Євангеліє: Просіть, і дасться вам, шукайте, і знайдете; стукайте, і відчинять вамСьогодні Господь наш і Бог Ісус Христос учить молитися. З вірою, смиренням, терпінням і постійністю.

Євангельські читання 5 листопада


Євангеліє від Луки, 11, 1 - 10


1. І сталося, коли в одному місці Він молився і перестав, один з учеників Його сказав Йому: Господи! Навчи нас молитися, як і Іоан навчив учнів своїх. 2 Він сказав їм: коли молитесь, говоріть:
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. 3 Хліб наш насущний дай нам сьогодні; 4 і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
5 І сказав їм: припустімо, що хто-небудь з вас, маючи друга, прийде до нього опівночі і скаже йому: друже! Позич мені три хліби, 6 бо друг мій зайшов до мене з дороги, і я не маю чого дати йому. 7 А той зсередини скаже у відповідь: не турбуй мене, двері вже зачинені, і діти мої зі мною на постелі; не можу встати і дати тобі. 8 Кажу ж вам, якщо він не встане і не дасть йому по дружбі з ним, то через невідступність його, вставши, дасть йому, скільки той просить. 9 І я скажу вам: просіть, і дасться вам, шукайте, і знайдете; стукайте, і відчинять вам, 10 бо кожний, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняють.

Толкова Біблія


Невідомо, в який час і де Господь молився, - ймовірно, дещо віддалено від Своїх учнів. Після закінчення цієї молитви один з учнів звернувся до Господа з проханням навчити їх молитися, - тобто, звичайно, дати якусь певну формулу молитви, як це зробив Хреститель для своїх учнів (пор. Лк. 5:33).

У відповідь на прохання учня, який, очевидно, говорив від імені всіх інших учнів, Господь вчить їх молитві "Отче наш". Таким чином, молитва Господня, очевидно, була дана учням у відповідь на їх прохання, і єв. Матфей, очевидно, помістив її в нагірній проповіді тільки тому, що почав викладати вчення Христа про те, як взагалі потрібно молитися (Мф. 6: 9).


У новітніх виданнях (напр., у Тішендорфа) молитва Господня у єв. Луки має більш скорочений вигляд, ніж у єв. Матфея. Так, у 2-му стихові пропущені слова: "наш, що на небесах" і "нехай буде воля Твоя як на небі, і на землі".


Деякі (напр., І. Вейс) приписують дуже велике значення цій відмінності, кажучи, що взагалі Церква не зберегла в справжньому вигляді слів Христа ... Але нам здається, що ці звинувачення є марними і несправедливими. По-перше, ще потрібно довести, що дійсно обидва євангелисти не сходяться в передачі молитви Господньої. Адже прийнятий в Східній Церкві текст цієї молитви, як його подає єв. Лука, має підстави в деяких древніх кодексах (див. прим. Тішендорф до 11-ї гл, Луки с. 561) і дуже можливо, що в тих кодексах Євангелія від Луки, де молитва Господня подається в скороченому вигляді, запропоноване читання, яке існувало тільки в тих церквах, де були написані ці кодекси. Насправді ж молитва Господня спочатку однаково записана була в Євангеліях і Матфея і Луки... А по-друге, можливе і таке припущення, - якщо взяти за факт, що у Луки молитва Господня має тільки п'ять прохань, - єв . Матфей дав у своєму Євангелії формулу молитви, а єв. Лука тільки окреслив її зміст в більш стислому вигляді, так як справді, напр., вираз "нехай буде воля твоя" в сутності схожий з попереднім проханням: "нехай прийде Царство Твоє".


Словом, питання про те, який спочатку вигляд мала молитва Господня в Євангелії Луки, не може ще вважатися остаточно вирішеним. Не можна, справді, ігнорувати свідчення Синайського кодексу, який має у себе прохання "нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі ..."

Замість "дай", як сказано у Матфея, тут варто дати слово "подавай" (теп. час). Це означає постійно триваючи подавання, чому відповідає і далі вжитий вираз "на кожен день", тобто день за днем, щодня.

І прости нам гріхи наші…

Гріхи - більш конкретне слово, ніж "борги", вжите у Матфея.

