top of page

Євангельські читання: Пізнаєте істину, і істина визволить васЄвангельські читання 16 травня


Євангеліє від Іоана, 8: 31-42


31 Тоді Ісус сказав юдеям, які увірували в Нього: якщо будете перебувати в слові Моєму, то ви істинно будете Моїми учениками; 32 і пізнаєте істину, і істина визволить вас. 33 Йому відповіли: ми рід Авраамів, і ніколи не були рабами нікому, як же Ти кажеш: станете вільними? 34 Ісус відповів їм: істинно, істинно кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, є раб гріха. 35 Але раб не перебуває в домі вічно, а Син перебуває вічно. 36 Отже, якщо Син визволить вас, то справді будете вільними. 37 Знаю, що ви рід Авраамів, однак шукаєте, як вбити Мене, бо слово Моє не вміщається у вас. 38 Я говорю те, що бачив у Отця Мого; і ви робите те, що бачили в отця вашого. 39 Сказали Йому у відповідь: отець наш є Авраам. Ісус сказав їм: якби ви були дітьми Авраама, то чинили б діла Авраамові. 40 Нині ж шукаєте, як вбити Мене, Чоловіка, Який сповістив вам правду, почуту від Бога; Авраам цього не робив. 41Ви робите діла отця вашого. На це сказали Йому: ми не від любодійства народжені; маємо одного Отця — Бога. 42 Ісус сказав їм: якби Бог був Отець ваш, то ви любили б Мене, тому що Я вийшов і прийшов від Бога; бо Я не Сам від Себе прийшов, а Він послав Мене.

Толкова Біблія

До групи іудеїв Господь звертається із закликом - стати справжніми Його учнями. Недостатньо того, що вони будуть висловлювати тільки згоду з Його вченням - потрібно все своє життя і мислення направити за вказаним Христом шляхом.

«Пізнаєте істину, і істина визволить вас».

Потрібно, щоб вони пізнали істину, яку сьогодні представив Христос, у всьому її обсязі, - тоді вони дійсно будуть вільні.

«Істина визволить вас». Христос говорить тут про свободу від згубного впливу, який мали на іудеїв рабини-фарисеї. Така свобода могла бути здобута тільки через тверде і самостійне засвоєння і через життєве пізнання сповіщеної Христом істини (пор. Ін. 6:68 і наст.; Ін. 3:33; Ін. 7:17).


Почувши, що Христос обіцяє дарувати їм якусь свободу, ті іудеї, хто увірували в Христа, ображаються на Його слова. "Значить - кажуть вони - Христос вважає нас ще невільними. Але ж ми ніколи не були нічиїми рабами!". Яку "свободу" вони мали на увазі, кажучи це? Звичайно, не політичну. Вони не могли не знати, що такої свободи у них давно вже не було, що справжнім правителем іудеїв був представник римського імператора, прокуратор.


Свобода, яку вони думають мати, це свобода духовна, свобода від чужого язичницького впливу: язичники могли поневолити їх, але духу їх вони полонити не могли...

Христос відповідає їм, що у них немає і духу свободи: вони - раби гріха. Кожен, хто чинить гріх, тобто хто творить гріх як мету свого життя, ніби призначену йому справу, звичайно, цілком правильно може бути названий рабом гріха. З цим навряд чи хтось міг сперечатися, тому що про це свідчило і слово Боже, і вчення рабинів, жертвопринесення за гріхи, і власний досвід кожного.


Таким чином, всі потребували свободи, виключаючи самого Визволителя, Який тепер з'явився перед іудеями. До останньої думки Христос переходить, роз'яснюючи різницю між сином господаря і рабом.

