top of page

Євангеліє: Хто підноситься, принижений буде9 лютого читаємо Євангеліє про те, що молитися потрібно зі смиренням і покаянням.

Євангельські читання 9 лютого


Євангеліє від Луки, 18, 10-14


10 Два чоловіки прийшли до храму помолитися: один фарисей, а другий митар. 11 Фарисей, ставши, так про себе молився: Боже! Дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей митар. 12 Пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. 13 А митар, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо; але, б’ючи себе в груди, говорив: Боже, будь милостивий до мене, грішного! 14 Кажу вам, що цей пішов до дому свого виправданий більше, ніж той: бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться.

Аверкій, архієпископ


Фарисей молився з почуттям зарозумілості, гордині, самозвеличення, виставляючи перед Богом свої добрі справи, як свої особисті заслуги, і принижуючи інших людей.


А митник молився з усвідомленням своєї гріховності, своєї недостойності. Молитва митаря «Боже! Будь милостивий до мене грішного!», як зразкова, тепер використовується для загального вжитку.


В результаті мир пішов до свого дому виправданим «більше, ніж той», тобто фарисей, бо, як висловлює Господь ідею цієї притчі в заключних словах її, «всякий, хто підноситься, буде принижений, а хто принижує себе, піднесеться». Отже, молитися потрібно зі смиренням, з серцевим скрушенням, покаянням щодо своїх гріхів.


 

Друге послання до Тимофія святого апостола Павла,


10 А ти наслiдував мене у вчен­­нi, життi, прихильностi, вiрi, великодушностi, любовi, терпiннi, 11 у гонiннях, стражданнях, що спiткали мене в Антиохiї, Iконiї, Лiстрах; якi гонiння я перенiс, i вiд усiх визволив мене Господь. 12 Та й усi, хто бажає жити побож­но в Христi Iсусi, будуть гнанi. 13 Ли­хi ж люди i обманщики матимуть успiх у злому, зводячи iн­ших i себе зводячи. 14 А ти перебувай у тому, чого тебе навчили i що тобi довiрили, знаючи, ким ти навчений. 15 До того ж ти з дитинс­тва знаєш Святе Писання, яке мо­же умудрити тебе на спасiння вi­рою в Христа Iсуса.

Толкова Біблія


Тимофій завжди ішов за прикладом апостола Павла щодо терпіння в стражданнях, а також наслідуючи інші чесноти. Про це апостол нагадує тепер, щоб спонукати його і надалі триматися якнайдалі від лжеучителів.


Спіткали мене ... Можливий переклад: "А які страждання спіткали мене! .. Що за переслідування я переніс. І від усіх них позбавив мене Господь".


У той час як лжеучителі матимуть успіх, вводячи людей в оману, якій піддаються самі, …Тимофій повинен стояти твердо в тому вченні, яке він прийняв від апостола Павла (знаючи, ким ти навчений).


Тимофію допоможе в цьому випадку і його знайомство зі Святим Писанням, яке він вивчив ще в дитинстві, очевидно, під керівництвом своєї матері і баби (пор. 2 Тим. 1: 5). Писання свідчить про Христа (Ін. 5:39, Ін. 5:45 і сл.).


Умудрити на спасіння - в ставленні до суті спасіння; вони дадуть йому правильно розуміти, в чому саме полягає спасіння. І спасіння це досягається вірою в Ісуса Христа (пор. Рим. 3:25: очищення вірою).

ШАПКА1.jpg
bottom of page