top of page

Євангельські читання: Щоб вони були єдине, як і МиЄвангельські читання 31 травня

Євангеліє від Іоана, 17, 1-13

1 Після цих слів Ісус звів очі Свої до неба і сказав: Отче! Прийшов час. Прослав Сина Твого, щоб і Син Твій прославив Тебе; 2 як Ти дав Йому владу над усякою плоттю, щоб усьому, що Ти дав Йому, дав Він життя вічне. 3 Це ж є життя вічне, щоб пізнали Тебе, Єдиного Істинного Бога, і Того, Кого Ти послав, Ісуса Христа. 4 Я прославив Тебе на землі, звершив діло, яке Ти доручив Мені виконати. 5 І нині прослав Мене Ти, Отче, в Тебе Самого — славою, яку Я мав у Тебе, коли ще не було світу. 6 Я явив ім’я Твоє людям, яких Ти дав Мені від світу; вони були Твої, і Ти дав їх Мені, і вони зберегли слово Твоє. 7 Нині зрозуміли, що все, що Ти дав Мені, є від Тебе. 8 Бо слова, які Ти дав Мені, Я передав їм, і вони прийняли і зрозуміли воістину, що Я зійшов від Тебе, і увірували, що Ти послав Мене. 9 Я за них благаю, — не за весь світ благаю, але за тих, яких Ти дав Мені, тому що вони Твої. 10 І все Моє — Твоє, і Твоє — Моє; і Я прославився в них. 11 Я вже не в світі, та вони в світі, а Я до Тебе йду. Отче Святий! Збережи їх в ім’я Твоє, тих, кого Ти дав Мені, щоб вони були єдине, як і Ми. 12 Коли Я був з ними у світі, Я зберігав їх в ім’я Твоє; тих, яких Ти дав Мені, Я зберіг, і ніхто з них не загинув, тільки син погибельний, щоб збулося Писання. 13 Нині ж до Тебе йду, і це говорю у світі, щоб вони мали в собі радість Мою повну.

Толкова Біблія

1 стих. Первосвященицька молитва Господа Ісуса Христа.

Христос виступає не як посередник, яким Він став по звершенні спокути, коли вступив в славу Свою, а тільки як той, хто просить, хто через короткий час увійде в славу Свою та клопотатиме за людей там, на небі. Недаремно тому Христос тут про Свою молитву вживає вираз Τρωτχν, а не ἐντυγχάνειν. Перше позначає прохання, виконання якого залежить від вільного рішення тієї особи, до якого звертаються з проханням, а друге - заступництво законного посередника, голос якого не може не бути прийнятий до уваги. Притому, всюди в цій молитві дієслово ἐρωτᾶν вживається з прийменником περὶ, ні з ὑπέρ. Цим вказується, що Христос тут виступає не як посередник за людей, а як той, хто просить про людей, Йому особливо близьких. Тому Бенгель правильно перекладає прийменник περί прийменником δε і ніде - προ. Правильніше за все видається пояснення, дане Штейнмейером, за яким Христос молиться тут як той, хто тільки вступає на служіння первосвященика - первосвященика, що приносить в очисну жертву за гріхи людей Самого Себе.

Ісус очі Свої звів до неба - див. Ін. 11:41.

Отче! Прийшов час.

Для Христа прийшов час прославлення, тому що настав час смерті (пор. Ін. 12:23). Перемога над смертю, дияволом і світом вже, можна сказати, одержані Христом - настав час Синові отримати ту небесну славу, в якій Він перебував до Свого втілення (пор. Ін. 17: 5).

Прослав Сина Твого, щоб і Син Твій прославив Тебе.

Христос і раніше прославляв Отця Свого (пор. Мф. 9: 8), як і Отець прославляв Христа раніше (пор. Ін. 12:28). Але прославляння Христом Бога Отця не доведене ще до досконалої повноти, поки Христос перебуває ще на землі, в обмеженні повного прояву Його слави умовами існування. Тільки тоді, коли Він, уже з прославленим тілом Своїм, знову сяде на божественному троні, і можливе повне розкриття слави Його і Отця, яка полягає в приході до Христа усіх кінців землі.

2 Як Ти дав Йому владу над усякою плоттю, щоб усьому, що Ти дав Йому, дав Він життя вічне.

