top of page

Євангельські читання: О роде невірний і розбещений!Євангельські читання 31 липня


Євангеліє від Матфея, 17, 10 – 18

10 І спитали Його ученики Його: чому ж книжники говорять, що Іллі належить прийти раніш? 11 Ісус сказав їм у відповідь: так, Ілля прийде раніш і все приготує; 12 але кажу вам, що Ілля вже прийшов, і його не впізнали, і зробили з ним, як хотіли. Так і Син Людський має постраждати від них. 13 Тоді ученики зрозуміли, що він говорив їм про Іоана Хрестителя.
14 Коли вони прийшли до народу, то підійшов до Нього чоловік і, ставши перед Ним на коліна, 15 сказав: Господи! Помилуй сина мого; бо він на новий місяць біснується і тяжко страждає, бо часто кидається в огонь і часто у воду. 16 Я приводив його до учеників Твоїх, та вони не змогли зцілити його. 17 Ісус же, відповідаючи, сказав: о роде невірний і розбещений! Доки буду з вами, доки терпітиму вас? Приведіть його до Мене сюди. 18 І заборонив йому Ісус, і біс вийшов з нього; і отрок зцілився у ту ж мить.

Толкова Біблія


10 І спитали Його ученики Його: чому ж книжники говорять, що Іллі належить прийти раніш?

Питання, запропоноване учениками під час сходження з гори, передбачає, що вчення книжників, за яким до встановлення месіанського царства прийде Ілля, знаходилося в суперечності з тим, що ученики щойно пережили, або з думками, які з'явилися у них внаслідок преображення. Не явлення Іллі само по собі, а негайне після явлення зникнення його, здавалося, суперечило вченню рабинів. Де ж було місце для діяльності Іллі, коли Христос повинен був скоро померти і воскреснути? На підставі слів Мал. 4: 5-6 очікували, що Ілля не тільки наверне окремих ізраїльтян і приготує їх до дня одкровення, а й сприятиме відновленню всієї нації.


11 Ісус сказав їм у відповідь: так, Ілля прийде раніш і все приготує;

(Мк. 9:12 - докладніше).

Переклад цього стиха неточний. Буквально: Ілля прийде і відновить все.

У словах Спасителя міститься відповідь на питання учеників. Спочатку формулюється передана учениками думка книжників, а потім Спаситель поправляє його в наступному стихові. Те, що кажуть книжники, справедливо; але не про того Іллю, який з'явився під час преображення, а про іншого.


12 але кажу вам, що Ілля вже прийшов, і його не впізнали, і зробили з ним, як хотіли. Так і Син Людський має постраждати від них.

(Мк. 9:13, - немає слів «і його не впізнали» і опущений кінець стиха).

Ісус Христос говорить, що прийшов Ілля, розуміючи Іоана Хрестителя. Іоан, не будучи Іллею у власному розумінні, безсумнівно, прийшов в духові й силі Іллі (Лк. 1:17). В цьому останньому сенсі і називає Іоана Іллею Спаситель. Те, що Іоан не був визнаний або, краще, упізнаний, як Ілля, це зрозуміло. Важче зрозуміти вираз «зробили з ним, як хотіли». Тут, звичайно, натяк на історичні обставини смерті Хрестителя, але, можливо, і на відмінніссть життя першого Іллі і другого. З першим Іллею люди не могли чинити, як хотіли. Він був узятий живим на небо. Іоан же - страчений.


13 Тоді ученики зрозуміли, що він говорив їм про Іоана Хрестителя.

У попередніх стихах Спаситель жодного слова не сказав про Іоана Хрестителя, але образна мова Його показувала, що Він говорив саме про нього. Ученики зрозуміли тепер це.


14 Коли вони прийшли до народу, то підійшов до Нього чоловік і, ставши перед Ним на коліна, 15 сказав: Господи! Помилуй сина мого; бо він на новий місяць біснується і тяжко страждає, бо часто кидається в огонь і часто у воду. 16 Я приводив його до учеників Твоїх, та вони не змогли зцілити його.

(Мк. 9:18; Лк. 9:40).


Замість «приводив» Мф. 17:16 потрібно вжити слово «привів» (προσήνεγκα). Говорячи так, батько хлоп'яти непрямо звинувачує учеників.


Але багато стародавніх тлумачів помічають, що в дійсності він був винен сам в тому, що ученики не могли зцілити його сина, і замість того, щоб звинувачувати себе, звинувачував їх у безсиллі. ЄвфимійЗігабен каже, що ученики не могли зцілити хлопчика внаслідок невіри того, хто прийшов.


17 Ісус же, відповідаючи, сказав: о роде невірний і розбещений! Доки буду з вами, доки терпітиму вас? Приведіть його до Мене сюди.

(Мк. 9:19; Лк. 9:41).


