top of page

Євангельські читання: Очима дивляться, і не бачатьЄвангельські читання 7 вересня


Євангеліє від Марка, 4, 10-23

10 Коли ж залишився на самоті, то ті, що були з Ним разом з дванадцятьма, запитали Його про притчу. 11 І сказав їм: вам дано знати тайни Царства Божого, а тим, зовнішнім, усе буває в притчах, 12 так що вони своїми очима дивляться, і не бачать; своїми вухами чують, і не розуміють, та й не навернуться, щоб відпустились їм гріхи. 13 І говорить їм: не розумієте цієї притчі? Як же вам зрозуміти всі притчі? 14 Сівач слово сіє. 15 Посіяне при дорозі означає тих, у яких сіється слово, але, як тільки почують слово, зараз же приходить сатана і забирає слово, посіяне в серцях їхніх. 16 Так само і посіяне на камені означає тих, які, коли почують слово, зразу з радістю сприймають його, 17 але не мають у собі кореня і непостійні; а потім, коли настане скорбота або гоніння за слово, відразу спокушаються. 18 Посіяне між терням означає тих, що слухають слово, 19 але в яких турботи віку цього, спокуси багатством та інші пожадання, увійшовши в них, заглушують слово, і воно безплідним буває. 20 А посіяне на добрій землі означає тих, що слухають слово і приймають, і приносять плід один у тридцять, другий в шістдесят, інший в стократ.
21 І сказав їм: чи для того приносять світильник, щоб поставити під посудину або під ліжко? Чи не для того, щоб поставити на свічнику? 22 Нема нічого таємного, що не стало б явним, і нічого не буває захованого, що не виявилося б. 23 Коли хто має вуха слухати, нехай слухає!

Толкова Біблія

Христос розповів тільки одну притчу, першу, яка викладається у трьох євангелистів. Але ученики запитують: «Чому притчами говориш їм?» (Мф.)

… Марк чітко говорить, що питання було запропоноване учениками Христа в той час, коли вони залишилися наодинці. Найбільш вірогідним є припущення, що розмова Спасителя з учениками відбулася після того, як промова була завершена, і Він вийшов з ними з човна або рушив на ньому разом з ними в якесь інше місце. У Мк. 4:10 пор. Мк. 4:34 про це йдеться дещо визначеніше. Питання учнів, очевидно, показує, що Спаситель щойно почав цей особливий метод навчання, принаймні, в його найбільш повно розвинутій формі. Євангеліст Матфей, ​​як зауважують, не мав узагалі намір дотримуватися тут хронологічного порядку. За Альфордом, питання з приводу притчі про сіяча було запропоноване під час перерви в проповіді Спасителя, а не тоді, коли Він увійшов у дім, ст. 36.

Слова Христа показують, що вчення Його, викладене в притчах, було «тайнами», що ці тайни не були доступні великому колу слухачів Христа навіть після пояснень, які Він дав ученикам; але останнім вони могли бути зрозумілі і без пояснень, хоча після тлумаченняставали ще зрозумілішими. Слово «тайни» не містить того, що притчі були незрозумілі самі по собі. Це слово вживалося греками для означення деяких тайнихзнань, обрядів в релігії і в тому, що пов'язано було з нею; до цих таїн ніхто не допускався, крім посвячених…

Ученики мали більшу здатність і сприйнятливість до нового вчення і тому могли набути більше, ніж решта народу. Вираз «хто має» Августин тлумачить в сенсі ulitur, і докладає його до проповідників. Проповідник, який проповідує божественне вчення іншим, не відчуває нестачі в навчанні і словах, які говорить і проповідує; але якщо хтось вченням не користується, то навіть і сенс його затемнюється і зникає.

Посилання на Іс. 6: 9 буде розглянуто в наступному стихові. Сенс стиха з зовнішньої сторони видається зрозумілим, адже скрізь зустрічається чимало людей, які, бачачи, не бачать, і слухаючи, не чують. Але питання, яким чином цим доводиться необхідність повчання саме притчами? Можна припустити, що думка Христа полягала в наступному. Абстрактна істина, що має важливе значення для Царства Небесного, недоступна розуму загалу. Тому потрібне втілення цієї абстрактної істини в відомих образах, які робили б її більш близькою народу, розплющуючи йому очі і відкриваючи вуха, зацікавили б його і спонукали, таким чином, прагнути, щоб збагнути і подальші істини, що символічно і образно подаються в притчі. Цим, мабуть, слова Христа відрізняються від слів пророка Ісаї.

