top of page

Євангельські читання: Хто хоче між вами бути більшим, нехай буде вам слугоюЄвангельські читання 6 серпня


Євангеліє від Матфея, 20, 17-28


17 Ідучи до Єрусалима, Ісус узяв дванадцять учеників окремо, і дорогою сказав їм: 18 ось ми йдемо до Єрусалима, і Син Людський буде виданий первосвященикам і книжникам, і вони засудять Його на смерть; 19 і віддадуть Його язичникам на ганьбу, і побиття, і розп’яття; і на третій день воскресне.
20 Тоді підійшла до Нього мати синів Зеведеєвих з синами своїми і, вклоняючись, просила чогось у Нього. 21 Він сказав їй: чого ти хочеш? Вона говорить Йому: скажи, щоб ці два сини мої сіли в Тебе один з правого боку, а другий з лівого у Царстві Твоїм. 22 Ісус сказав у відповідь: не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку Я маю пити, і хреститись хрещенням, яким Я хрещуся? Вони кажуть Йому: можемо. 23 І говорить їм: чашу Мою будете пити, і хрещенням, яким Я хрещусь, будете хреститися; а дати сісти від Мене праворуч і ліворуч — не від Мене залежить, а кому уготоване Отцем Моїм. 24 Почувши це, інші десять учеників обурились на обох братів. 25 Ісус же, підізвавши їх, сказав: ви знаєте, що князі народів панують над ними, і вельможі володіють ними. 26 Не так буде у вас: але хто хоче між вами бути більшим, нехай буде вам слугою. 27 І хто хоче між вами бути першим, нехай буде вам рабом. 28 Так само Син Людський не для того прийшов, щоб Йому служили, а щоб послужити і віддати душу Свою на спасіння багатьох.

Толкова Біблія


Слова Матфея не пов'язані ніяким чином з попередніми, за винятком сполучника «і» (καί). Можна навіть припускати, що тут - пропуск у викладенні подій, які відбулися незадовго до останньої Пасхи (4-го року суспільного служіння Ісуса Христа), лише частково заповнений Ін. 11: 55-56. Ученики відкликані були, очевидно, тому, що промова Спасителя, за своїм змістом, вимагала таємниці, або, як думає Євфимій Зігабен, «тому що не повинно було повідомляти цього багатьом, щоб вони не спокусилися».


18 ось ми йдемо до Єрусалима, і Син Людський буде виданий первосвященикам і книжникам, і вони засудять Його на смерть; 19 і віддадуть Його язичникам на ганьбу, і побиття, і розп’яття; і на третій день воскресне.

(Мк. 10:33, 34; Лк. 18: 32-34).


Під «язичниками» розуміються римляни.

У Марка з проханням до Христа звертаються ученики, Яків та Іоан, сини Зеведея. Цілком зрозуміло, що в історичному оповіданні можливо було говорити і про матір разом з її синами, і про одних тільки синів, заради стислості не згадуючи про матір. Для з'ясування причин прохання слід, перш за все, звернути увагу на додаток у Лк. 18:34 (якого немає у інших синоптиків), де повідомляється, що ученики не зрозуміли слів Христа про Його страждання. Але на слово «воскресне» вони могли звернути особливу увагу і дещо зрозуміти його, хоча і в негативному сенсі. – Яке ім’я було у мати Якова та Іоана - питання досить важке. Там в Євангеліях, де згадується про «матір синів Зеведеєвих» (Мф. 20:20; Мт. 27:56), вона ніде не називається Саломією; а там, де йдеться про Саломію (Мк. 15:40; Мк. 16: 1), вона ніде не називається «матір'ю синів Зеведеєвих». Тільки на основі об'єднання свідчень Мф. 27:55, 56 і Мк. 15:40, приходять до висновку, що матір'ю синів Зеведеєвих була саме Саломія. Це легко бачити з наступного. При хресті були жінки, які дивилися здалека на розп'яття:

Мф. 27:56.