Подробиці Мк. 9: 20-24 у Матфея відсутні. Ієронім, Іларій, Золотоустий, Феофілакт та інші відносять викривальні слова Ісуса Христа до батька хворого і до іудеїв, що стояли під горою, і до книжників. Але ці думки древніх тлумачів абсолютно відкидаються новітніми екзегетами, які говорять, що тут Ісус Христос засуджує не книжників, а Своїх учеників, оскільки вони не в змозі були зцілити отрока. Але чому Він не говорить прямо про учнів, а про «рід невірний і розбещений», тобто взагалі про тих людей, що жили тоді, про покоління? Тому, відповідають, що недолік дієвої віри в учеників ставив їх в один ряд з іншими людьми сучасного Христу покоління. Бенгель: «суворим викриттям ученики зараховуються до натовпу. Що тут маються на увазі ученики, видно зі ст. 20: батько хворого мав віру, і тому просив про допомогу.

Перше послання святого апостола Павла до коринф’ян, 11, 8 – 22

8 Бо не чоловiк вiд жiнки, а жiнка вiд чоловiка; 9 i не чоловiк був створений для жiнки, а жiнка для чоловiка. 10 Тому жiнка i повинна мати на головi своїй знак влади над нею, заради ангелiв. 11 А втiм, нi чоловiк без жiнки, нiжiнка без чоловiка, в Господi. 12 Бо як жiнкавiдчоловiка, так i чоловiк через жiнку; все ж — вiд Бога. 13 Розсу­дiть самi: чи личить жiнцi моли­тися Боговi з непокритою головою? 14 Чи не сама природа вчить вас, що коли чоловiк запускає во­лосся, то це для нього безчестя, 15 але коли жiнка запускає волосся, це для неї честь, бо волосся дано їй замiсть покривала. 16 Коли б хтось захотiв сперечатися, то ми не маємо такого звичаю, анi церк­ви Божi.
17 Але‚ пропонуючи це, я не хвалю вас, що збираєтесь ви не на краще, а на гiрше. 18 Бо, по-перше, чую, що‚ коли ви сходитеся до церкви, мiж вами бувають роздiлення, чому почасти i вiрю. 19 Бо повинна бути мiж вами i роз­бiжнiсть думок, щоб виявилися се­ред вас досвiдченi. 20 Далi, ви збираєтесь разом не так, як для споживання вечерi Господньої; 21 бо кожний спiшить ранiше вiд iнших з’їсти свою їжу, тож один лишається голодний, а iнший упивається. 22 Хiба у вас нема домiв для того, щоб їсти й пити? Чи зневажаєте Церкву Божу i принижуєте бiдних? Що сказати вам? Чи похвалити вас за це? Hе похвалю.

Толкова Біблія


Всіма найкращими властивостями своєї істоти дружина прагне допомагати своєму чоловікові у всіх його починаннях і цим сприяє йому в надбанні слави.


Дружина для чоловіка - пор. Бут. 2:18.

Так як дружина створена з чоловіка і для чоловіка, то вона і повинна на голові мати знак влади, якій вона підпорядкована.


Неinriсi каже, що про Ангелів тут згадано тому, що вони були при створенні світу і людей знаряддями в руках Божих і тому що вони відчувають себе ображеними, бачачи, як порушуються нормальні, при самому створенні встановлені, відносини між чоловіком і дружиною. Цю думку можна прийняти, з тим, втім, застереженням, що Ангели були тільки свідками творення світу (Іов. 38: 7). А що вони невидимо присутні в богослужбових зборах віруючих - про це можна говорити з інших місць послань Ап. Павла (напр. Еф. 3:10; 1 Тим. 5:21; 1 Кор. 4: 9). Ця думка вже висловлена була древніми церковними тлумачами (Злат., Августин), але тим не менше поряд з цим існувала інша, що викладається ще Тертулліаном, - що тут потрібно розуміти злих ангелів, які збуджуються похіттю до жінок, які відкрили свою голову. Але злі ангели ніде просто ангелами не називаються. Деякі ще розуміли тут шпигунів язичницьких, предстоятелів церкви і т. д., Але всі ці думки не можуть бути визнані ґрунтовними. Є ще думка, що згадка ангелів - пізніша вставка, але ця думка також не може бути прийнятою, тому що слова«для Ангелів» знаходяться у всіх найдавніших кодексах.

Залежне становище жінки в християнстві пом'якшується в силу того духовного спілкування у Христі (в Господі), яке існує між чоловіком і жінкою: одналюдина завжди мислиться тісно пов'язаною з іншою у всіх обставинах життя - і в молитві, і у взаємній допомозі в справі духовного вдосконалення.


