top of page

Євангельські читання: Маючи очі, не бачитеЄвангельські читання 25 січня


Євангеліє від Марка 8, 11 - 21

11 Вийшли фарисеї, почали сперечатися з Ним і вимагали від Нього знамення з неба, спокушаючи Його. 12 І Він, тяжко зітхнувши, сказав: чого рід цей вимагає знамення? Істинно кажу вам: не дасться родові цьому знамення. 13 І, залишивши їх, знову увійшов у човен і відбув на той бік. 14 При цьому ученики Його забули взяти хлібів і, крім однієї хлібини, не мали з собою в човні нічого. 15 А Він заповідав їм, кажучи: глядіть, стережіться закваски фарисейської і закваски Іродової. 16 І, розмірковуючи, один одному говорили, що хлібів немає у них. 17 Ісус, зрозумівши, говорить їм: чого ви міркуєте про те, що немає у вас хлібів? Чи ще не збагнули і не розумієте? Чи ще окам’яніле у вас серце? 18 Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте? 19 Чи не пам’ятаєте, коли Я п’ять хлібів переломив для п’яти тисяч чоловік, скільки повних кошиків набрали ви залишків? Говорять Йому: дванадцять. 20 А коли сім для чотирьох тисяч, скільки кошиків набрали ви того, що залишилося? Сказали: сім. 21 І сказав їм: як же не розумієте?

Аверкій, архієпископ

Як тільки Ісус вийшов на берег, до Нього негайно приступили фарисеї і садукеї, які, очевидно, чекали Його тут навмисне (Мф. 16: 1). Ці дві секти різного спрямування (фарисеї - консерватори, а садукеї - ліберали-вільнодумці), між собою ворогували, а у ставленні до Господа діяли вороже з повною одностайністю.


Його випробовуючи, тобто лицемірно, нещиро вони стали просити, щоб Він показав їм знак з неба, тобто таке чудесне свідчення, яке могло б бути і для них, і для всього народу чітким доказом Його достоїнства як Месії.


Будучи впевнені, що і цього разу Господь їм в цьому відмовить, вони хотіли мати в цьому новий привід розголошувати, що Ісус, котрий не може дати свідчення із неба, не може бути Месією.


У відповідь на це Господь різко докорив фарисеям, назвавши їх лицемірами, за те, що вони, вміючи судити за відомими ознаками про майбутню погоду, не хочуть помічати явних ознак, що свідчать про Його месіанську гідність, і знову сказав, що знамення не буде їм дано, окрім знамення пророка Іони (див. Мф. 12: 38-45)


Аби не продовжувати розмову з лицемірами, Господь, який щойно прибув на цю сторону озера, знову сів з Апостолами в човен і відправився на іншу сторону.

Ця поспішність не дала можливості Апостолам запастися хлібами.


Тим часом, Христос, переймаючись через духовну сліпоту фарисеїв та садукеїв і бажаючи застерегти Своїх учнів від впадання в подібний згубний стан, сказав їм: Глядіть, остерігайтеся закваски фарисейської та садукейської!


Св. Марк, замість садукейської, говорить «Іродової» , сенс чого один і той же, бо Ірод-Антипа належав до секти садукеїв.


Апостоли не зрозуміли цього застереження, вирішивши, що цими словами Господь докоряє їм за те, що вони не взяли з собою хліба.


Тоді Господь дійсно дорікнув їх за маловір'я, нерозуміння і забудькуватість, нагадавши їм про недавнє двократне чудесне насичення декількох тисяч народу кількома хлібами.


Тільки після цього напоумлення учні зрозуміли, що Ісус цими словами застерігає їх від фарисейської та садукейської поведінки.


Толкова Біблія


Під закваскою слід розуміти весь образ думок, напрямок, дух вчення фарисеїв та садукеїв і їх діяльності. Як зло, так і добро розвиваються, хоча і в протилежних напрямках. Рушійною силою при цьому служить закваска. Зв'язок цих слів Христа з попереднім питанням фарисеїв та садукеїв про чудо з неба не очевидний. Можливо, їх прохання дало тільки привід до розмови про закваску фарисейську та садукейську, і ця промова відрізнялася загальним характером, не стосуючись, власне, того, що викладено на початку XVI глави. Христос Своїми словами хотів вказати на негативний вплив на народ вчення і діяльності фарисеїв і садукеїв.


Мк. 8:16.

Спаситель думав про одне, ученики про інше. Він думав і говорив про закваску фарисейську та садукейську, ученики - про хліби, які забули взяти. Слово dielogizonto (думали) показує, що учні не говорили вголос про те, що у них немає хліба.


... Уже стародавніми тлумачами була помічена деяка невідповідність і неприродність зазначеного в Євангеліях, зокрема у Матфея, зв'язку фарисеїв з садукеями. Пояснювали це тим, що хоча фарисеї і садукеї різнилися між собою догматами, але проти Христа діяли спільно. Об'єднання фарисеїв та садукеїв може вказувати і вказує на подальший зловісний розвиток ворожнечі щодо Христа. До столиці доходять все більше тривожні звістки про події в Галилеї, і це викликає як в правлячих релігійних класах, так і серед ревнителів, серйозні побоювання. Психологічно це цілком зрозуміло. У цьому середовищі людей постійно помічається схильність до дотримання встановлених релігійних форм, і вони вороже ставляться до нововведень, особливо тоді, коли цим зачіпаються їхні матеріальні інтереси. Тому ворожнеча проти вчення, що зовсім виходило з кола цих загальних положень, була природна. У Марка говориться тільки про одних фарисеїв (Мк. 8:11); але садукеї Матфея могли бути й іродіанами. Про фарисеїв і садукеїв згадується у Матфея п'ять разів (Мф. 16: 1, 6, 11, 12).