Так як Ти дав Йому владу - Христос тут з'ясовує Своє право на таке прославляння. Право це дає Йому велич дорученої Йому Отцем справи спасіння людей.

Над усякою плоттю. Весь рід людський, який тут названо плоттю по своїй немочі духовній, за своїм безсиллям в справі улаштування власного спасіння (пор. Іс. 40: 6 і сл.), відданий у владу Сина. Але, звичайно, тільки з неба, з небесного престолу, Христос може цю владу здійснити, зробити дійсною для незліченних мільйонів людей, розсіяних по всій землі. (А влада ця не може, не повинна залишитися у Христа невикористаною на благо людства і на славу імені Божого). Отже, Господь має повне право і підставу просити Отця про те, щоб Він прославив Його і в людяності вищою, небесною славою.

«Щоб усьому, що Ти дав Йому, дав Він життя вічне».

Зараз Христос сказав про те, що дана Йому влада над усім людством повинна звершитися. Але як, в якому напрямку здійсниться ця влада - Він ще не визначив. Вона може втілитися і в тому, що Христос врятує багатьох людей, але безсумнівно в силу тієї ж влади Христос на останньому суді і засудить багатьох за їх небажання прийняти спасіння з Його рук. Тепер Він говорить виразно, що спасіння, аба вічне життя (пор. Ін. 3:15), Він хоче, згідно з волею Отця, дати не всім, а тільки тим, кого віддав, кого особливо привернув до Нього Отець, як гідних спасіння ( пор. Ін. 6:37, 39, 44, 65).

3 Це ж є життя вічне, щоб пізнали Тебе, Єдиного Істинного Бога, і Того, Кого Ти послав, Ісуса Христа.

Життя ж вічне ... Мабуть, справжнє вічне життя полягає, таким чином, тільки в Богопізнанні. Але Христос не міг висловити таку думку, тому що справжнє богопізнання не убезпечує людину від зубожіння любові (1 Кор. 13: 2). Правильніше буде сказати тому, що тут під пізнанням розуміється не тільки теоретичне засвоєння істин віри, а потяг серця до Бога і Христа, справжня любов.

Єдиного Істинного Бога. Так говорить Христос про Бога, щоб вказати на протилежність того богопізнання, яке Він має на увазі як неправильного пізнання, яке про Бога мали язичники, що переносили славу Єдиного на багатьох Богів. (Рим. 1:23).

І послав Ти Ісуса Христа. Тут Христос в перший раз так Себе називає. "Ісус Христос" –воно є тут Його ім'ям, яке потім в устах апостолів стає вже традиційним Його означенням (Діян. 2:38; Діян. 3: 6; Діян. 4:10 і наст.).

Господь таким чином в цій останній молитві Своїй, сказаній в слух для учеників, дає, так би мовити, відому формулу, яка згодом повинна вживатися в християнськійспільноті. Дуже ймовірно, що таке означення пропонує Христос на противагу іудейській думціпро Нього, за якою Він був просто "Ісус" (пор. Ін. 9:11).

На думку негативної критики (напр., Бейшляга), Христос тут ясно говорить, що Отець Його - це Бог, а Сам Він - зовсім не Бог. Але проти такого заперечення потрібно сказати, що Христос тут Отця, як Єдиного істинного Бога, протиставляє не собі Самому, а богам хибним, яких шанували язичники. Потім, Христос говорить, що пізнання Бога Отця можна досягти тільки через Нього, Христа, і що пізнання Самого Христа так само необхідне для отримання вічного життя або спасіння, як і пізнання Бога Отця. У цьому Він свідчить про Себе, як про з’єднаного з Богом Отцем по суті?

Що ж стосується того, що Він говорить про пізнання Його окремо від пізнання Бога Отця, то це, за влучним зауваженням Знам'янського, пояснюється тим, що для досягнення життя вічного необхідна не тільки віра в Бога, але і викуплення людини перед Богом, яке звершено було Сином Божим через те, що Він став Месією - Боголюдиною, посланим від Бога (Отця) в світ (с. 325).

4 Я прославив Тебе на землі, звершив діло, яке Ти доручив Мені виконати.

