top of page

Євангеліє: Хто творитиме волю Божу, той брат Мій12 серпня читаємо Євангеліє про про хулу на Духа Святого.Євангельські читання 12 вересня


Євангеліє від Марка, 3, 28-35


28 Істинно кажу вам: простяться синам людським усі гріхи та хули, якими б вони не хулили; 29 хто ж хулитиме Духа Святого, тому не буде прощення довіку, але підлягає він вічному осуду. 30 Бо ж говорили: в Ньому нечистий дух.
31 Прийшли Мати і брати Його і, стоячи надворі, послали до Нього покликати Його. 32 Навколо Нього сидів народ. І сказали Йому: ось Мати Твоя і брати Твої і сестри Твої надворі, шукають Тебе. 33 І відповів їм: хто мати Моя і брати Мої? 34 І, поглянувши довкола Себе на тих, що сиділи, сказав: ось мати Моя і брати Мої; 35 бо хто творитиме волю Божу, той брат Мій, і сестра Моя, і мати Моя.

Толкова Біблія


За Тішендорфом, "вічним гріхом буде винен". Це означає, що винний назавжди прив'язаний до гріха, не може від нього відстати (таке ж значення має і попередній вираз: "тому не буде прощення довіку"). Про те, що буде в потойбіччі, звідси ще не можна виводити прямого висновку. З ясністю тільки сказано, що гріх на людині буде тяжіти завжди - не буде такого періоду, коли б вона відчула полегшення ...


Уже в давнину вважали, що зміст виразу такий: «якщо інші справи і вчинки милостиво (liberali venia) прощаються, то милосердя не буває, коли Бог заперечується у Христі» (Іларій). Златоуст вважав цей стих дуже незрозумілим; але якщо, говорив він, вникнемо в нього, то легко його зрозуміємо. Що означають ці слова? Те, що гріх проти Духа Святого переважно не прощається. Чому ж? Тому що Христа не знали, хто Він був, а про Духа отримали вже достатнє пізнання ... Отже, Я вам відпускаю те, чим ви Мене лихословили перше хреста, навіть і те, що ви хочете розіп'яти Мене на хресті, і саме невіра ваша нее буде поставлена вам у провину ...


Але те, що ви говорили про Духа, те не проститься вам ... Чому? Тому що Дух Святий вам відомий, а ви не соромитеся відкидати очевидну істину».


Дух Святий є Бог, і Бог є Дух. Фарисеї, що слухали промову Христа, навряд чи представляли Духа Святого як третю Особу Святої Тройці, і для них вираз «Дух Святий» був рівнозначним слову «Бог» або принаймні «Дух Божий». Таким чином, вираз «хула на Духа Святого» було для слуху фарисеїв рівнозначний словам «хула проти Бога». Якщо так, то стає зрозумілим, чому будь-який інший гріх і хула проститься людям, але хула проти Духа Святого не проститься. Тому, що останнє є виступ проти Самого Бога і разом з тим наближення людського духа до злого духа, провина якого, за поняттями тодішніх іудеїв і за нашими, ніколи не буде прощена. Це, так би мовити, принципова хула, найбільше зло, властиве тільки духам злоби, які ніколи не призивалися до покаяння і ніколи не можуть покаятися. У цієї найбільшої хулі заперечується Сам Бог, як Істота Всеблага, Всеправедна, Всемогутня, з усіма Його властивостями, і в той же час в самому корені заперечується вся релігія, вся моральність. Тут передбачається найглибше падіння людини, з якого не може його вивести сама благодать Божа, тому що вона в такій богозневазі і заперечується.


Людський дух, вимовляючи таку хулу, стає на один щабель з нечистим духом.


Про родичів Христа - див. Мф. 12: 46-50. Єв. Марк ставить цю розповідь на належному місці: у нього цілком зрозуміло і те, з яких мотивів родичі шукали Христа (за Матфеєм і Лукою вони просто хотіли Його бачити або говорити з Ним - вони хочуть відвернути Його від Його проповідницької діяльності, - вказується і те, що говорить з цього приводу Христос.


