top of page

Євангельські читання: Сорок днів він був спокушуваний дияволомЄвангельські читання 7 жовтня


Євангеліє від Луки, 4, 1 - 15


1 Ісус же, сповнений Духа Святого, повернувся від Йордану і поведений був Духом у пустелю. 2 Там сорок днів він був спокушуваний дияволом і нічого не їв у ті дні, і по їх закінченні наостанку зголоднів. 3 І сказав Йому диявол: якщо Ти Син Божий, то звели каменю цьому, щоб став хлібом. 4 Ісус відповів йому: написано, що не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом Божим. 5 І, вивівши Його на високу гору, диявол показав Йому всі царства світу в одну мить. 6 І сказав Йому диявол: Тобі дам усю оцю владу над усіми цими царствами і славу їх, бо вона мені передана, і я кому схочу, даю її. 7 Отже, якщо Ти поклонишся мені, то все буде Твоє. 8 Ісус сказав йому у відповідь: відійди від Мене, сатано; написано: Господу Богу твоєму поклоняйся і Йому Єдиному служи. 9 І повів Його до Єрусалима, і поставив Його на крилі храму, і сказав Йому: якщо Ти Син Божий, кинься звідси вниз. 10 Бо написано: ангелам Своїм заповість про Тебе зберегти Тебе; 11 і на руках понесуть Тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою Твоєю. 12 Ісус відповів йому: сказано: не спокушай Господа Бога твого. 13 І, закінчивши всі спокушання, диявол відійшов від Нього до часу.
14 І повернувся Ісус в силі духу до Галилеї; і рознеслася чутка про Нього по всьому краю. 15 Він навчав у синагогах їхніх, і всі Його славили.

Толкова Біблія


(Пор. Мф. 4: 1). Єв. Марк каже, що Дух Святий з силою веде Христа в пустелю. Христос відчуває немов нестримний потяг піти в пустелю і там вступити в боротьбу із сатаною.


Єв. Марк коротко оповідає про спокуси Христа дияволом, очевидно маючи перед собою вже докладний виклад історії спокус у єв. Матфея (Мф. 4: 2-10).


Євангеліст хоче сказати, що Христос відновив через перемогу Свою над сатаною ті відносини підпорядкованості звірів людині, в яких всі тварини знаходилися по відношенню до ще безгрішного Адама. Пустеля, таким чином, перетворена Христом в рай (пор. Іов. 5:23; Іс. 11: 6 і наст.).


Історію спокушання Христа єв. Лука, в загальному, передає згідно з єв. Матфеєм (див. Мф. 4: 1-11). Але в порядку окремих спокус єв. Лука відрізняється від Матфея: на другому місці він ставить ту спокуса, яка у єв. Матфея поставлена на третьому місці (спокуса на крилі храму). На це розходження нерідко критики вказують як на доказ протиріччя, що існує взагалі між Євангеліями, але насправді особливо серйозного значення цій відмінності надавати не можна. Вона свідчить тільки про те, що єв. Лука викладає спокуси не в хронологічному порядку, як єв. Матфей, а в систематичному. Так як шлях з пустелі, де відбувалася перша спокуса, в Єрусалим, - де, як вірно повідомляє євангеліст Матфей, відбувається друге спокуса, - лежав через гори, то єв. Лука, подумки проходячи цим шляхом, і вирішив, попутно, так би мовити, зобразити спокусу, що була на горі, раніше, ніж спокусу, що мала місце в Єрусалимі. А що єв. Матфей правильно в хронологічному порядку ставить цю спокусу на горі останньою, про це говорить та обставина, що вона закінчується словами Господа: "Відійди від Мене, сатано": після такої заборони чи міг сатана звернутися до Христа з новою спокусою.

Христос повністю утримувався від будь-якої їжі.


Перетворення одного каменя в хліб здавалося вже достатнім сатані...


Усі царства світу не послідовно, одне за іншим, з'явилися перед поглядом Христа, а в одному миттєвому образі, незважаючи на те, що вони перебували в різних частинах світу.


... Унаслідок гріхопадіння людей світ дійсно підкорився владі диявола: в тому, звичайно, сенсі, що диявол захоплює людей в свої сіті і веде їх своїми шляхами. Він може, відпов., направити їх і до Христа, якщо захоче. Але, звичайно, суща неправда, нібито ця влада передана йому (звичайно, Богом). Він якщо і володіє людьми, то тільки в силу своєї хитрості, підступності. Єдиний же владика всього - Бог (Дан. 4:14).


...Диявол вичерпав все своє мистецтво спокушання Христа і більш нічого не міг вигадати.


До часу. Таким зручним часом для нової спокуси виявився, за поданням єв. Луки (Лк. 22: 3), виступ Іуди зрадника перед ворогами Христа з пропозицією видати Його.

у силі духа: сповнений силою Св. Духа. Ця сила виявилася, звичайно, в чудесах, які став чинити Христос.