Але визволи нас від лукавого. Це прохання також опускається в новітніх виданнях Євангелія від Луки. З приводу цього можна сказати те ж, що сказано вище з приводу опущень, передбачуваних у 2-му стиху.

Славослів'я немає в Євангелії Луки і за нашим текстом.

Після того як Христос навчив Своїх учеників молитися, Він дає їм запевнення в тому, що молитва їх буде почутою. Він каже притчу про одного чоловіка, який своїми невідступними проханнями змушує свого друга встати вночі з ліжка, щоб дати прохачеві три хліба для частування друга, що несподівано приїхав до нього.

Ця настирливість, яку, очевидно, Господь, радить наслідувати (див. 9 ст.), не представляється ділом нетерпимим, тому що, як правильно зауважує Тренч (с. 279), прохач наполягає не заради себе самого, а заради іншого і щоб не зрадити священному обов'язку гостинності. Так Авраам подає нам ще один приклад невідступно-наполегливого прохання: він також молить не про себе, а на захист Содома (Бут. 18: 23-33).

Ученики Христові також наполегливо повинні просити Бога про свої потреби, і їх прохання будуть задоволені (див. Мф. 7: 7-8).


 

Послання до колосян святого апостола Павла, 1, 1 – 2, 7 - 11


1 Павло, з волi Божої апостол Iсуса Христа, i Тимофiй брат, 2 святим‚ що перебувають у Колосах‚ i вiрним браттям у Христi Iсусi:
7 як i навчилися вiд Епаф­раса, улюбленого спiвпрацiвни­ка нашого, вiрного для вас служи­теля Христового, 8 який i сповiс­тив нас про вашу любов у дусi.
9 Тому i ми вiд цього дня, як по­чули про це, не перестаємо молитися за вас i просити, щоб ви наповнювалися пiзнанням волi Його, в усякiй премудростi й розумiннi духовному, 10 щоб поводилися достойно Бога, у всьому догоджаючи Йому, приносячи плiд у всякому доброму дiлi та зростаючи у пiзнаннi Бога, 11 змiцнюю­чись усякою силою за могутнiстю слави Його, в усякому терпiннi й великодушностi з радiстю,

Толкова Біблія


Апостол посилає благословення колосянам від себе і від Тимофія. Благословення це по формі схоже і з Рим. 1: 1, 7 і ще більше з 1 Кор. 1: 1-2. «Тимофій» - див. Діян. 16: 1, і Флп. 2:20, 22.

Головним просвітителем колосян є помічник Апостола Павла Єпафрас: він багато сприяв правильному християнському розвитку колоських християн.

«Любов у дусі». Тут йдеться про любов колосян до Павла (про любов їх до християн взагалі сказано вже в Кол. 1: 4). Любов ця має свою опору в Дусі Святому і тому тверда і нелицемірна.

Так як добру основу вже покладено у колосян, то Апостол тепер молить Бога про те, щоб колосяни могли йти далі в своєму християнському розвитку. Ап. бажає, щоб вони займалися «пізнанням» волі Божої (έπίγνωοις - досконале, повне пізнання, пор. Рим. 1:28), що досягається за допомогою всякої мудрості (σοφία), яка, як здатність теоретична, точно визначає мету, з якою людина повинна прагнути, і за допомогою розуміння духовного (σύνεσις - моральна тактовність) або вміння обирати для досягнення мети чисті і цілком придатні засоби.


Повне пізнання волі Божої необхідне для того, щоб ми могли наближатися до нашого Отця-Бога, бути Йому любими і через це моральне вдосконалення зростати в пізнанні Бога, розширювати свій християнський світогляд (християнське життя і християнське знання таким чином, за Апостолом, допомагають розвиватися одне одному).


Але так як християнин може почерпнути сили для свого морального вдосконалення лише в Бозі, то і Колосян повинні шукати укріплення у Бога, утверджуватися з Його благодатною допомогою в «терпінні» - перед великими спокусами і в «великодушності». Правильніше: в довготерпінні - перед тривалими випробуваннями.

ШАПКА1.jpg