Новий мотив для виконання прохання Христа про прославлення полягає в тому, що Він уже зі Свого боку, так би мовити, об'єктивно, виконав покладене на Нього завдання (див. ст. 3-й) - повідомив людям спасительнезнання про Отця і Себе. Цим Він прославив вже Отця, хоча, звичайно, тільки поки на землі, в стані Свого приниження.

5 І нині прослав Мене Ти, Отче, в Тебе Самого — славою, яку Я мав у Тебе, коли ще не було світу.

Тепер Отець і зі свого боку нехай прославить Христа у Собі Самому, тобто піднесе Його на небо і дасть Йому ту велич, в якій Він перебував від віків (пор. Ін. 1: 1 і наст.; Ін. 8:58 ). Христос і на землі володів божественною славою, але ця слава все ж була прихована і тільки зрідка спалахувала (напр., в преображенні). Скоро вона осяє всією своєю величчю Христа-Боголюдину.

6 Я явив ім’я Твоє людям, яких Ти дав Мені від світу; вони були Твої, і Ти дав їх Мені, і вони зберегли слово Твоє.

Говорячи про виконання дорученого Йому завдання в суб'єктивному відношенні, саме про ті результати, яких Він досяг в тісному колі даних Йому від Отця обранців, досяг Своїм вченням і справами (пор. Ін. 14: 9 і сл.), Христос вказує на те, що Він відкрив цим людям ім'я Отця, тобто дав пізнати цим обранцям, що Бог є воістину Отець, що Він любить всіх людей і тому від віків наперед викупив їх від гріха, прокляття і смерті.

Вони були Твої. Апостоли належали Богу ще раніше того, як вони звернулися до Христа. Такий був, напр., Нафанаїл - істинний Ізраїльтянин (Ін. 1:48).

Вони зберегли слово Твоє. Христос таким чином визнає Євангеліє, яке Він сповіщав, не Своїм, а Словом Отця. За таке його прийняли і апостоли, які зберегли його в своїй душі. Господь, кажучи, що апостоли зберегли передане їм через Нього слово Отця, має тут на увазі, ймовірно, ті слова, які були зроблені від імені їх Апостолом Петром (Ін. 6:68) і всіма ними (Ін. 16:29).

7 Нині зрозуміли, що все, що Ти дав Мені, є від Тебе.

З розумінням того, що все, що говорив їм Христос, дано Йому від Бога, разом з тим, звичайно, і вступ на шлях до вічного життя (пор. ст. 3-й).

8 Бо слова, які Ти дав Мені, Я передав їм, і вони прийняли і зрозуміли воістину, що Я зійшов від Тебе, і увірували, що Ти послав Мене.

Бо слова, що дав Ти Мені ... До такого розуміння учні прийшли тому, що Христос зі свого боку нічого не приховував від них (зрозуміло, виключаючи те, що вони не могли зрозуміти пор. Ів. 16:12) і, з іншого боку, тому, що апостоли брали з вірою слова Христові. Мабуть, тут урозуміння божественного гідності Христа (що Я вийшов від Тебе) передує вірі в його Месіанське гідність (що Ти послав Мене). Але насправді те й інше йде одночасно, і віра в Божество Христа поставлена ​​на перше місце тільки в силу її переважного значення.

9 Я за них благаю, — не за весь світ благаю, але за тих, яких Ти дав Мені, тому що вони Твої.

Христос є Посередник усього світу (1 Тим. 2: 5-6) і хоче спасти всіх людей (Ін. 10:16). Але зараз Його думки зайняті долею тільки тих, які доручені йому і які повинні продовжувати на землі Його справу. Світ же поки поводить себе вороже в ставленні до Христа, і Христос поки не має підстав говорити про те, що Він хоче влаштувати справи цього настільки далекого Йому світу: Його турбота поки цілком звернена на апостолів, як таких, про які Він повинен дати звіт Отцю.

10 І все Моє — Твоє, і Твоє — Моє; і Я прославився в них.

Помітивши, що не тільки апостоли, але і все у Нього спільне з Отцем, Христос як спонукання до особливої ​​молитви за них виставляє ту обставину, що Він уже прославився в них. Звичайно, Він говорить про майбутню діяльність апостолів, але через впевненістьу них Він називає майбутню діяльність як таку, що уже стала надбанням історії (Я прославився в них).

11-й стих.