…Ця мова Христа сповнена глибокого змісту. Таким людям, які, бачачи, не бачать, і слухаючи, не чують, можна було б нічого не говорити, тому що промови для них, внаслідок їх нерозуміння, не приносять жодної користі. Але Він говорить і до них - притчами. Коротко зміст можна висловити так: якщо не хочуть розуміти, то не зрозуміють і притчі. Але коли хочуть розуміти, то зрозуміють принаймні притчу. Якщо ж хочуть зрозуміти більше, то, під покровом притчі, побачать, що в ній розкриваються таємниці Царства Небесного.

Іс. 6: 9, 10 з євр.: «9 І сказав Він: іди і скажи цьому народові: слухом почуєте — і не зрозумієте, і очима будете дивитися — і не побачите. 10 Бо огрубіло серце народу цього, і вухами насилу чують, і очі свої зімкнули, нехай не побачать очима, і не почують вухами, і не зрозуміють серцем, і не навернуться, щоб Я зцілив їх».

Бог дає тут Ісаї при його покликанні доручення проповідувати народові, який погано бачить і важко (погано) чує. Промова пророка повинна була зробити серце цього народу ще більше грубим, очі його ще більш сліпими і вуха глухими, щоб народ цей не навернувся і не отримав зцілення, і це за те, що, через свою гріховність, він не бажає нічого бачити і чути. Народ походить на безнадійного злочинця, якого не торкають жодні промови, і він не піддається впливу жодних аргументів. Тому неувага до промови пророка служить для народу сама по собі одним з покарань.

Промова ця не буде спасительною для народу, але послужить знаряддям для його осуду і викриття. На виправдання своє народ не може посилатися на те, що йому нічого не було повідомлено. Таким є зміст справжньої промови Ісаї, яка адресується тепер Спасителем до єврейського народу. І це зрозуміло, якщо ми звернемо увагу на колишні викриття Христа, особливо в Мф. 11: 16-24 і Мф. 12: 25-37, де Спаситель говорив без притчі. За неувагу до Своїх слів і небажання на ділі виконувати їх Він тепер сповіщає людям, серце яких зробилося черствим і огрубіло, вирок.

Від серця розбещення поширюється на вуха і очі; через очі і вуха здоров'я повертається в серце.

У Матфея пропущено те, що сказано у Мк. 4:14 і Лк. 8:11 (друга половина стиха). Виклад промови Спасителя у всіх синоптиків різний. Буквально у Матфея: Кожного, хто слухає слово Царства і не розуміє, приходить… Таку промову називають анаколуф (непослідовність), і вона вжита тут заради більшої виразності. Мова без анаколуф була б така: лукавий приходить і краде посіяне в серці кожного, хто слухає слово про Царство і не розуміє.

За Златоустом, «Спаситель не сказав: вік, але: але клопоти віку цього; не сказав: багатство, але: спокуса багатством. Отже, будемо звинувачувати не самі речі, але зіпсовану волю. Можна і багатство мати і не спокушатися ним, - і увік цей жити і не пригнічуватися клопотами». Під «турботами віку цього» слід розуміти звичайні людські клопоти у боротьбі за існування…

Деякі, розуміючи під плодом у стократ, разом з Августином, мучеництво, говорили, що під плодом в шістдесят разів мається на увазі стан євангельської вбогості, а в тридцять - дотримання взагалі заповідей. Найкраще тлумачення цього місця належить, із стародавніх тлумачів, Євфимію Зігабену, який правильно розуміє слова Христа в загальному сенсі. Під плодом у стократ Спаситель мав на увазі, за словами Зігабена, досконалу плідність чесноти; в шістдесят - середню, а в тридцять - слабку.


