого слова" і вважають, що Ап. тут забороняє всякі беззмістовні промови. Так Майер говорить: "для Апостола слова наших уст є чітким відображенням і виявленням нашої внутрішнього, душевного життя. І такі непотрібні (гнилі) слова для нього доказ того, що "внутрішня людина" хвора, що вона - не така, якою мала б бути, якби вона була сповненою божественного життя ... і такий погляд абсолютно правильний. Бо хто своїм серцем перебуває в спілкуванні з Богом, той підпорядковує всі свої думки, слова і вчинки волі Божій ... Той же, хто відчуває задоволення, чуючи жарти всякого роду, показує цим, що вона порожня і поверхнева людина" (посл. до Ефес.). Міркування Майера можна визнати занадто суворим і крайнім. Адже веселий жарт часто розганяє поганий настрій людини і оживляє енергію до діяльності... Адже далі Апостол говорить, що ми повинні говорити те, що може сприяти творенню людини, а сучасні педагоги стверджують, що характер вихованця будується не тільки шляхом постійних серйозних повчань з боку вихователя, але також і пристойно-веселим жартом або веселою розповіддю.30 I не ображайте Святого Духа Божого, яким покладено на вас печать у день вiдкуплен­ня.

Поганих, непристойних розмов ми часто вже не соромимося, бо, як прийнято у нас висловлюватися, погане слово на вітер мовиться. Але Ап. каже, що так легковажно ставитися до гнилих слів не можна: ми ними ображаємо, точніше засмучуємо (μή λυπειτε) Святого Духа Божого, Який таємно присутній на всіх наших зібраннях (Ми - храм Св. Духа, 1 Кор. 6:19), а адже в цьому Дусі і разом з Ним ми отримали від Бога печатку, з якою ми повинні постати в день остаточного нашого викуплення на останньому суді (εις ημέραν απολ, пор. Еф. 1:13). Отримання цього Духа відбулося в прийнятті таїнства миропомазання, що слідувало за хрещенням.

Ап. перераховує кілька окремих вад, від яких повинні звільнятися християни. Християнину не личить живити в серці своєму злоби до людей, якщо навіть вона не буде виражатися в певних проявах.

Навпаки, християни повинні бути по відношенню один до одного добрими, привітними, співчутливими там, де вони зустрічаються з нещасними, і прощати один одного, пам'ятаючи, що і самі ми отримали прощення від Бога через хресні заслуги Христа.

ШАПКА1.jpg
bottom of page