Далі слід було б очікувати застосування цього правила до Христа і Його слухачів, але цього Христос не робить через зрозумілість того висновку, який потрібно зробити зі сказаного вище. Слухачі Христа, звичайно, зрозуміли, що син - Христос, раби - вони, а будинок Отця - Царство Боже. Тому Господь далі говорить вже прямо про те, як раб може змінити своє становище в домі господаря. Для цього він повинен звернутися до захисту сина (образ рабського підпорядкування гріху тут відступає на задній план, оскільки в Божому домі або Царстві Божому гріх не може бути господарем, а люди - його рабами).

«Якщо Син визволить вас, то справді будете вільними». Син, тобто Христос, у повноті відданістю і любов'ю виконує волю Отця Свого (Ін. 5:20, 30; Ін. 8:29), і Він в силах спасти, направити на істинний шлях тих мешканців дому, які ще служать Богу абсолютно по-рабськи, зі страху покарання, і часто лицемірно. Він може дати їм силу також віддано і вільно виконувати волю Божу. "Отже, - ось висновок, яке виводить Господь зі сказаного, - якщо Син звільнить вас, то справді ви будете вільні". Про виконання цієї обіцянки згадує Апостол Павло (Гал. 5: 1).

Далі Господь викриває національну гордість, яка заважала їм пізнати істину і досягти справжньої свободи. Так як Його слухачі стали на точку зору, властиву всьому іудейству, що пишається своїм походженням від Авраама, яке нібито саме по собі давало їм право зайняти місце в Царстві Божому, то Господь тут не робить розрізнення між Своїми слухачами, що увірували в Нього, і іудеями, Йому ворожими. Нехай вони і діти Авраама, але вони в той же час іудеї, а іудеї прагнуть убити Його, окільки слово Його або Його вчення взагалі не вміщається в них або, точніше, не зустрічає в їх душі умов для свого утвердження.

Воно увійшло в їх душу, але не захопило всієї їх внутрішньої істоти, тому що існує сильний вплив інших навіювань - навіювань, що йдуть від їхнього батька. Але кого Він розуміє під "їхнім батьком" - Христос поки не говорить.

Слухачі дивуються, кого мав на увазі Христос, говорячи, що у них якийсь особливий "батько" - не такий, який у Нього. Вони - від Авраама, як і Ісус. Господь же каже їм, що якщо вони по плоті і діти Авраама, то по духу - інші. Вони не успадкували його добрих почуттів: вони намагаються вбити Його, людину, яка хоче принести їм користь, сповіщаючи Божу правду. Ясно, що вони знаходяться під духовним впливом іншого батька.

«Нині ж шукаєте, як вбити Мене, Чоловіка, Який сповістив вам правду, почуту від Бога; Авраам цього не робив.»

Бейшлаг звертає тут увагу на те, що Христос називає Себе "чоловіком". Значить - підсумовує вчений - Христос і Сам не вірив в Своє Божественне достоїнство. Але Христос, очевидно, цей вислів "чоловік" вживає з огляду на те, що іудеї дійсно вважали Його простою людиною. Притому арамейською мовою слово чоловік часто вживається замість особистого займенника. Нарешті, якби Христос тут хотів сказати, що Він не більше, як проста людина, то Він впав би в протиріччя з тим, що говорить далі про своє існування до Авраама.


41Ви робите діла отця вашого. На це сказали Йому: ми не від любодійства народжені; маємо одного Отця — Бога.

Слухачі розуміють, що Христос говорить про духовного їх батька. Таким батьком міг бути названий якийсь бог язичницький, якого вони могли іноді слухатися. Але сучасні Христу іудеї, за їх власною заявою, не схожі на своїх предків, які зраджували Бога істинного. Їх батьки, тобто найближчі предки, починаючи з часу відновлення іудейської держави після полону вавилонського, в ідолопоклонство не впадати жодного разу. У них один Бог, спільний Отець народу. Вони свято шанують Його закон і далекі від будь-яких зазіхань ухилитися до політеїзму (пор. Мал. 2:10: "чи не всі ми маємо одного Отця? Чи не Бог створив нас").

