top of page

Євангельські читання: Належить багато постраждатиЄвангельські читання 28 січня


Євангеліє від Марка, 9, 10 - 16


10 І вони тримали в собі це слово, допитуючись: що то означає, — воскреснути з мертвих. 11 І спитали Його: як же книжники говорять, що раніше належить прийти Іллі? 12 Він же відповів їм: Ілля повинен прийти раніш і приготувати все; і як написано про Сина Людського, Йому належить багато постраждати і бути зневаженим. 13 Але кажу вам, що Ілля прийшов, і вчинили йому, як хотіли, як написано про нього.
14 Прийшовши до учеників, побачив багато народу біля них і книжників, які сперечалися з ними. 15 І відразу, побачивши Його, всі люди здивувалися, і, підбігаючи, вітали Його. 16 Він запитав книжників: про що сперечаєтеся між собою?

Аверкій, архієпископ

Св. Марк додає при цьому подробицю, звичайно, зі слів самого Петра, що учні «тримали в собі це слово», не розуміючи для чого Господу потрібно померти, щоб потім воскреснути.


Переконані тепер уже цілком, що їхній Учитель Ісус є дійсно Месія, вони запитують: «як же книжники говорять, що раніше належить прийти Іллі?»


Господь підтверджує, ніби треба Іллі дійсно раніше прийти «і приготувати все», по-грецьки, власне, «відновити» - «апокатастісі», тобто, як передбачав пророк Малахія (Мал. 4: 5-6): «навернути серця батьків до дітей і серця дітей до батьків їх» або відновити в душах людей початкові добрі і чисті почуття, без чого справа Месії не могла б бути успішною, бо не знайшла б сприятливого підґрунтя в серцях людей, зашкарублих і скам'янілих від тривалого порочного життя ... «так і Син Людський має постраждати від них», тобто, як не пізналися Іллю і умертвили його, так не знатимуть і Месію, і також вб’ють Його.


«Кажу ж вам», говорить далі Господь, «як Ілля вже прийшов, і не пізнали його», тобто Ілля вже прийшов в особі Іоана Хрестителя, який був наділений від Бога силою Іллі і духом, подібним до нього, але його не впізнали, вкинули його в темницю і умертвили його.


Про зцілення біснуватого отрока оповідають всі три синоптики, вказуючи, що воно звершене Господом відразу після сходження з гори Преображення. У цей час багато людей зібралося біля учнів Христових, що чекали Його біля підніжжя гори. За св. Марком, учні мали суперечки з книжниками.


Той же Марк свідчить, що «весь народ», побачивши Христа, що зійшов з гори, «здивувався», ймовірно тому, що на обличчі Його і на всій зовнішності зберігся ще якийсь відблиск тієї слави, якою Господь засяяв на Фаворі.


Толкова Біблія


Питання, запропоноване учениками під час сходження з гори, передбачає, що вчення книжників, за яким до встановлення месіанського царства прийде Ілля, знаходилося в суперечності з тим, що ученики щойно пережили, або з думками, які з'явилися у них внаслідок преображення. Не явлення Іллі само по собі, а негайне після явлення зникнення його, здавалося, суперечило вченню рабинів. Де ж було місце для діяльності Іллі, коли Христос повинен був скоро померти і воскреснути? На підставі слів Мал. 4: 5-6 очікували, що Ілля не тільки наверне окремих ізраїльтян і приготує їх до дня одкровення, а й сприятиме відновленню всієї нації.


Мк. 9:12.

Переклад цього стиха неточний. Буквально: Ілля прийде і відновить все.

У словах Спасителя міститься відповідь на питання учеників. Спочатку формулюється передана учениками думка книжників, а потім Спаситель поправляє його в наступному стихові. Те, що кажуть книжники, справедливо; але не про того Іллю, який з'явився під час преображення, а про іншого.


Ісус Христос говорить, що прийшов Ілля, розуміючи Іоана Хрестителя. Іоан, не будучи Іллею у власному розумінні, безсумнівно, прийшов в духові й силі Іллі (Лк. 1:17). У цьому останньому сенсі і називає Іоана Іллею Спаситель. Те, що Іоан не був визнаний або, краще, упізнаний, як Ілля, це зрозуміло. Важче зрозуміти вираз «зробили з ним, як хотіли». Тут, звичайно, натяк на історичні обставини смерті Хрестителя, але, можливо, і на відмінність життя першого Іллі і другого. З першим Іллею люди не могли чинити, як хотіли. Він був узятий живим на небо. Іоан же - страчений.

У попередніх стихах Спаситель жодного слова не сказав про Іоана Хрестителя, але образна мова Його показувала, що Він говорив саме про нього. Ученики зрозуміли тепер це.


