top of page

Євангельські читання: Невже мало таких, що спасаються?Євангельські читання 2 січня


Євангеліє від Луки, 13, 18 - 29

18 Він же сказав: до чого подібне Царство Боже, і до чого уподібню його? 19 Воно подібне до зерна гірчичного, яке чоловік взяв і посадив у своєму саду; і виросло, і стало великим деревом, і птахи небесні оселилися у гілках його. 20 Ще сказав: до чого уподібню Царство Боже? 21 Воно подібне до закваски, яку жінка, взявши, поклала на три міри борошна, аж доки не вкисне все.
22 І проходив через міста і села, і навчав, прямуючи до Єрусалима.
23 Один чоловік сказав Йому: Господи, невже мало таких, що спасаються? А Він сказав їм: 24 намагайтеся увійти через вузькі ворота, бо, кажу вам, багато буде таких, які намагатимуться увійти, і не зможуть. 25 Коли Господар дому встане і зачинить двері, тоді ви, стоячи зовні, почнете стукати у двері і говорити: Господи! Господи! Відчини нам. А Він скаже вам у відповідь: не знаю вас, звідки ви. 26 Тоді почнете говорити: ми їли і пили перед Тобою, і на перехрестях наших Ти навчав. 27 А Він скаже: говорю вам, що не знаю вас, звідки ви; відійдіть від Мене всі, хто чинить неправду. 28 Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака і Якова і всіх пророків у Царстві Божому, а себе — вигнаними геть. 29 І прийдуть від сходу і заходу, від півночі й півдня, і возляжуть у Царстві Божому.

Аверкій, архієпископ

На Сході гірчична рослина досягає величини величезних розмірів, хоча зерно його надзвичайно мале, так що у євреїв того часу була навіть приказка: "малий, як гірчичне сім’я".


Сенс притчі той, що, хоч начало Царства Божого, мабуть, мале і безславне, але сила, в ньому прихована, перемагає всі перешкоди і перетворює його в Царство велике і всесвітнє.

"Цією притчею", говорить св. Златоуст, - "Господь хотів показати образ поширення проповіді євангельської. Хоча учні Його були безсилі, принижені, але так як сила в них потаємна була велика, то вона (проповідь) поширилася на весь світ".


Церква Христова, на початку мала, для світу непримітна, поширилася на землі так, що безліч народів, як птахи небесні в гілках гірчичного дерева, ховаються в тіні Її. Так буває і в душі кожної людини: віяння благодаті Божої, на початку ледь помітне, все більше і більше охоплює душу, що робиться потім вмістилищем різноманітних чеснот.

Такий же сенс має притча про закваску. "Як закваска", говорить св. Златоуст, - "над великою кількістю борошна робить те, що борошну присвоюється сила закваски, так і ви (Апостоли) змініть цілий світ".


Так само і в душі кожного окремого члена Царства Христового: сила благодаті невидимо, але реально обіймає поступово всі сили його духу і перетворює їх, освячує їх.


Під трьома мірами деякі розуміють три сили душі: розум, почуття і волю.

По дорозі, коли Господь прямував з Галилеї до Єрусалима, хтось поставив Йому питання: "Господи, невже мало таких, що спасаються?".


Очевидно той, хто запитував, поставив таке питання, маючи на увазі строгість деяких вимог Христа Спасителя до бажаючих увійти в Царство Месії.

Господь відповідає на це питання не тільки йому особисто, а всім - строго і різко: "намагайтеся увійти через вузькі ворота" ... образ, який часто Ним вживався.


Царство Месії, або Церква Христова, представляється тут в образі дому, який, крім великих парадних дверей, має ще вузькі тісні двері, через які тільки іноді дозволяється вхід. Багато прагнуть ввійти в ці тісні двері, але не можуть, - так як вони зіпсовані морально, і багато в них всіляких забобонів щодо Царства Месії.


Сенс образу в тому, що для іудеїв того часу вхід в Царство Месії був дійсно тісним входом через покаяння і самовідданість, до чого, через розповсюджені фарисеями забобони, вони були мало здатні.


Бог представляється господарем дому, що сидить і очікує друзів Своїх на вечерю, а потім встає і замикає двері свого будинку, не дозволяючи увійти іншим. Це - зображення часу суду Господнього над кожною людиною і над усіма після другого пришестя Христового.


Всі будуть засуджені поза домом, де відбувається вечеря Господа з друзями, як такі, що негідні блаженного спілкування з Богом, хоча усвідомлюють свої гріхи і прагнуть увійти туди, але буде вже пізно. Після смерті вже немає покаяння.


Відкинуті, вони почнуть говорити: "Їли перед Тобою і пили, і на перехрестях наших навчав єси", тобто будуть нагадувати господареві, що вони знайомі йому, були колись зовнішніми послідовниками Христового вчення, але не були істинними християнами, а тому будуть відкинуті.