 

Друге послання до коринф’ян святого апостола Павла,10, 7-18


7 Чи на обличчя ви дивитесь? Хто певний у собi, що вiн Христів, той сам по собi суди, що як вiн Христів, так i ми Хрис­товi. 8 Бо коли б я i бiльше став хвалитися нашою владою, що Господь дав нам на будування, а не на руйнування ваше, то не осоромився б. 9 Втiм, нехай не здається, що я залякую вас посланнями. 10 Так як дехто говорить: послання його важкі і міцні, а осо­бисто присутній — слабкий, i мова його незначна, — 11 такий нехай знає, що якi ми на словах у посланнях заочно, такi самi i на дiлi особисто. 12 Бо ми не смiємо рiвня­ти або прирiвнювати себе до тих, якi самi себе виставляють: вони мiряють себе самими собою та порiвнюють себе з собою нерозум­но. 13 А ми не будемо хвалитися безмiрно, але за мiрилом, що призначив нам Бог, як таку мiру, щоб досягти i до вас. 14 Бо ми не напружуємо себе, як тi, що не досяг­ли до вас, тому що ми досягли i до вас благовiстям Христовим. 15 Ми не без мiри хвалимося, не чужими трудами, але надiємось, що разом iз зростанням вiри вашої ми звеличимося мiж вами над­мiру, 16 так щоб проповiдувати Євангелiє і далеко за вами, а не хвалитися готовим у чужому дiлi. 17 «А хто хвалиться, нехай хвали­ться в Господi». 18 Бо не той дос­тойний, хто сам себе хвалить, але кого хвалить Господь.

Толкова Біблія


Павло тут прямо висловлюється проти домагання іудеїв ставити себе у особливу, виняткову, позицію щодо Христа. Ці «Христові» були зовсім не ті коринфяни, які ставили партію Христових на противагу партіям Петрових, Павлових і Аполлосових (1 Кор. 1). Апостол говорить про цих нових «Христових» не як про партію, ворожу іншим партіям, а як про особистих супротивників його, Павла, якому вони відмовляли в тій близькості до Христа, яку приписували тільки собі. Очевидно, це були іудеї-проповідники, які з'явилися в Коринфі з Єрусалима для того, щоб перешкодити успіху проповіді Апостола Павла в Коринфі. Вони хвалилися тим, що були послані від «матері церков» - від єрусалимської Церкви, і знайомі з самими найближчими учнями Христа.


Про Апостола Павла хтось говорив в Коринфі, що він тільки в посланнях своїх суворий і сильний, а коли доводиться йому виступати особисто перед християнами - він боязкий.


Апостол говорить, що така чутка про нього зовсім необґрунтована.

Комусь могла здатися неприємною та похвала, яку висловив сам собі Ап. в 7-му стиху.


Але Апостол, власне кажучи, ще мало сказав про себе: якби він сказав про себе і більше, то Бог не осоромив би його похвалу і підтвердив би - очевидно чудесними знаменнями (напр. подібними до тих, про які йдеться в Діян. 5: 9, 10).


Авторитет свій Ап. використовує не на руйнування Церкви, в чому його, мабуть, хтось дорікав, а на створення її. Пор. 2 Кор. 13:10.


У Коринфі поширювали чутку, що Апостол ніколи не приведе в здійснення тих погроз, які він висловлює в своїх посланнях (розуміються, очевидно, перше і справжнє, друге, послання до Коринфян).


Ап. Павло тут малюється нам не тільки як людина непредставницька за зовнішнім виглядом (про це говорить і переказ, збережений письменником 14-го століття Никифором Каллістом і апокрифічні "Діяння Павла і Фекли"), але навіть як мало енергійний діяч і поганий оратор, що для грецького населення Коринфа здавалося дуже великим недоліком.


Апостол відкидає закид просто, не наводячи жодних доказів. Очевидно, він сподівається дати докази своєї енергії вже після приходу в Коринф.


Якщо Апостол і хвалиться, то похвала його грунтується на фактах: він дійсно багато зробив для поширення Євангелія Христового і зробить ще більше. Притому він усвідомлює, що і Сам Господь дає йому схвалення за його невтомну діяльність.


Апостол говорить, що він не наважиться (тут, очевидно, іронія) порівнювати свої подвиги з подвигами інших, які люблять занадто багато говорити про себе. «Де вже нам!» - наче говорить Апостол…


Апостол дивиться на Коринф саме як на свій, відведений йому Богом. Він тут поширив Євангеліє, він же стане і утверджувати коринфян у вірі, а потім поширить свою діяльність і далі - не в Рим, звичайно, де Церква вже була заснована іншими, - а в Іспанію (пор. Рим. 15:24).


На закінчення Апостол вказує правильний масштаб для будь-якої людської похвали: потрібно все приписувати не собі, а Господу (пор. Єр. 9:24).

ШАПКА1.jpg
bottom of page