Послання до євреїв святого апостола Павла, 10, 35 – 11, 7


35 Отже, не покидайте уповання вашого, яке чекає велика нагорода. 36 Терпiння потрiбне вам, щоб, виконавши волю Божу, одержати обiцяне. 37 Бо ще «неба­гато, зовсiм небагато‚ i Грядущий прийде i не забариться». 38 «Праведний вiрою живий буде; а коли хто вагається, не благоволить до того душа Моя». 39 Ми ж не з тих, що вагаються на погибель, але стоїмо у вiрi на спасiння душi.
1 Вiра ж є здiйснення очiку­ваного i впевненiсть у невидимому. 2 Через неї були засвiд­ченi древнi. 3 Вiрою пiзнаємо, що вiки створенi Словом Божим, так що з невидимого сталося видиме‚ 4 вiрою Авель принiс Боговi жерт­ву кращу, нiж Каїн, нею дiстав свiдчення, що вiн праведний, як засвiдчив Бог про дари його; нею вiн i після смерти ще говорить. 5 Вiрою Енох переселений був так, що не бачив смерти; i не стало його, тому що Бог переселив його. Бо ще до свого переселення вiн мав свiдчення, що догодив Богу. 6 А без вiри догодити Боговi неможливо, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вiрував, що Вiн є, i тим, хто шукає Його, дає винагороду. 7 Вiрою Hой, дiстав­ши одкровення про те, що було ще невидиме, побожно приготував ковчег для врятування свого дому; нею осудив вiн увесь свiт i зробив­ся спадкоємцем праведности через вiру.

Толкова Біблія


... Ви маєте потребу в терпінні, а не в множенні подвигів, щоб не втратити даного вам; для вас не потрібно нічого іншого, крім того, щоб стояти, як стоїте, щоб, дійшовши до кінця, ви могли отримати обіцяне ... Вам потрібно лише одне: терпляче чекати (виконання обіцяного), а не знову боротись" (Злат.).


Сутність віри полягає насамперед у здійсненні очікуваного, причому під цим очікуваним маються на увазі обітовані блага майбутнього. У ставленні до невидимого віра є те ж саме, що дотик і безпосереднє споглядання видимого. «Віра є споглядання неявного і веде до такого ж повного переконання в невидимому, як у видимому. Як неможливо не вірити, мабуть, так неможливо існувати вірі, коли хто не переконаний в невидимому цілком так, як у видимому.


Об’єкти надії не мають дійсності, але віра дає їм реальність; так, наприклад, воскресіння ще не було і немає в дійсності, але надія робить його реальним в нашій душі» (Злат.).


«Стародавні» - грец. πρεσβύτεροι - все безліч великих людей минулих часів, керувалися вірою і є типовим зразком для нашого наслідування.


«Звідки, каже, відомо, що Бог створив все «словом»? Розум не говорить цього, і нікого не було тоді, коли це відбувалося. Відомо за вірою; це пізнання є ділом віри. Тому він і сказав: «вірою пізнаємо» (Злат.).


«Він (Енох) показав віру більше Авеля... Хоча він жив і після Авеля, але те, що трапилося з Авелем, могло відвернути його від чесноти ... Авель шанував Бога, і Бог не забув його. Яка користь померлому від того, що брат його покараний?.. Нічого такого Енох не сказав і не подумав, але залишив все це, знаючи, що якщо є Бог, то без сумніву є і винагорода, хоча тоді ще нічого не знали про воскресіння...»(Злат.).


«Переселення Еноха відбулося незабаром, на самому початку, для того, щоб людство живило надію на знищення влади диявола... Він спершу попустив смерті вразити праведника, бажаючи сином налякати батька. Щоб показати, що рішення Його залишається у всій силі, Він піддав цьому покаранню негайно не злих людей, а навіть блаженного Авеля; а незабаром після нього переселив Еноха. Він не воскресив першого, щоб люди не впадали в безпечність, а останнього переселив; Авелем настрашив, а Енохом вселив ревність щодо боговгодження» (Злат.).


Друга половина 6-го стиха визначає предмети віри (що Бог «є» і що Він - «Винагороджувач») з явним бажанням дати розраду і взиваючи до терпіння читачів…


«Приклад Еноха був тільки прикладом віри, Ноя ж (приклад) - і зневіри. Комфорт та умовляння буває досконалим тоді, коли видно не тільки те, що віруючі удостоюються честі, а й те, що невіруючі зазнають протилежного (Злат).


… «У тому і виявилася його праведність, що він повірив Богові. Така властивість душі, щиро відкритої до Нього, яка не знає нічого достовірнішого слів Його, а невірству властиво протилежне. Зрозуміло, що віра виправдовує... » (Злат.).

ШАПКА1.jpg
bottom of page