Чутка про нього - чутка про Його чудеса. Звідси видно, що за поданням Луки, діяльність Господа в Галилеї була досить тривалою.


Послання до ефесян святого апостола Павла, 5, 25 - 33


25 Чоловiки, любiть своїх жiнок, як i Христос полюбив Церкву i вiддав Себе за неї, 26 щоб освятити її, очистивши водяною купiллю через слова; 27 щоб поставити її пе­ред Собою славною Церквою, яка не має плями‚ чи вади, чи чо­гось подiбного, але щоб вона була свята i непорочна. 28 Так повиннi чоловiки любити своїх жiнок, як свої тiла: хто любить свою жiнку, любить самого себе. 29 Бо нiхто нiколи не мав ненависти до своєї плотi, а годує i грiє її, як i Господь Церкву, 30 бо ми члени тiла Його, вiд плотi Його i вiд кісток Його. 31 Тому залишить чоловiк батька свого i матiр i пристане до жiнки своєї‚ i будуть двоє одна плоть. 32 Тайна ця велика; я говорю щодо Христа i Церкви. 33 Отже, кожен iз вас нехай любить свою жiнку, як самого себе; а жiнка нехай боїться свого чоловiка.

Толкова Біблія


Якщо чоловік голова дружини і дружина зобов'язана йому коритися, то - звідси починається заклик до чоловіків - і чоловіки зобов'язані свої вимоги до дружин підкоряти любові. Вони повинні любити своїх дружин, і любити саме так, як Христос полюбив Церкву і Себе віддав за неї. Таким чином Ап. навчає чоловіків самопожертви, враховуючи істинну користь цієї жертви для дружини…


Христос - каже він - Своєю самопожертвою хотів освятити Церкву, очистивши її попередньо банею водною або обмиванням, в таїнстві хрещення, за допомогою слова, тобто за допомогою тайнодійної формули, вимовляючи при хрещенні "в ім'я Отця і Сина і Святого Духа" (Злат., Феодорит).


Кінцевою метою, яку мав при цьому Христос, було те, щоб зробити сьогодні Церкву чистою і непорочною і поставити її поруч із собою як наречену, в дні Свого другого пришестя, хоча вона і тепер уже є такою нареченою для тих, хто здатен бачити її велич (Об. 19: 7-8.).


Значить, і любов чоловіка до дружини повинна доходити до самопожертви тільки там, де справа йде про справжнє благо дружини: у всіх же інших випадках, коли вимоги дружини до самовідданого чоловіка не мають такої підстави, зрозуміло, дивно було б вимагати від чоловіка, щоб він неодмінно жертвував собою для дружини.

…Дружина може бути названа "плоттю" свого чоловіка, а "плоть" свою любити природно і необхідно: ніхто не стане заподіювати шкоду свого організму, позбавляючи його необхідного піклування (годує та гріє його). Так і Христос живить Церкву, як хліб життя (Ін. 4:48), і гріє її, як пастир добрий овечку.

Адже ми - додає Ап. - дійсно члени тіла Христового, що походять від тіла Його й від костей Його, подібно до того, як Єва пішла від ребра Адамова. Втім, за поясненням св. Іоана Златоуста, вираз "від плоті Його" (і кісток Його) вказує просто на те, що ми справді походимо від Христа, як від нового родоначальника. Можна додати, що ми маємо в собі Христа, носимо, так би мовити, в своєму новому існуванні Його гени і сутність (Евальд).

Так як дружина є тілом чоловіка, то, з причини цього, як сказано в кн. Буття (Бут 2:24). - чоловік залишить або повинен залишити, згідно з божественною настановою, батька і матір свою, щоб цілком присвятити себе своїй дружині і своїй сім'ї взагалі.

Ця таємниця шлюбу, єднання між чоловіком і жінкою, надзвичайно важлива, "велика": важко зрозуміти, справді, як з’явився такий потяг чоловіка до жінки. Але Ап. Павло… зупиняється тільки на схожості цієї таємниці з тайною відносин Христа з Церквою. Ці відносини нагадують собою саме стосунки чоловіка і дружини [Таким чином, тут розкривається вчення про шлюбний союз. Якщо допустити ту думку, що Апостол має тут на увазі тільки шлюби, укладені в християнстві, то можна сказати, що він тут називає шлюб таїнством в сенсі встановлення церковного. Але якщо бачити тут визначення шлюбу взагалі, і зокрема, укладеного ще в язичництві, то тоді потрібно буде і розуміти слова Апостола як вираз схиляння перед величчю таємниці, яка представляє будь-яке з'єднання шлюбне...


Нехай боїться свого чоловіка. Тут мається на увазі не рабський страх, боязнь покарання, а страх, який ми відчуваємо, коли думаємо, як би не образити кохану людину.

ШАПКА1.jpg
bottom of page