Тут виступає новий мотив для молитви за апостолів. Вони залишаються одні в цьому ворожому до них світі - Христос йде від них.

Отче Святий. Святість Божа полягає в тому, що Бог піднесений нескінченно над світом, усунутий від нього, як сукупності всякої недосконалості і гріховності, але в той же час може завжди зійти в світ для спасіння або ж для суду.

Збережи їх. Як абсолютно непричетний гріху і в той же час караючий грішників і сповнений спасіння праведників, Отець може оберегти апостолів від впливів світських пороків і від гонінь світу.

В ім'я Твоє - Боже ім'я є центральним пунктом, де знаходять собі притулок від впливів світу апостоли. Тут знайшовши притулок, вони пізнають один одного як духовні брати, як люди, що відрізняються від тих, які живуть у світі. В ім'я Боже чи інакше в Самого Бога апостоли знайдуть опору для збереження такого єднання між собою, яке існує між Отцем і Сином. А це єднання їм вкрай потрібно, для того, щоб вся їх діяльність була успішною. Тільки єдиними зусиллями вони зможуть здобути перемогу над світом.

12 Коли Я був з ними у світі, Я зберігав їх в ім’я Твоє; тих, яких Ти дав Мені, Я зберіг, і ніхто з них не загинув, тільки син погибельний, щоб збулося Писання.

Досі Христос Сам робив ту справу, яку тепер Він просить Отця взяти на Себе. І робив цю справу Христос успішно: одинадцять апостолів збережені, вони стоять тут, біля Христа. Якщо один з доручених йому і загинув, то не Христос винен в його смерті. Саме Св. Писання благовістило цей факт, (Пс. 108: 17). Господь, очевидно, хоче цим посиланням на слова псалмоспівця сказати те ж, що сказав в Ін. 13:18.

13 Нині ж до Тебе йду, і це говорю у світі, щоб вони мали в собі радість Мою повну.

Оскільки Христос тепер повинен піти від учеників, то Він навмисно озвучує Свою молитву про них, поки ще залишається з ними в світі. Нехай вони чують, нехай знають, Кому Він їх доручає. Це знання, що Сам Отець став їх покровителем, збереже їх від зневіри при випробуваннях, що насуваються на них.

Діяння святих апостолів, 20, 16-18, 28-36

16 бо Павловi спало на думку обминути Ефес, щоб не затриматися йому в Асiї: вiнпоспi­шав, щоб‚ якщо можливо, на день П’ятдесятницi бути в Єрусалимi.
17 З Мелита ж, пославши до Ефеса, вiн скликав пресвiтерiв церкви, 18 i, коли вони прийшли до нього, вiн сказав їм: «Ви знаєте, що я з першого дня, як прийшов в Асiю, весь час перебував з вами,
28 Отже, пильнуйте себе i всю отару, в якiй Дух Святий настановив вас бути єпископами, пасти Церкву Господа i Бо­га, яку Вiн надбав Кров’ю Своєю. 29 Бо я знаю, що пiслявiдходу мо­го прийдуть до вас лютi вовки, якi не щадитимуть стада; 30 та i з вас самих постануть люди, якi говоритимуть неправдиво, щоб повести учеників за собою. 31 А тому пильнуйте, пам’ятаючи, що я три роки день i нiч безперестанно зi сльозами навчав кожного з вас. 32 I нинi передаю вас, браття, Боговi i слову благодатi Його, Який зможе навчати вас бiльше i дати вам спадщину з усiмаосвяченими. 33 Hi срiбла, нi золота, нi одягу я нiвiд кого не побажав; 34 самi знаєте, що потребам моїм i тих, що були зi мною, послужили цi руки мої. 35 У всьому показав я вам, що, так працюючи, треба пiдтримувати слабких i пам’ятати слово Господа Iсуса, бо Вiн сам сказав: «Блаженнiше давати, нiжприймати». 36 Сказавши це, вiн став на колiна i з усiма ними помолився.

Толкова Біблія

Страхзатриматися в Ефесі була для Павла вельми ґрунтовний, так як з цією головною малоазійською християнськоюспільнотою апостол перебував в особливо тісних стосунках і тут же мав багато і противників (1 Кор. 16: 9), що неминуче призвело б доперебування тут більше, ніж йому було можна. Тому він минув Ефес, викликаючи до себе (до Мілета) лише предстоятелів-пресвітерів ефеських, з якими і веде настільки зворушливу бесіду.