«Ісус сказав їм: якби Бог був Отець ваш, то ви любили б Мене, тому що Я вийшов і прийшов від Бога; бо Я не Сам від Себе прийшов, а Він послав Мене».

Христос, однак, не визнає істинною і таку їх заяву. Божі діти любили б Його, бо Він вийшов від Бога і прийшов сюди, на землю, за Його волею. Вони любили б Його, як свого брата. Тепер же вони дивляться на Нього як на чужинця: вони не розуміють мови Його (lalia), тобто Його промови, слів. Чому? Тому що вони насправді чужі Богові і Христу, Ним посланому: Христос і вони говорять наче на різних мовах.

Діяння святих апостолів, 12: 1-11

1 У той час цар Iрод пiдняв руки на декого з церкви, щоб заподiяти їм зло, 2 i мечем убив Якова, брата Iоанового. 3 А поба­чив­­ши, що це подобається юдеям, пiсля того взяв i Петра, — тодi були днi опрiснокiв, — 4 i, схопивши його, посадив у в’язницю; i наказав чотирьом четвіркам воїнiв стерегти його, маючи намiр пiсля Пасхи вивести його до народу. 5 Отже, Петра стерегли у в’язницi, а тим часом церква ревно молилася за нього Боговi.
6 Коли ж Iрод хотiв вивести його, тiєї ночi Петро спав мiж дво­ма воїнами, скутий двома ланцюгами, i сторожа бiля дверей стерегла в’язницю. 7 I ось постав ангел Господнiй, i свiтло осяяло в’яз­ницю, i, штовхнувши в бiк Петра, вiн розбудив його i сказав: «Встань швидше». I впали ланцюги з його рук. 8 I сказав йому ангел: «Пiдпе­режись i взуйся». Вiн зробив так. Потiм говорить йому: «Вдягни одяг твій та йди за мною». 9 Петро вийшов i попрямував за ним, не знаючи, що роблене ангелом було в дiйсностi, а думав, що бачить видiння. 10 Пройшовши першу i другу сторожу, вони прийшли до залiзної брами, що вела до мiста, яка сама собою вiдчинила­ся їм: вони вийшли i пройшли одну вулицю, i раптом ангела не стало з ним. 11 Тодi Петро, опам’ятавшись, сказав: «Тепер я бачу воiстину, що Господь послав анге­ла Свого i звiльнив мене від руки Iродової та вiд усього, чого чекав народ юдейський».

Толкова Біблія

"У той час ...", - поки Варнава з Савлом виконували доручення антиохійців (Діян. 11:25, Діян. 11:30).

"Ірод цар ...". Це був саме Ірод Агріппа I, син Арістовула і Вероніки, онук Ірода так званого Великого, який шукав убити Господа по Його народженні і замість Нього вбив вифлеємських немовлят (Мф. 2: 1, Мф. 2:13 і д.), племінник Ірода Антипи Галилейського - вбивці Іоана Хрестителя (Мф. 14: 3 і д.). Така ця сім'я вбивць, що закривавила свої руки дорогоцінною для християнського світу кров'ю ... Народившись близько 10 року до Різдва Христового, Ірод Агріппа виховувався в Римі. По сходженні на престол Калігули отримав від нього тетрархію померлого дядька свого Филипа (Мф. 2:22; Лк. 3: 1) і тетрархію Лисанія (Лк. 3: 1) з титулом царя. Незабаром він об'єднав під своїм володінням і тетрархію іншого дядька свого Ірода Антипи. Нарешті, Клавдій Цезар, наступник Калігули, приєднав до його володінь Іудею з Самарією, так що він, подібно дідові, володів всією Палестиною (Флавій. Археол. XVIII: 7, 2; XIX: 5, 1; 6, 1; Про війну іудейську 11, 9, 6; 11, 5), причому окремої прокуратури римської над Палестиною вже не було. Помер 44 року по Р. X., будучи царем не більше 4 років, після чого Іудея знову була перетворена в Римську провінцію.