Якого фарисеї і садукеї хотіли знамення? За Золотоустим, ці вороги Христа просили Його зупинити сонце, або ж зробити нерухомим місяць, або звести блискавку, або зробити зміну в повітрі, або зробити щось на кшталт цього.


За Феофілактом, фарисеї і садукеї просили Христа зупинити сонце або місяць. А Євфимій Зігабен каже, що вони хотіли бачити чудо над сонцем, або місяцем, або над зірками. Фарисеї і садукеї, говорить Феофілакт, думали, що на землі ці знамена відбуваються диявольською силою і Вельзевулом. Чи не знали нерозумні, що і Мойсей в Єгипті зробив багато знамень на землі; вогонь же, що зійшов з неба на майно Іова, був від диявола. Тому не всі знамення, що з неба, від Бога, і не всі, що бувають на землі, - від демонів.


Ця розповідь представляється деяким тлумачам повторенням розповіді Мф. 12:33 і наст., і тотожною з нею. Але якщо Матфей розповідає майже те ж вдруге і за інших обставин, то чи можна припускати, що він забув те, що було сказано ним раніше?


Абсолютно природно, якщо вороги Спасителя реагували кілька разів на Його чудеса вимогою знамення із неба.


Так як в іудейському переказі існувала думка, що демони і помилкові боги могли зробити на землі ці знамена і тільки істинний Бог подає знамення з неба, то фарисеї і садукеї і просили тепер про це Христа, цілком припускаючи, що Він не буде в змозі задовольнити їх прохання. Якщо для ворогів Христа були непереконливі вчинені Христом на землі чудеса, то небесні чудеса були б для них переконливі. Про звичаї іудеїв вимагати знамення див. 1 Кор. 1:22.


Послання до євреїв святого апостола Павла, 8, 7-13


7 Бо, якби перший завiт був без недо­лiку, то не було б потреби шукати мiсця iншому. 8 Але пророк, доко­ряючи їм, каже: «Ось настають днi, говорить Господь‚ коли Я ук­ладу з домом Iзраїля i з домом Іуди Новий Завiт, 9 не такий завiт, який Я уклав з батьками їхнiми того часу, коли взяв їх за руку, щоб вивести їх iз землi Єгипетської, бо вони не перебували в тому завiтi Моєму, i Я зневажив їх, го­ворить Господь. 10 Ось Завiт, який заповiдаю дому Iзраїля пiсля тих днiв, говорить Господь: вкладу за­кони Мої в думки їхнi, i напишу їх на серцях їхнiх; i буду їхнiм Богом, а вони будуть Моїм народом. 11 I не буде вчити кожен ближ­нього свого i кожен брата свого, ка­жучи: «Пiзнай Господа»; тому що всi вiд малого до великого будуть знати Мене, 12 бо Я буду милостивий до неправд їхнiх, i грiхiв їхнiх, i безза­конь їхнiх не згадаю бiльше». 13 Ка­жучи «новий», показав застарi­лiсть першого; а що за­непадає i старiє‚ близьке до зотління.

Толкова Біблія


Причина для заміни Старого Завіту Новим - у недоліку першого. У чому полягав цей недолік, вказується далі: в тому, що дім Ізраїлю і дім Іуди поводився зухвало і нарікав.


...Невірність щодо Завіту з боку Ізраїлю внесла до Старого Завіту великий недолік - не в тому сенсі, що пошкодила самому завіту, а в тому, що занепав народ, який втратив дану йому перевагу... Сам Бог залишався вірним Своєму завіту, що доводиться вже тим, що Він Свою мету спасіння, для виконання якої перший завіт виявився недостатнім (з вини Ізраїлю), бажає тепер здійснити через другий завіт, і таким чином до однієї милості приєднує іншу... Таким чином, тут вказується ... моральна причина недостатності Старого Завіту і необхідності його заміни іншим, Новим.


Старий Завіт не проник глибоко в думки і серця народу, носячи характер більш зовнішнього стороннього авторитету, тому і дається Новий, яким вкорінюються моральні вимоги внутрішньою потребою розуму і серця самих людей, в узгодженні з усією природою і призначенням людини. У цьому - величезна сила і перевага Нового Завіту перед Старим. Закон Божий тепер написаний не на скрижалях кам'яних, а вкладені в думки і серця людей, і мають для них незаперечний авторитет ... Написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого...


Разом з цим таке глибоке проникнення волі Божої у внутрішні і найпотаємніші схованки природи людської (розуму і серця) більш об'єднує і зближує людей з Богом...


Як велику перевагу Нового Завіту належить відзначити і те, що поняття народу Божого розуміється в ньому набагато ширше, ніж Ізраїлів дім ідім Іуди в буквальному сенсі цих слів... Таким чином, по суті своїй Новий Завіт є заповітом благодатного спасіння, і укладений він у серцях всіх без винятку людей.

ШАПКА1.jpg
bottom of page