Євангеліє: Від Нього виходила сила і зціляла всіх
Євангельські читання 10 жовтня


Євангеліє від Луки, 6, 12 - 19


12 У ті дні Ісус зійшов на гору помолитися і пробув усю ніч у молитві до Бога. 13 Коли ж настав день, покликав учеників Своїх і обрав з них дванадцятьох, яких назвав апостолами: 14 Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова та Іоана, Филипа та Варфоломія, 15 Матфея та Фому, Якова Алфеєвого та Симона, званого Зилотом, Іуду Якового та 16 Іуду Іскаріотського, який потім став зрадником.

17 І зійшовши з ними, Він став на рівному місці; також багато учеників Його і безліч народу з усієї Юдеї та Єрусалима, з приморських місць Тирських і Сидонських, 18 що прийшли послухати Його і зцілитися від недуг своїх, також і ті, що страждали від нечистих духів, — і зцілялися. 19 І весь народ намагався доторкнутися до Нього, бо від Нього виходила сила і зціляла всіх.


Толкова Біблія


На гору помолитися. Це зазначає один Лука. Це подія, яка вказує на надзвичайну важливість обрання апостолів.

Про обрання апостолів єв. Лука розповідає узгоджено з Марком (Мк. 3: 7-19), втім з деякими відступами.

Назвав апостолами, тобто дав їм місію, яка визначається назвою "апостол" - посланець, уповноважений (пор. Мф. 10: 2).

14 Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова та Іоана, Филипа та Варфоломія, 15 Матфея та Фому, Якова Алфеєвого та Симона, званого Зилотом, Іуду Якового та 16 Іуду Іскаріотського, який потім став зрадником.

Андрія, брата його. Лука ще не згадував Андрія, і тому відзначає, що він був братом Симона. Навпаки, родинні зв’язки між Яковом та Іоаном, як відомі (див. Мф. 5:10), тут не вказуються. Іуда Яковів, тобто син Якова (особа відома) - це той же, кого Матфей називає Левеєм, прозваним Фадеєм (Мф. 10: 3), а Марк - просто Фадеєм (Мк. 3:18).

І зійшовши з ними… Після того, як зійшов з обраними апостолами з гори.

Став на рівному місці. Тобто на одному з майданчиків, які існують в палестинських горах (пор. 2 Цар. 1:21). Господь все ж залишався в межах гори, і тому наступна Його промова цілком може бути названа "Нагірною" промовою.

Багато учеників Його. Вони також зупинилися. Під учнями маються на увазі взагалі послідовники Христа, крім 12-ти апостолів.

18 Що прийшли послухати Його і зцілитися від недуг своїх, також і ті, що страждали від нечистих духів, — і зцілялися.

За більш перевіреним текстом потрібно було перекласти так: "і стражденні зцілювалися від нечистих духів".


 

Послання до филип’ян святого апостола Павла, 1, 20 - 27


20 При впев­неностi й надiї моїй, що я нi в чому не буду осоромлений, але при всякому дерзновеннi i тепер, як i завжди, возвеличиться Хрис­тос у тiлi моєму, чи то життям, чи смертю. 21 Бо для мене життя — Христос, i смерть — надбання. 22 Якщо ж життя у плотi дає плiд моєму ділу, то не знаю, що обрати; 23 вабить мене те й інше: маю бажання визволитися i бути з Христом, бо це незрiвнянно краще; 24 а залишатися в плотi потрiбнiше для вас. 25 I я певно знаю, що зостанусь i буду з усiма вами для вашого успi­ху й радости у вiрi, 26 щоб похвала ваша у Христi Iсусi примножи­ла­ся че­рез мене, при моєму друго­му приходi до вас. 27 Тiльки жи­вiть достойно благовiстя Христового, щоб менi, чи прийду я i побачу вас, чи не прийду, чути про вас, що ви стоїте в одному дусi, змагаючись однодушно за вiру євангельську.

Толкова Біблія


Добрий результат, який передбачає апостол, відповідає його «впевненості» або точніше «його напруженого очікування» (άπο καραδοκία Рим. 8:19) і його надії на те, що він ні в чому осоромлений не буде, але у всякому сміливому відкритому виступі (παρρησία пор. Кол. 2:15) Сам Христос буде звеличений у тілі Апостола. Інакше сказати: Бог звеличить Христа відкрито, використовуючи для цього тіло Апостола, змусивши його послужити смертю або чудесним несподіваним збереженням славі Христа; той чи інший результат належить Апостолу - у всякому разі він сподівається на те, що цей результат буде для нього не ганьбою, а, навпаки, прославлянням.

Апостол сказав, що навіть смерть за Христа відповідає його внутрішньому щирому бажанню ( «надії моїй», ελπίδα μου, Флп. 1:20). Тепер це твердження він пояснює. Він не боїться смерті тому, що через неї він отримає нове, справжнє життя (το ζην), життя з Христом, Який і є життям для Апостола (пор. Гал. 2:20).

Живучи в тілі, Апостол, звичайно, багато зробить для поширення християнства («плід діла»), і він не проти попрацювати ще. Але йому особисто більш відрадним є розлука з цим життям ( «визволитися»), хоча він не може забути і віруючих, які, звичайно, жадають мати Апостола серед себе.

Апостол висловлює впевненість, засновану на точному знанні ( «і я певно знаю»), що цього разу йому смерть не загрожує. Він залишиться в живих і побачиться з читачами послання. Перебуваючи в спілкуванні з Апостолом, филип'яни будуть все більше і більше вдосконалюватися у вірі і радіти цьому ( «для вашого успіху і радості у вірі»).

А наслідком цього буде те, що вони матимуть право отримати похвалу в Ісусі Христі (έν X. I). Апостол останніми словами хоче вказати, яка повинна бути похвала читачів. Це - похвала істинно християнська, не схожа на звичайне людське самохвальство. Додаючи ж, що ця похвала повинна множитися через нього («через мене» - έν έμοί), Апостол ставить себе в стан знаряддя, з допомогою якого ця похвала повинна множитися. Він сам, його доля, стають предметом похвали серед филип'ян. «Ось який наш учитель - Павло!» - кажуть вони, чуючи про те, що відбувається з Апостолом ... Особливо вони будуть хвалитися і тріумфувати, коли серед них знову з'явиться Павло, звільнений зі своєї темниці («коли знову прийду я до вас» ).

Але зазначені результати віра филип'ян матиме тільки в тому випадку, коли вони, читачі, будуть поводити себе відповідно до свого християнського звання і одностайно боротись проти ворогів Євангелія.

«Живіть» - πολιτεύεσθε, тобто живіть як громадяни нового царства, нового суспільства Христового.

«Достойно благовістя Христового». Тут Євангеліє зображується як дзеркало нового законодавства, що містить в собі відомі закони і звичаї ...

«Чи прийду» ... Апостол не сумнівається в своєму звільненні, але побоюється того, що обставини затримають його десь після звільнення і йому не вдасться відвідати читачів. «Стоїте в одному дусi», тобто зберігаєте єдність настрою («дух» тут означає дух людський, так як далі йде «душа» - μία ψυχή - «одностайно»).

«Змагаючись однодушно за вiру євангельську» - συναθλοΰντες, тобто разом зі мною борючись (άθλοΰν працювати і боротися) за віру (як релігійний принцип), який ґрунтується на Євангелії.

ШАПКА1.jpg