top of page

Євангельські читання: Прощаємо винуватцям нашимЄвангельські читання 10 листопада


Євангеліє від Луки, 11, 1 - 10


1. І сталося, коли в одному місці Він молився і перестав, один з учеників Його сказав Йому: Господи! Навчи нас молитися, як і Іоан навчив учнів своїх. 2 Він сказав їм: коли молитесь, говоріть:
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. 3 Хліб наш насущний дай нам сьогодні; 4 і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
5 І сказав їм: припустімо, що хто-небудь з вас, маючи друга, прийде до нього опівночі і скаже йому: друже! Позич мені три хліби, 6 бо друг мій зайшов до мене з дороги, і я не маю чого дати йому. 7 А той зсередини скаже у відповідь: не турбуй мене, двері вже зачинені, і діти мої зі мною на постелі; не можу встати і дати тобі. 8 Кажу ж вам, якщо він не встане і не дасть йому по дружбі з ним, то через невідступність його, вставши, дасть йому, скільки той просить. 9 І я скажу вам: просіть, і дасться вам, шукайте, і знайдете; стукайте, і відчинять вам, 10 бо кожний, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняють.

Толкова Біблія


Невідомо, в який час і де Господь молився, - ймовірно, дещо віддалено від Своїх учнів. Після закінчення цієї молитви один з учнів звернувся до Господа з проханням навчити їх молитися, - тобто, звичайно, дати якусь певну формулу молитви, як це зробив Хреститель для своїх учнів (пор. Лк. 5:33).


У відповідь на прохання учня, який, очевидно, говорив від імені всіх інших учнів, Господь вчить їх молитві "Отче наш". Таким чином, молитва Господня, очевидно, була дана учням у відповідь на їх прохання, і єв. Матфей, очевидно, помістив її в нагірній проповіді тільки тому, що почав викладати вчення Христа про те, як взагалі потрібно молитися (Мф. 6: 9).


У новітніх виданнях (напр., у Тішендорфа) молитва Господня у єв. Луки має більш скорочений вигляд, ніж у єв. Матфея. Так, у 2-му стихові пропущені слова: "наш, що на небесах" і "нехай буде воля Твоя як на небі, і на землі".


Деякі (напр., І. Вейс) приписують дуже велике значення цій відмінності, кажучи, що взагалі Церква не зберегла в справжньому вигляді слів Христа ... Але нам здається, що ці звинувачення є марними і несправедливими. По-перше, ще потрібно довести, що дійсно обидва євангелисти не сходяться в передачі молитви Господньої. Адже прийнятий в Східній Церкві текст цієї молитви, як його подає єв. Лука, має підстави в деяких древніх кодексах (див. прим. Тішендорф до 11-ї гл, Луки с. 561) і дуже можливо, що в тих кодексах Євангелія від Луки, де молитва Господня подається в скороченому вигляді, запропоноване читання, яке існувало тільки в тих церквах, де були написані ці кодекси. Насправді ж молитва Господня спочатку однаково записана була в Євангеліях і Матфея і Луки... А по-друге, можливе і таке припущення, - якщо взяти за факт, що у Луки молитва Господня має тільки п'ять прохань, - єв . Матфей дав у своєму Євангелії формулу молитви, а єв. Лука тільки окреслив її зміст в більш стислому вигляді, так як справді, напр., вираз "нехай буде воля твоя" в сутності схожий з попереднім проханням: "нехай прийде Царство Твоє".


Словом, питання про те, який спочатку вигляд мала молитва Господня в Євангелії Луки, не може ще вважатися остаточно вирішеним. Не можна, справді, ігнорувати свідчення Синайського кодексу, який має у себе прохання "нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі ..."


Замість "дай", як сказано у Матфея, тут варто дати слово "подавай" (теп. час). Це означає постійно триваючи подавання, чому відповідає і далі вжитий вираз "на кожен день", тобто день за днем, щодня.


І прости нам гріхи наші…

Гріхи - більш конкретне слово, ніж "борги", вжите у Матфея.


Але визволи нас від лукавого. Це прохання також опускається в новітніх виданнях Євангелія від Луки. З приводу цього можна сказати те ж, що сказано вище з приводу опущень, передбачуваних у 2-му стиху.


Славослів'я немає в Євангелії Луки і за нашим текстом.

Після того як Христос навчив Своїх учеників молитися, Він дає їм запевнення в тому, що молитва їх буде почутою. Він каже притчу про одного чоловіка, який своїми невідступними проханнями змушує свого друга встати вночі з ліжка, щоб дати прохачеві три хліба для частування друга, що несподівано приїхав до нього.