Друге послання святого апостола Павла до коринф'ян, 12, 10-19


10 Тому я себе почуваю добре в немочах, у кривдах, у нестатках, у гонiн­нях, в утисках за Христа, бо, коли я немiчний, тодi сильний.
11 Я дiйшов до безумства, хвалячись; ви мене до цього змусили. Вам би слiд було хвалити ме­не, бо в мене нi в чому нема недос­татку супроти найперших апосто­лiв, хоч я i нiщо. 12 Ознаки апосто­ла виявилися перед вами всяким терпiнням, знаменнями, чудесами i силами. 13 Бо чого не вистачає у вас перед iншими церквами, хiба тiльки того, що сам я не був вам тягарем? Простiть менi таку провину. 14 Ось третiй раз я готовий iти до вас, і не буду вас обтяжувати‚ бо шукаю не вашого, а вас. Hе дiти повиннi збирати майно для батькiв, а батьки для дiтей. 15 Я охоче буду витрачати своє i виснажувати себе за душi вашi, не зважаючи на те, що, надзвичайно люблячи вас, я менше люб­лений вами. 16 Припустимо, що сам я не обтяжував вас, але, бувши хитрим, лукавством брав з вас. 17 Але чи користувався я чим вiд вас через кого-небудь з тих, кого посилав до вас? 18 Я упросив Тита i послав iз ним одного з бра­тiв: чи скористався Тит чим вiд вас? Чи не в одному дусi ми дiя­ли? Чи не однією дорогою ходили?
19 Чи не думаєте ще, що ми тiльки виправдовуємося перед вами? Ми говоримо перед Богом, у Христi, i все це, улюбленi, для вашого повчання.

Толкова Біблія


Повертаючись думкою до інших своїх страждань, Апостол говорить, що він не відмовляється від них також тому, що тоді, коли він терпить їх, Христос подає йому Свою благодатну допомогу. А отримувати таку допомогу так приємно! "Де скорбота, там і розрада. Де розрада, там і благодать. Коли він вкинутий був у темницю, тоді створив чудеса. Коли потерпів корабельну аварію і занесений був у варварську країну, тоді особливо прославився. Коли пов'язаний прийшов на судилище, тоді переміг самого суддю. Так бувало і в Старому Завіті: серед спокус процвітали праведники"... (Злат.). Тому Апостол і каже, що свою силу, дану йому від Христа, він відчуває саме в хвилини випробувань: тоді він сильний.


Апостол повторює сказане ним в 11-й главі про свою безкорисливість, яку він виявив у Коринфі, і каже, що і надалі він не буде нічого брати з коринфян...


Апостол в своєму самовихвалянні став нерозумним. Справді, він став хвалитися своїми немочами - хто ж цим хвалиться? Читачі могли б застерегти, упередити Апостола від такого нерозуміння, якби заступитися за нього проти тих, які собі приписували занадто багато значення (див. 2 Кор. 2: 5).


...Апостол виявив, перебуваючи в Коринфі, всі ознаки справжнього Апостола. Він постійно (такий сенс має вираз εν πάση υπομονή) творив в Коринфі знамення і чудеса і давав докази своєї незвичайної духовної сили. Таким чином, за поданням Павла, Апостол творить чудеса і проявляє дані йому в достатку надзвичайні повноваження.


І тепер він в третій вже раз збирається в Коринф - і знову він не має наміру що-небудь брати з коринфян в якості винагороди за свої апостольські труди.


Навпаки, він буде витрачати на них і те, що сам має, хоча вони не можуть назватися люблячими його, свого духовного батька, чадами.


Мабуть, на Апостола зводили звинувачення, що він брав з коринфян не особисто, а через своїх послів, і Апостол говорить, що його посланці нічого не брали з коринфян.


...Нехай Коринфяни не думають, що Апостол відчуває якусь потребу в самовиправдання перед ними як його суддями. Якщо він говорить про себе, то говорить перед Богом, своїм Вищим Суддею, і каже у Христі як Апостол Христовий. Він з любові, до якої закликає всіх своїх послідовників Христос, хоче тільки дати коринфянам опору у формуванні правильного погляду на Апостола, без чого вони не можуть з користю для себе скористатися його майбутнім перебуванням в Коринфі. Вони повинні знати, що Апостол ні в чому не винен перед Богом. А навіщо їм знати це? Вони повинні виправитися - для цього Апостол і захищає перед ними свою гідність як їх духовний отець, вірячи в якого вони і можуть виправитися.


ШАПКА1.jpg
bottom of page