Між ними була Марія Магдалина і Марія, мати Якова та Йосипа, і мати синів Зеведеєвих.

Мк. 15:40

Були тут і жінки, які дивилися здалека; між ними була і Марія Магдалина, і Марія, мати Якова Меншого й Іоосії, і Саломія.

Звідси видно, що «мати синів Зеведеєвих» згадується у Матфея там, де Марк говорить про Саломію. Далі євангелист Іоан говорить (Ін. 19:25), що «при хресті Ісуса стояли матір Його і сестра матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина». Це місце можна читати двояко, саме:

1. Матір Його (Христа),

2. і сестра Його матері, Марія Клеопова,

3. і Марія Магдалина.

або:

1. Матір Його,

2. і сестра матері Його,

3. Марія Клеопова,

4. і Марія Магдалина.

За першого читання, отже, при хресті стояли тільки три жінки, по другому - чотири. Перше читання спростовується на тій підставі, що якби Марія Клеопова була сестрою Богоматері, то дві сестри називалися б однаковим ім'ям, що вельми неймовірно. Далі в Євангелії Іоана вказуються дві групи жінок, і імена першої і другої, а потім третьої і четвертої з'єднуються сполучником «і»:

1-a група: мати, і сестра Його матері,

2-a група: Марія Клеопова і Марія Магдалина.


Таким чином, і тут під «сестрою Матері Його» можна розуміти Саломію або мати синів Зеведеєвих. Таке ототожнення, з різних причин, не може, звичайно, вважатися цілком безсумнівним. Але йому не можна відмовити в деякій імовірності. Якщо, з одного боку, Саломія була «матір'ю синів Зеведеєвих», а з іншого - сестрою Марії, матері Ісуса, то, значить, Яків та Іоан Зеведеєв і були двоюрідними братами Христа. Саломія перебувала в числі жінок, які супроводжували Ісуса Христа, які слідували за Ним в Галилеї і служили Йому (Мф. 27:56; Мк. 15:41).


Цілком ймовірно, що думка звернутися з проханням до Ісуса Христа виникла у самих апостолів, і вони попросили свою матір передати своє прохання Ісусові Христу. У Марка прохання учнів виражається в такій формі, яка була пристойна тільки при зверненні до Царя і в деяких випадках навіть звучала і пропонувалася самими царями (пор. Мф. 14: 7; Мк. 6:23). На підставі свідчення Матфея можна припускати, що Саломія, при всій повазі до Ісуса Христа, не володіла достатніми відомостями про характер і цілі Його служіння. Вона підійшла з своїми синами до Ісуса Христа, вклонилася Йому і просила про щось. Вона, без сумніву, говорила, але слова її були такі незрозумілі і невизначені, що Спаситель повинен був запитати, чого саме вона хоче.


Христос звертається до учеників із запитанням, чого вони хочуть. Замість «скажи» у Марка більш категоричне «дай». Замість «в Царстві Твоїм» - «в славі Твоїй». Інші відмінності в мові євангелистів обумовлюються тим, що прохання вкладається в уста різних прохачів. Саломія просила про те, щоб у Царстві Своєму Спаситель посадив її синів праворуч і ліворуч Його. Звичаї, на які тут вказується, не зникли до сих пір. Місця по праву і по ліву руку, тобто в самій близькості до якоїсь важливої особи, вважаються досі особливо почесними. Те ж було у давніх язичницьких народів і євреїв. Місця найближчі до царського престолу були найбільш почесними. Про це згадується в Біблії в 3 Цар. 2:19; Пс. 44:10.


Сенс прохання матері синів Зеведеєвих був, отже, той, щоб Христос надав її синам головні, найбільш почесні місця в Царстві, яке буде Ним створене.


