top of page

Євангеліє: Навчіться від Мене, бо Я лагідний і смиренний серцемСьогодні читаємо Євангеліє про те, що у Господі нашім Ісусі Христі, в смиренні й любові, всі наші тягарі стають легкими...

Євангельські читання 18 грудня


Євангеліє від Матфея, 11, 27 - 30


27 Усе Мені передано Отцем Моїм, і ніхто не знає Сина, тільки Отець; і Отця ніхто не знає, тільки Син, і той, кому Син схоче відкрити. 28 Прийдіть до Мене, всі струджені і обтяжені, і Я заспокою вас; 29 візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від Мене, бо Я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим; 30 бо ярмо Моє — благо, і тягар Мій легкий.

Толкова Біблія


27 Усе Мені передано Отцем Моїм, і ніхто не знає Сина, тільки Отець; і Отця ніхто не знає, тільки Син, і той, кому Син схоче відкрити.

(Лк. 10:22 - з невеликою різницею в виразах).


Думка висловлюється в надзвичайно тонкому зв'язку з попереднім стихом і взагалі з тим, про що говорилося раніше. Спаситель говорить тут немов так: Ти дав немовлятам розуміння таємниць і приховав їх від премудрих і розумних. Я знаю ці таємниці, тому що і це, і все інше передано Мені Отцем Моїм. З цих таємниць найголовніша - знання Сина (розуміння всієї Його діяльності, всього Його вчення і самої Його істоти) і знання Отця. І те й інше незбагненне для звичайних людей: ніхто не знає Сина, крім Отця…


Показово, що вже в давні часи намагалися дещо переінакшити цей стих. Здавалося неузгодженим, що тут йдеться найперше про Сина, якого знає Отець; потрібно було зовсім протилежне. Тому зустрічаються перестановки у Юстина Dial. 100 і Apol. I: 63, Тертуліана, Adv. Marc. IV: 25. у Іринея, I: 13, 2 також бачимо зворотний порядок; але в IV: 11, 1 він говорить: hi autem, qui peritiores apostolis volunt esse sic describunt: Nemo cognovit patrem nisi filius, nec filium nisi pater et cui voluerit filius reveiare (люди, які хочуть бути більш обізнаними за апостолів, так пишуть: ніхто не знає Отця, крім Сина, і Сина, крім Отця, і кому Син захотів відкрити). - Зі слів Спасителя випливає, що знати Отця (як і Сина) не неможливо, але дається тільки тим, кому Син хоче відкрити. Тут певна таємниця, зрозуміла тільки людям, які люблять Сина і яким Він відповідає такою ж любов'ю.


28 Прийдіть до Мене, всі струджені і обтяжені, і Я заспокою вас;

Цей і подальші стихи до кінця глави не мають жодних паралелей у всіх інших євангелистів і зустрічаються тільки у Матфея. Мова в оригіналі відрізняється надзвичайною м'якістю і любов’ю, але в той же час і надзвичайної енергією і стислістю.


Тут глибина богослів’я нагадує Євангеліє Іоана і зближує з ним Євангеліє Матфея…Слова, сказані тут Спасителем, як правильно зауважують, були б богохульством, якби були вимовлені устами звичайної людини. Але в устах Сина Людського вони природні.


«Маленьке слово має велике значення»… Слова ці нагадують Іс. 45:22, де подібна ж мова вкладається в уста Самого Єгови. Але ще більше схожості спостерігається з кількома місцями в книзі, яким вона пройнята (пор. Мф. 11:25 = Сир. 51: 1, 14]; Мф. 11:28 = Сир. 51:31, 35; Мф. 11:29 = Сир. 51:34, 35 (в грец. LXX за виданням Тішендорфа числовий порядок стихів інший).


29 Візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від Мене, бо Я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим;


Христос має тут, ймовірно, на увазі не тільки «важкі тягарі», які покладали на народ тодішні фарисейські вчителі, а й взагалі будь-якого роду навчання і обов'язки, що накладаються якими б то не було людьми, що не тільки не мають з Ним зв'язку, але і такими, які виражають Йому уявну відданість. Тягар Христа легкий і ярмо Його благо; тягар, що накладається усіма іншими вчителями, якщо самі вони не є учениками і не покладають на себе тягаря Христа, завжди буває важким.


30 Бо ярмо Моє — благо, і тягар Мій легкий.