Та обставина, що кожен чоловік народжується від жінки, зрівнює до певної міри стан обох статей. Цією згадкою Ап. упокорює гордість чоловіка і з цією ж метою Ап. додає далі: «все ж - від Бога». Не самі люди влаштували свої відносини, а все зробилося так, а не інакше тому, що цього захотів Бог.


Ап. звертає увагу на відому особливість у фізичній організації чоловіки і жінки. Спочатку звертається він до розсудливості читачів. Самі вони повинні збагнути, що з'являтися перед Богом (молитися Богу) дружині не можна з головою відкритою. Адже - все - від Бога; Бог встановив - це Його воля - щоб жінка була в підпорядкуванні у чоловіка. Як же вона наважується з'явитися перед Богом в такому вигляді, який свідчить про те, що вона не хоче триматися Божого встановлення?


Вказуючи чоловікам носити коротке волосся, природа тим самим говорить, що чоловік повинен бути з головою відкритою, як цар творіння. Волосся для нього служить немов короною.


Довге, що тягнеться майже до ніг, волосся жінки вказує, що вона повинна закриватися від поглядів чоловіків. Волосся служить для жінки покривалом. Таким чином, в самій фізичній будові жінки виявляється всеблага і премудра воля Бога-Творця.


Ап. знав, що греки люблять сперечатися завжди - навіть у речах, які не потребують обговорення. Тому він цим сперечальникам, яких, можливо, не переконували ніякі розумні докази, заявляє, що взагалі звичаї християнської Церкви не допускають появи жінок з головою відкритою: такого звичаю ніде немає! І справді, зображення, наявні в древніх римських катакомбах, дають можливість переконатися, що стародавні християни-чоловіки коротко стригли собі волосся, а жінки-християнки надягали досить довге покривало на голову, що спадало на плечі, і яким закрито було і їх обличчя.

Треба думати, що Ап. і в цей час вказав би жінкам-християнкам те ж, що говорить він жінкам-християнкам в розглянутому місці. Він говорить тільки про жінок заміжніх та їхню роль у церковному житті…


...У Церкві Коринфській, як і в інших Церквах, було чимало людей, які виступили в ролі вчителів віри не за покликанням, а захоплюючись прикладом інших або бажаючи чинити опір загальновизнаним проповідникам. І ось після появи нових вчителів виникли суперечки, що мало з'ясувати, хто справжній, покликаний, учитель віри, і хто не заслуговує цієї назви.


Ап. передбачає, навіть ще більш гірше - що за поділами (σχίσματα ст. 18-й), причина яких лежала в особистих симпатіях і антипатіях тих, що розділялися між собою через вчителів віри, виникнуть різнодумства (αιρέσεις - ст. 19-й), в яких буде вже різне розуміння самого вчення християнського (пор. Діян. 5:17 і Діян. 15: 5, де йде мова про єресі фарисейську та саддукейську, і Діян. 24: 5 і Діян. 28:22, де дано теж найменування єресі - в сенсі особливого вчення - самому християнству). Якщо поділ можна порівняти з маленькими надривами в покривалі, то різнодумства - будуть вже такі розриви, від яких покривало розділиться на кілька частин.


Інші негаразди звернули на себе увагу Апостола, - це непорядки при здійсненні вечері любові або агапи.


В апостольській Церкві вечорами християни збиралися в якесь відповідне приміщення і тут спільно вечеряли тими стравами, які кожен приносив з собою. Таким способом хотіли підтримати спогад про таємну вечерю, в якій Господь Ісус Христос проявив особливу любов Свою до апостолів (Ів. 13: 1) і в кінці якої Він встановив святе таїнство Євхаристії. Ці вечері, на закінчення яких відбувалося таїнство Євхаристії, називалися вечерями любові або, коротко, любов’ю - агапами (Іуд. 1:12). Звичай цей був, звичайно, дуже хороший: такими вечерями підтримувалася між християнами взаємна любов, тому що тут всі - і бідні, і багаті - повинні були відчувати себе рівноправними учасниками вечері, хоча бідні, можливо, і нічого не могли принести сюди для вечері. Однак егоїзм, суєтність і просто нестриманість в їжі і питті скоро наклали свій відбиток на ці прекрасні заходи. Агапи в Коринфі перетворилися в звичайні грецькі бенкети, за якими зазвичай пилося багато вина.


Але ще гірше було те, що багаті поспішали поділити принесені ними страви з своїми близькими і друзями, тоді як бідні залишалися голодними. Таке ставлення до бідних представляло собою яскравий контраст до закладеної в ці вечері ідеї і прямо суперечило ідеї таїнства Євхаристії, яке відбувалося слідом за вечерею. Тому досить скоро було встановлено, щоб саме таїнство Євхаристії відбувалося перед вечерею любові, щоб не дати приводу нестриманим приступати до таїнства після того, як наїлися і напилися.

ШАПКА1.jpg
bottom of page