"Ми їли й пили перед Тобою і на вулицях наших навчав нас" - ці слова особливо підходять в буквальному сенсі своєму до іудеїв, які відкинули свого Месію, а тому і позбулися права на вхід в Царство Месії.


Вони пізнають свою помилку за другого Його пришестя, але тоді буде вже пізно, і вони отримають відповідь: "Не знаю вас ..." "Відступіть від Мене всі, хто чинить беззаконня ..."


Господь, спростовуючи думку євреїв, ніби тільки вони одні можуть бути членами Царства Месії, передрікає, що багато хто з язичників «зі сходу і заходу» виявляться достойними, разом зі старозавітними праотцями, успадковувати це Царство.

Євреї через своє невір'я в Месію будуть вигнані в темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів.

У цих словах Господа, як і в багатьох інших Його промовах і притчах, Царство Небесне представляється в образі вечері, або бенкету, за яким на Сході не сиділи, а лежали.


Гості, що провинилися, виводили з кімнати, де проходила вечеря, у зовнішню (кромішню) темряву, на холод, який протиставляється теплій і світлій кімнаті, і, вигнані, скрегочуть зубами від холоду і досади; образ цей, зрозумілий всім, взятий для того, щоб наочніше показати вічні муки грішників у пеклі.


Замість відкинутих іудеїв у Царство Месії увійдуть язичники від сходу, і заходу, і півночі, і півдня, що увірували в Христа, тобто з усіх кінців всесвіту.


Толкова Біблія

Чорна гірчиця і в дикому, і в культивованому стані часто досягає висоти 8-12 футів, на цю рослину часто сідають різні маленькі пташки, які пурхають по її тонких гілках, вищипуючи насіння, яке вони люблять.


Послання до галатів святого апостола Павла, 3, 8 - 12


8 I Писання, передбачаючи, що через вiру Бог виправдає язичникiв, передвiстило Авраамовi: «У тобi благословляться всi народи». 9 Отже, ті‚ що від віри‚ благословляться з вiрним Авраамом, 10 а всi тi, що утверджуються на дiлах закону, перебувають пiд прокляттям. Бо написано: «Проклятий усякий, хто не виконує постiйно всього, що написано в книзi закону». 11 А що законом нiхто не виправдається перед Богом, це зрозумiло, бо праведний вiрою живий буде. 12 Закон не вiд вiри; але хто виконує його, той живий буде ним.

Толкова Біблія


Тут Апостол роз'яснює думку попереднього стиха. Він назвав віруючих істинними синами Авраама тому, що саме Слово Боже або Бог благовістило Аврааму, що в ньому благословляться або отримують спасіння всі народи, а не тільки народ єврейський. В його особі отримували цю обітницю всі, хто згодом мав таку ж віру в Бога, яку мав Авраам.


Звідси, як наслідок, виходить те, що саме віруючі в усіх країнах і серед усіх народів отримують благословення з вірним, твердим у вірі, Авраамом. Значить, спасає людей не закон, а віра.


Тепер Апостол доводить свою думку "від протилежного". Св. Письмо - каже він - проклинає кожну людину, яка не дотримується закону у всій сукупності його приписів (Втор. 27:26). Очевидно, що людина, яка перебувала під законом, вже не могла розраховувати на отримання обітниць. Навпаки, вона відчував постійно над собою прокляття, що висіло над нею як Дамоклів меч. Правда, прокляття це падало тільки за тієї умови, якщо підлеглий закону не виконував усіх приписів закону, без винятку; той же, що виконував всі приписи, отримував життя (ст. 12). Але, як показує Ап. далі, не було жодної людини, яка би відповідала останній умові.


…Природніше буде, якщо ми другу половину 11-го стиха і стих 12-й визнаємо вставками і складемо такий висновок з 11-го і 13-го стихів: "а так як в межах закону ніхто не буде виправданий у Бога, то Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям".


Ап. хоче сказати: "адже вам тепер уже з того, що сказано вище (Гал. 2:16 і наст.), видно, що праведний житиме внаслідок віри своєї, а не внаслідок того, що він буде виконувати діла закону (Ап. говорить тут словами прор. Авакума (Авв. 2: 4), на які він вже, ймовірно, в бесідах з Галатії неодноразово посилався).


Якщо ж іудействуючі наполягають на тому, щоб за віри, яку вони, звичайно, не могли заперечувати як умову виправдання, дотримувався ще й закон, то Ап. виступає проти такого поєднання настільки різнорідних елементів: Закон не від віри, тобто не може мати своїм життєвим керівним началом віру. Він вимагає, головним чином, виконання своїх настанов, для того, щоб людина могла отримати життя (Лев. 18: 5).

ШАПКА1.jpg
bottom of page