"Закликав пресвітерів церкви ..." - за свідченням Іринея (Проти єресі. 111, 14, 2), не тільки ефеських, а й інших сусідніх церков, що не є неймовірним, з огляду на те, що апостол в останній раз був в цих межах (Діян. 20:25 ст.).

Апостол починає свою промову свідченням про свої апостольські подвиги, що були його головною і майже єдиною турботою, з якою тісно пов'язані були і всі його пригоди, випробування, труди і тяготи. Мета такої відвертої заяви не та, щоб вразити слухачів зображенням своєї духовної величі, а проповідування Христа і бажання викликати в інших ту ж ревність і ту ж любов до Христа і справи Його.

"Ви знаєте ..." - "Достойно подиву, каже Златоуст, як він (Павло) був поставлений в необхідність сказати про себе щось велике, намагається зберегти смиренність ... Так само поводиться і Бог: не без причини говорить про Самого Себе, але коли не вірують Йому, тоді і називає свої благодіяння (Єз. 16: 6). Дивись, що і тут робить Павло: по-перше, він посилається на їх свідчення, щоб ти не подумав, що він хвалить сам себе, називає слухачів свідками сказаного в свідчення того, що він не бреше перед ними. Ось істинна чеснота вчителя, коли він може явити учнів свідками добрих справ своїх!"

"Пильнуйте себе ..." - не тому, що спасіння себе краще спасіння стада, а тому, що коли ми пильнуємо себе, тоді і стадо отримує користь "(Феофіл).

Дух Святий настановив вас бути єпископами, пасти Церкву Господа i Бо­га, яку Вiн надбав Кров’ю Своєю.

"Дух Святий настановив вас..." - поставлені не від людей ви, але Духом Святим через обрання і висвячення (Діян. 14:23), і в цьому особливе спонукання пильнувати себе та всю отару.

"Єпископами..." - επισκόπους ... Мова до пресвітерів, але називаються вони єпископами з тотожності деяких їхніх обов'язків, і обов'язків істотних, краще висловлюються словом єпископ, ніж пресвітер. Це не означає, щоб єпископи і пресвітери не розрізнялися тоді за своїм значенням, обов'язків і прав в церкві, хоча безсумнівно, що не розрізнялися іноді за назвою (пор. Феофіл.). Той же апостол строго розрізняє їх, коли присвоює тільки єпископу владу і право висвячувати пресвітера і судити його (Тит. 1: 5; 1 Тим. 5: 19-22).


Під образним виразом "пасти Церкву" - стадо Боже (Ін. 10: 1 і д .; Ін. 21: 15-17) маються на увазі обов'язки пресвітерів, як вчителів віри і моральності ввіреного їм християнської спільноти (1 Тим. 5:17; 1 Тим. 3: 2; Еф. 4:11; 1 Пет. 5: 2), взагалі - як наглядачів і охоронців стада від вовків і всього, що шкідливо для стада.

"Яку Він надбав кров'ю Своєю ..." Пор. Еф. 1:14; Тит. 1:14; 1 Пет. 2: 9; 1 Кор. 6:20. "Багато переконання в словах, які показують цінність предмета, і чималої небезпеки, якщо Господь для Церкви не пощадив власної крові, а ми не маємо ніякого піклування про спасіння братії" (Злат.).

29 Бо я знаю, що пiслявiдходу мо­го прийдуть до вас лютi вовки, якi не щадитимуть стада;

Звісно ж, що перебування апостола серед малоазійських християн було перешкодою для вовків вторгнутися в стадо, вони не сміли напасти на це стадо, коли Павло був тут. Тепер апостол пророкує "двояке лихо: і його не буде, і інші стануть нападати ..." (Злат.).

"Не просто сказав - вовки, але додав люті, бажаючи висловити їх силу і лютість, а що всього тяжче, ці вовки, каже, від вас самих повстануть: це особливо тяжко, коли буває міжусобна боротьба ..." (Злат.).

30 Та i з вас самих постануть люди, якi говоритимуть неправдиво, щоб повести учеників за собою.