Спаситель вказує, що ученики не знають і не розуміють, в чому полягає Його справжня слава і Його справжнє панування і царство. Це - слава, панування і царство раба Єгови, що віддає Себе в жертву для спокутування людства. Златоуст висловлює це добре, так перифразовуючи мову Спасителя: «ви нагадуєте Мені про честь і вінець, а Я кажу про подвиги і труди, що васчекають». По суті, в словах матері синів Зеведеєвих і їх самих містилося прохання про участь їху стражданнях, які належало понести Христу, і про які Він уже говорив раніше. Тому реальний сенс прохання був страшний; але ученики не підозрювали цього. Спаситель, в повній згоді з щойно викладеним вченням (Мф. 20:18, 19), викриває істинний сенс. Він вказує на чашу, яку Йому належало пити (Мф. 26:39), яку псалмоспівець (Пс. 114: 3) називає недугами смертними, муками пекельними, нещастям та смуткрм (на ці тексти вказує Ієронім у своєму тлумаченні 22 стиха). Спаситель не говорить, що прохання учеників грунтувалася на неправильному уявленні про природу Його духовного Царства і не говорить тут про те, що Він буде розп'ятий серед двох розбійників. Він говорить тільки, що страждання, принесення Себе в жертву і смерть не ведуть і не можуть бути шляхом до мирського панування. Він говорить тільки про чашу, не додаючи, втім, що це буде чаша страждань. Дуже цікаво, що слово «чаша» вживалося в старозавітному писанні в двох сенсах, для позначення і щастя (Пс. 15: 5; Пс. 22: 5), і лиха (Пс. 10: 6; Іс. 51:22; Єр . 49:12). Але сумнівно, чи зрозуміли слова Христа учні в першому саме сенсі. Найвірогідніше припущення те, що їх розуміння було, так би мовити, чимось середнім (пор. Лк. 18:34). Вони не розуміли всієї глибини сенсу слова «чаша» з усім, що тут малося на увазі; але, з іншого боку, не уявляли справи і так, що тут будуть тільки одні страждання і нічого більше. Вони могли представляти справу так: для здобуття зовнішнього, мирського панування їм потрібно попередньо випити чашу страждань, яку треба було випити Самому Христу. Але якщо Сам Христос буде її пити, то чому ж і їм не взяти участь у цьому? Це не повинно перевищити і не перевищить їх сил. І ось на питання Христа учні сміливо відповідають: можемо. «У запалі старанності вони негайно виявили згоду, не знаючи того, що сказали, але сподіваючись почути схвалення свого прохання» (Злат.).


23 І говорить їм: чашу Мою будете пити, і хрещенням, яким Я хрещусь, будете хреститися; а дати сісти від Мене праворуч і ліворуч — не від Мене залежить, а кому уготоване Отцем Моїм.

(Мк. 10:39, 40).

Стих цей завжди вважався одним з найважчих для тлумачення і навіть дав привід деяким єретикам (аріанам) помилково стверджувати, що Син Божий нерівний Богу Отцю. Думка аріан була відкинута всіма Отцями церкви, як безпідставна і єретична, бо з інших місць Нового Завіту (Мф. 9: 6, 8; Мф. 28:18; Мк. 2:10; Ін. 17: 2; Ін. 10: 30 та ін.) чітко видно, що Христос всюди привласнює Собі владу рівну з Богом Отцем.


Для правильного тлумачення викладених в 23 стиху висловів Спасителя слід звернути увагу на дві дуже важливі обставини. По-перше, якщо ученики та їх мати в 21 стихові просять Його про перші місця в Царстві Його або в «славі», то в промові Спасителя, починаючи з 23 стиха і закінчуючи 28-м (і у Лк. 22: 24-27), ні про царство, ні про славу зовсім немає ні найменшої згадки.


Прийшовши в світ, Месія з'явився як страждучий Раб Єгови, Викупитель людства. Звідси видно, що сісти праворуч і ліворуч Христа не означає перш за все брати участь в Його славі, а вказує на попереднє наближення до Нього в Його стражданнях, на самозречення і несення хреста. Тільки після цього має відкритися людям можливість увійти і в Його славу. За промислом Божим, завжди знаходяться люди, які беруть участь в стражданнях Христа і таким чином робляться Йому особливо близькими, як ті, що сидять по праву і по ліву Його боку.