При розгляді цього стиха пропонувалися питання: яким чином ярмо Христа може бути благим і тягар Його легким, коли Він Сам говорив, що «тісні ворота і вузька дорога, що веде до життя» (Мф. 7:14)? На це питання відповідали, що те, що представляється спочатку тісним, з плином часу є приємним внаслідок невичерпної любові. В такому дусі відповідають на це питання, напр., Августин і деякі пізніші екзегети.


Послання до галатів святого апостола Павла, 5, 22 – 6, 2


22 Плiд же духа є: любов, радiсть, мир, довготерпiння, доброта, милосердя, вiра, 23 лагiд­нiсть, стриманiсть. Hа таких нема закону. 24 Але тi, що Христовi є‚ плоть свою розп’яли з пристрастями i похотями. 25 Якщо ми живемо духом, то за духом повиннi й дiяти. 26 Hе будьмо марнославнi, один одного дратувати, один одному заздрити.
1 Браття! Якщо i впаде людина в якийсь грiх, ви, духовнi, виправляйте такого в дусi лагiд­ности, пильнуючи кожний себе, щоб i ти не був спокушений. 2 Hо­сiть тягарi один одного i так здiйсните закон Христа.

Толкова Біблія


Протилежні ділам плоті чесноти Ап. розглядає як єдиний плід духу, незважаючи на їх позірну різнорідність. Під духом можна розуміти тут дух людський, який в той же час пройнятий Духом Божим.

Віра - тут в сенсі довірливості у відношенні один до одного.

Для таких людей немає закону. І закон Мойсея не засудить таких людей, які мають усі чесноти і лише в незначних випадках не дотримуються постанов, які існують у певний час і в обмеженому просторі (пор. Рим. 8: 31-34). Адже в любові, якою вони живуть, виповнюється весь істотний зміст закону.

На щастя, християни (Христові) не можуть захоплюватися ділами плоті. Вони її розіп'яли з усіма її пристрастями і похотями, коли, в хрещенні, померли з Христом.

До таких досконалих християн повинні належати і галати, які в цьому своєму стані ще далекі від досконалості. Адже вони теж померли з Христом для діл плоті і почали життя в духові. І це життя вони повинні виявляти в належних вчинках.

Слово "брати" як не можна краще відтіняє заклик Апостола до утримання від будь-якого марнославства, яке псує правильні, братські відносини між християнами.


При наверненні грішника на істинний шлях потрібно діяти в дусі лагідності. Слід також дбати про своїх ближніх у їхніх потребах і невдачах, терпляче ставлячись до їх недоліків, з огляду на те, що кожен з нас також має свої гріхи.


Повчальна глава закінчується новим закликом до того, щоб робити добро людям.

Впаде - ненавмисно, несподівано для самого себе, будучи захопленим зненацька (προληφθῆ - "буде захоплений").

Духовні - οι πνευματικοί, такі християни, в яких Дух Св. найбільше проявив Свою силу, в яких Він став керівним началом життя, тоді як в масі християн, як і раніше, ще сильним є вплив плоті (пор. 1 Кор. 3: 1-3). Це ті люди, яких Ап. називає досконалими (1 Кор. 2: 6; Флп. 3:15), сильними (Рим. 15: 1).

Щоб ти не був спокушений, тобто щоб не впасти в гріх. Провина брата для "духовної" людини повинна, служити пересторогою, нагадувати йому про його власну слабкість, а цей спогад змусить його м'якше ставитися до того, хто згрішив ...

Не тільки гріх брата, але і будь-яка скрута (тягарі), яка відчувається нашими братами, повинна і нами відчуватися нами такою, що гнітить нас самих. Тому ми повинні допомагати брату нести його тягар, під яким потрібно розуміти все, що пригнічує людину, з чим вона не може сама впоратися, - і духовні, і матеріальні негаразди. До такого широкого розуміння слова "тягарі" спонукає і висновок стиха: "так виконаєте закон Христовий" або заповідь Христа про любов, в якій власне і полягає суть закону Христового (Мф. 23:37 і сл., Ін. 13:34).


Виконання закону Христового Ап. і тепер уже бачить з боку галатів, але це виконання ще недосконале. Воно буде досконалим тільки згодом (αναπληρώσετε - від αναπληροῦν = виконувати в досконалому вигляді, в протилежність до πληροῦν). Це досконале виконання закону Христового можливе тільки тоді, коли галати будуть завжди допомагати братам носити їх тягарі.

ШАПКА1.jpg
bottom of page