Під ім'ям лютих вовків тут маються на увазілжеучителі, лжевчення яких гірше будь-якого зовнішнього гоніння буде розкрадати стадо Боже, розбещуючи і гублячи не тіла, а самі душі віруючих.

Немає сумніву, що Богонатхненний погляд апостола міг проникати в майбутнє без всяких вказівок або ознак його в сьогоденні. Але, можливо, було й те, що саме це сьогоднішнє вже носило в собі ознаки тривожного майбутнього, що, можливо, ще ховалося від інших, менш проникливих, але не ховалося від Павла. Він міг уже в цей час помічати те насіння, непомітне для інших, з якого згодом повинні були вирости небезпечні плоди. Ефес був одним з центральних малоазійських пунктів, в якому стикалися найважливіші релігійні та філософські системи сходу і заходу. Появи лжеучителів тут найприродніше було очікувати, особливо маючи на увазі те, що апостолу всього за якихось три роки після цього вже довелося писати проти вовків в Колоссах, а потім і в Ефесі (ост. - До Тимофія). Сліди появи лжеучителів в Ефесі найближчим часом підтверджуються також апокаліптичними листами Іоана Богослова, посланням Іуди і першим посланням Іоана Богослова. Очевидно, що провіщення Ап. Павла виповнилося в точності.

"Пильнуйте ...", - слухайте (Діян. 20:28 ст.). Як найкращу наснагу до цього апостол знову вказує свої безперестанні посилені труди і тяготи в улаштуванні християнських спільнот.

"Три роки" - кругле загальне число замість визначеного: власне три місяці в синагозі (Діян. 19: 8) та два роки в училищі Тирана (Діян. 19:10).

"Зі сльозами ..." (Діян. 20:19). "Досить зроблено з мого боку: я три роки залишався тут; достатньо вони наставлені, достатньо утверджені" (Злат.).

32 I нинi передаю вас, браття, Боговi i слову благодатi Його, Який зможе навчати вас бiльше i дати вам спадщину з усiмаосвяченими.

"Передаю вас Богу (Діян. 14:23) i слову благодатi Його", (Діян. 20:24 - укладеним у Св. Євангелії), які, хоча мають самодостатню силу врятувати вас, але не без вашого пильнування і праці.

"З усіма освяченими ..." - тобто благодаттю Господньою і призначеними до вічної слави в Царстві небесному (Мф. 13:43).

33 Hi срiбла, нi золота, нi одягу я нiвiд кого не побажав;

На закінчення своєї сердечноїпромови апостол, знову закликаючи у свідки присутніх, вказує на свою повну безкорисливість, що сприяла йому в успіхах проповіді, і інших закликає до того ж.

34 самi знаєте, що потребам моїм i тих, що були зi мною, послужили цi руки мої.

Повнота безкорисливості апостола простягалася до того, що він не тільки не брав нічого найнеобхіднішого від інших,але і не бажав брати, і не тільки для себе, але і супутників своїх забезпечував працею рук своїх (Діян. 18: 3), щоб нічим не бути тягарем спільноті і не подати приводу для звинувачення в корисливості (1 Кор. 9: 4 і д.,; 2 Кор. 11: 7 і д.; Діян. 12:14 і д.,; 2 Сол. 3: 8 і д.).

"Підтримувати слабких ..." - власне немічних, під якими в цьому випадку розуміються немічні духовно, які могли б спокушатися, якби бачили апостола, який живе за рахунок учеників, і запідозрив би не тільки щирість вчителя, а й цінність його вчення. Павло в цьому показав високий приклад, хоча Господь і сам апостол не вважали справою несправедливості, щоб трудівник отримував винагороду і прожиток (Мф. 10:10 і парал.) від трудів своїх, і проповідник Євангелія жив з Євангелія (1 Кор. 9: 7 -11; 1 Кор. 9: 13-14 і парал.).

«Блаженнiше давати, нiж приймати». Цих слів, присвоєних Господу, немає в Євангеліях. Вони запозичені, ймовірно, з усного переказу і висловлюють ту думку, що християнська благодійність, роблячи людину кращою в моральному відношенні і ставлячи його в краще, визначене законом Божим, ставлення до ближніх і до Бога, служить найнадійнішим засобом до залучення благовоління Божого і до досягнення земного щастя і небесного блаженства.

ШАПКА1.jpg
bottom of page