По-друге, слід зауважити, що два євангелиста, Матфей і Марк, вживають тут два різні вирази: «кому уготовано Отцем Моїм» (Мф.) І просто «кому уготовано» (Мк.). Обидва ці вирази точні і сильні, і містять в собі одну і ту ж думку - про промислительне значення страждань у земному житті людства.


Причиною обурення 10 учеників було прохання Якова та Іоана, що означає применшення ролі інших апостолів. …Ученики Христа не завжди відрізнялися навіть в Його присутності любов'ю один до одного і абсолютно братнім єднанням. Але в цьому випадку так було не від злоби, а більше, мабуть, від простоти і недостатнього засвоєння вчення Христового.


Слова Спасителя відрізняються високою повчальністю не тільки для духовних людей, але і для всіх володарів і начальників, які зазвичай бажають володіти всією «повнотою влади», зовсім не думаючи про те, що справжня (а не уявна) християнська влада ґрунтується тільки на послугах, що надаються людям, або на служінні їм, і до того ж без будь-якої думки про якусь зовнішню владу, яка приходить сама собою.


Пропонується найвищий і всім, знайомим з життям Христа, зрозумілий приклад і зразок. Христу служили і Ангели і люди (Мф. 4:11; Мф. 8:15; Мф. 27:55; Мк. 1:13, 31; Мк. 15:41; Лк. 4:39; Лк. 8: 3 ; Лк. 10:40; Ів. 12: 2, 26); і Він вимагав та вимагає Собі цього служіння і навіть звіту в ньому (Мф. 25: 34-45). Але ніхто не скаже, що вчення, що розкривається в розглядуваному стиху, суперечить власному Його вченню і поведінці або не відповідає дійсності. Навпаки, здається, що зазначені місця з Євангелій не тільки не суперечать, а лише ще сильніше підкреслюють думку, що Син Людський прийшов на землю тільки для того, щоб послужити. На Його служіння людям і вони відповідали йому в деяких випадках повним любові служінням, і, таким чином, будучи слугою, Він цілком був Господом і Сам називав Себе так (див. Ін. 13:13 14). Але як все тут не схоже на звичайний прояв влади з боку різних володарів і князів світу цього!


Таким чином, сенс такий: хто хоче між вами бути першим, хай буде вам рабом, подібно до того, як Син Людський... Але в паралелі у Марка ті ж слова наводяться в якості причини. Слово «прийшов» вказує на свідомість Христом Свого вищого походження і пришестя на землю з іншого світу, з вищої сфери буття.

Перше послання до коринф’ян святого апостола Павла, 14, 6 – 19

6 Тепер же, браття, якщо я прийду до вас i буду говорити незнайомими мо­вами, то яку вам принесу користь, якщо не з’ясую вам чи одкровенням, чи пiзнанням, чи пророцтвом, чи повчанням? 7 I бездушнi речi, що дають звук, як сопiлка чи гуслi, коли не видають рiзних то­нiв, то як зрозумiти те, що грають на сопiлцi чи на гуслях? 8 I ко­ли сурма даватиме невиразний звук, то хто стане готуватися до бою? 9 Так i ви, якщо промовляєте язиком незрозумiлi слова, то як зрозумiють, що ви говорите? Ви будете говорити на вiтер. 10 Скiльки, наприклад, рiзних слiв у свiтi, а жодного з них немає без значення. 11 Але якщо я не розумiю значення слiв, то я для того, хто говорить, буду iноземець; i той, хто говорить, iноземець для мене. 12 Так i ви, коли дбаєте про дари духовнi, старайтеся збагатитися ними для повчання церкви. 13 А тому той, хто говорить незнайомою мовою, молись про дар тлумачення. 14 Бо коли я молюся незнайомою мовою, то хоч i дух мiй молиться, але розум мiй лишається безплiдним. 15 Що ж робити? Буду молитися духом, буду молитися i розумом; буду спiвати духом, буду спiвати i розумом. 16 Бо коли ти благословлятимеш духом, то як проста людина скаже «амiнь» на твою подяку‚ якщо вона не розумiє, що ти говориш? 17 Ти добре дякуєш, та iнший не повчається. 18 Дякую Боговi моєму: я бiльше за всiх вас говорю мовами; 19 але в церквi хочу краще п’ять слiв ска­зати розумом моїм, щоб i iн­ших наставити, нiж тисячi слiв не­знайомою мовою.