Ця настирливість, яку, очевидно, Господь, радить наслідувати (див. 9 ст.), не представляється ділом нетерпимим, тому що, як правильно зауважує Тренч (с. 279), прохач наполягає не заради себе самого, а заради іншого і щоб не зрадити священному обов'язку гостинності. Так Авраам подає нам ще один приклад невідступно-наполегливого прохання: він також молить не про себе, а на захист Содома (Бут. 18: 23-33).


Ученики Христові також наполегливо повинні просити Бога про свої потреби, і їх прохання будуть задоволені (див. Мф. 7: 7-8).


Перше послання до солунян святого апостола Павла, 1, 6 – 10


6 I ви стали наслi­дувачами нам i Господевi, при­йнявши слово при багатьох скорботах з радiстю Духа Святого, 7 так що ви стали зразком для всiх вiруючих у Македонiї та Ахайї. 8 Бо вiд вас рознеслося слово Господнє не тiльки в Македонiї та Ахайї, але і в усякому мiсцi пройшла слава про вiру вашу в Бога, так що не треба нам говорити про це. 9 Бо вони самi звіщають про нас, яким був наш вхiд до вас, i як ви навернулися до Бога вiд iдолiв, щоб служити Боговi Живому i iстинному 10 i чекати з небес Сина Його, Якого Вiн воскресив з мертвих, Iсуса, що визволяє нас вiд майбутнього гнiву.

Толкова Біблія


"При багатьох скорботах" - гоніння, перш за все, з боку євреїв (Діян. 17: 5 і д.), а потім і з боку своїх земляків, що не залишилися глухими до єврейського наклепу на Апостола (1 Сол. 2:14).


Прогрес Солунян в християнському житті був такий великий, що вони стали зразком християнської громади для віруючих Македонії та в Ахаї. Ап. Павло писав з Коринфа, а тому мав усі підстави оцінити силу впливу їх прикладу.


Від них «слово Господнє» (дивись 2 Сол. 3: 1 і порівняй 1 Пет. 1: 5 і Кол. 3:16), як грім, пройшло не тільки по Македонії та в Ахаї, а й «у всякому місці» їх віра до Бога (ή προς τόν Θεόν) стала предметом розмови. Але як Апостол міг сказати, що їхня віра стала відома «у всякому місці», коли церква солунян була недавно заснована ним?

Який сенс цього виразу έν παντί τόπω? Звичайно, немає потреби особливо наполягати на буквальному розумінні цього виразу (порівняй Кол. 1: 6; Рим. 1: 8), маючи на увазі не зовсім правильну конструкцію мови в даному місці. Правильно граматично речення мало б закінчуватися на цьому виразі έν παντί τόπω. З іншого боку, Салоніки, будучи великим комерційним центром і перебуваючи на VIа Egnatia, служили прекрасним відправним пунктом для проповіді Слова Божого, яке і вийшло звідси по всій Македонії та в Ахаї, і зручним центром, звідки могли швидко йти звістки про справи церкви. Куди


Апостол не приходив, слава про солунян вже випереджала його. Він каже про їхню віру, як «спрямовану до Бога» (ή προς τόν Θεόν), що безсумнівно підкреслює їх колишнє служіння ідолам, від якого вони відступили і навернулися «до живого й правдивого Бога».


Кінець 9 ст. і 10 ст. містять в собі коротке резюме проповіді Ап. Павла в Фесалоніках, де він, мабуть, особливо проповідував про пришестя Христа і страшний суд. Більшість солунян навернулося до Бога "від ідолів", щоб служити "живому й правдивому Богові" (якби йшлося про навернених євреї, ми мали б не προς τόν Θεόν, а προς τόν Κύριον - дивись Діян. 9: 4, і порівняй Діян. 15:19; Гал. 4: 8 і Діян. 14:15), і очікували пришестя Сина Його, воскресіння Якого приписується дії Божій, як і в Рим. 1: 4. Слово "гнів" тут вживається не тільки в сенсі гніву Божого проти гріха, але і в сенсі виявлення відплати з боку Його правосуддя, швидкого прояву якого в світі очікував Ап. Павло. Грец. текст говорити про цей гнів не як такий, що має відкритися в невизначеному майбутньому часі, але як про грядущий уже, немов дійсно близький до повного відкриття (Drummond. I. Thessalonians, стор. 20).

ШАПКА1.jpg
bottom of page