"Iрод пiдняв руки на декого з церкви, щоб заподiяти їм зло..." - або ув'язненням до в'язниці, або тілесними покараннями, або іншими жорстокими заходами, до вбивства включно, приклад чого вказується далі.

«Мечем убив Якова, брата Iоанового

Яків, брат Іоана (Богослова), Зеведеїв - був другий мученик християнський, на якому точно виповнилося пророцтво Господа (Мф. 20:23). Доповнюючи коротку звістку Дієописувача про його мученицьку кончину, Церковний переказ говорить, що той, хто звинувачував апостола, сам навернений був до Христа обвинуваченим і разом з ним сподобився мученицької кончини (Клим. Ол. У Євсевія, Церк. Іст. II: 9; Чет.-Мін., квіт. 30) Так, вигукує св. Золотоустий: "Уже не іудеї і не Синедріон, але цар піднімає руки, щоб зробити зло. Це вища влада, найтяжча боротьба, тим більше, що була схвалена іудеями".

"Тоді були дні Опрісноків ..." - дні Опрісноків починалися з дня Великодня і тривали 7 днів. Якщо Ірод зазвичай перебував в Кесарії, резиденції тодішніх іудейських правителів, то згадка про дні Опрісноків дає зрозуміти, що для гоніння на християн і затримання Петра на втіху іудеям Ірод скористався своїм перебуванням в Єрусалимі на святі Пасхи; як би там не було, думка, яка керувала ним, була така, щоб своїми діями догодити якомога більшій кількості народу...

«Наказав чотирьом четвіркам воїнiв стерегти його». Чотирьом змінам - по чотири людини в кожній. Така посилена охорона використовувалася лише для особливо важливих злочинців, а в даному випадку вона служила зовсім не так, як очікувалося, бо "чим ретельніша була варта, тим більш чудесне виявлення сили Божої ..." (Феофіл.).

"Маючи намір після Пасхи...". У свято, і до того ж таке велике, як Пасха, не дозволено було засуджувати до страти, а тому Ірод Агріппа хотів засудити Петра після закінчення свята.

"Вивести його до народу ..." - для урочистого публічного суду, засудження і страти. Любитель видовищ, вихований на кривавих видовищах римських, хотів влаштувати народне видовище із засудження і страти первоверховного апостола.

"Тим часом церква ревно молилася Богові...". Зауваження дає зрозуміти, що чудесне звільнення апостола було дароване особливо по молитві за нього Церкви. "Вони (віруючі) знаходилися тепер у найнебезпечнішому становищі. Їх лякало і те, що той (Яків) убитий, і те, що цей (Петро) посаджений в темницю ... Але - вони не обурювалися, не влаштовували смут, а звернулися до молитви, вдалися до цієї нездоланної поборниці... " (Золот.).

"В ту ніч ...", тобто перед тим днем, коли Ірод хотів судити Петра, "Петро спав між двома воїнами ...", прикутий до них двома ланцюгами, що відповідало посиленій охороні (Флавій. Археол. XVIII: 6, 7; Плин. Ер. X: 65).

«І свiтло осяяло в’яз­ницю» - можливо, не всю в’яз­ницю, а власне в тому відділенні її, де спав Петро. Сон Петра в такі тривожні хвилини був настільки міцний, що лише поштовх міг розбудити його. "Бачиш" - каже Золотоустий, - Петро спить, не піддається ні смутку, ні страху. В ту саму ніч, як хотіли його вивести на смерть, він спав, віддавши все Богу ..."

"Пiдпе­режись i взуйся..." - для того говорить йому вдягнутися і взутися, щоб і цим вказати йому, що це не привид, щоб він прокинувся і переконався, що це - істина; для того одразу ж і ланцюги впали з рук його... " (Золот.).

ШАПКА1.jpg
bottom of page