Толкова Біблія


Думка про марність дару мов для Церкви самого по собі Апостол роз'яснює так. Що було б, якби він, прийшовши в Коринф, виступив тут тільки як той, що говорить мовами, не пояснюючи своєї промови?


Переклад являє справу так, що пророцтво і учительство були засобами роз'яснення промови, а між тим це були дари самостійні і для роз'яснення промов на різних мовах служив дар тлумачення.


Одкровення - це внутрішній акт, що відбувається в душі людини, так само як і пізнання. Що стосується пророцтва і навчання, то перше є зовнішнім виявленням одкровення, а друге - зовнішнім результатом пізнання. Через одкровення людині раптом дається розуміння будь-якої сторони домобудівництва Божого про наше спасіння, а пізнання передбачає досить довгу самостійну роботу людського розуму над повідомленими Духом Божим істинами віри.


Для роз'яснення своєї думки про значення дару мов Ап. бере випадки з повсякденного життя, і перш за все робить порівняння цього дару з музичними інструментами. Для того,щоб мелодія того чи іншого музичного інструменту була зрозумілою для людського слуху, вона повинна бути побудована за законами тонів і ритму, повинна підкорятися законам інтервалів і такту.


І бездушні. Точніше: навіть (όμως) неживі предмети ...


Якщо вони, говорячи іншою мовою, тобто використовуючи дар мов, не переймаються тим, щоб їх мова була роз'яснена присутнім християнам, то говорять наче на вітер.


Повчання громади християнської - ось на що головним чином має бути спрямована увага всіх, що прагнуть отримання духовних дарів.


Для користі Церкви той, хто говорить мовами, повинен робити це з наміром пояснити потім зміст своєї молитви зрозумілим для всіх. Воля людини при використанні дарів залишалася завжди в дії.


«Коли я молюся». Стан того, хто говорить мовами, але нездатний пояснити зміст своєї молитви, - стан недосконалий.


«Дух» його, тобто почуття його задіяні, але разом з цим «розум залишається без плоду»,тобто його участі немає при такому сильному збудженні почуттів, і він зі свого боку не може послужити на користь Церкви.


Різниця між молитвою і співом полягає в тому, що молитва має на меті отримання спасительних благ, а спів являє собою хвалу Богу за отримані блага, - хвалу за допомогою виголошення гімнів або псалмів, - звичайно, нових, християнських. Псалми ці писалися тими, хто мали дар мов.


Хто благословляє духом, тобто той, що говорить мовами, в стані натхнення, хвали Богу, є незрозумілим для простої людини або, правильніше, для людини, яка не може проникнути в зміст промови того, хто говорить духом. Така людина не може і співчувати тому, що наповнює душу того, хто говорить мовами: він не скаже «амінь» на його подяку або хвалу, яку той возносить Богу (про звичай відповідати амінь на молитву, вимовлену предстоятелем зборів, коли громада висловлювала свою згоду з думками предстоятеля, повідомляє св. Іустин...


Але з іншого боку, цей дар, безсумнівно, більш корисний для відокремленої, домашньої молитви. У громадському ж богослужінні незрівнянно більшу користь приносять ті дари, які дають простір розуму - це перш за все дари пророцтва і учительства.

ШАПКА1.jpg
bottom of page