top of page

Євангельські читання: Віра твоя спасла тебеЄвангельські читання 18 липня


Євангеліє від Матфея, 9, 18 – 26


18 Коли Він говорив їм це, підійшов до Нього якийсь начальник і, кланяючись Йому, сказав: дочка моя нині померла, але Ти прийди, поклади на неї руку Свою, і буде жива. 19 І, вставши, Ісус за ним пішов, і ученики Його.
20 І ось жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одягу Його, 21 бо вона казала сама собі: як тільки доторкнусь до одягу Його, одужаю. 22 Ісус же, обернувшись і побачивши її, сказав: дерзай, дочко! Віра твоя спасла тебе. І одужала жінка з того ж часу.
23 Прийшов Ісус до господи начальника і побачив сопілкарів та людей, що голосили. 24 І сказав їм: відійдіть, бо не вмерла дівчина, а спить. І глузували з Нього. 25 Коли ж людей було випроваджено, Він, увійшовши, взяв її за руку, і дівчина встала. 26 І рознеслася чутка про це по всій землі тій.

Толкова Біблія

Неузгодженість між Матфеєм і іншими синоптиками деякі екзегети вважають непримиренним. Але з цим навряд чи можна погодитися, якщо допустити, що Матфей викладає події коротко, опускаючи подробиці, які зустрічаємо у інших синоптиків.

Фактично вся справа представляється так. Яір залишив свою дочку, коли вонавже вмирати, але ще не вмерла, і коли прийшов до Спасителя, то думав, що вона вже померла. Він сказав тому про смерть дочки або через припущення, або тому, що отримав звістку про її смерть під час самих переговорів зі Спасителем.


Про воскресіння сина вдови Наїнської Матфей і Марк не згадують. З розповіді Луки можна зробити висновок, що ця подія була раніше воскресіння дочки Яіра. Якщо так, то легко зрозуміти, чому Яір просить Христа прийти і покласти на свою дочку руки. Але якщо воскресіння дочки Яіра було першим воскресінням, то нелегко зрозуміти у Матфея слова батька, так як він просить Спасителя ні про що інше, як про воскресіння своєї дочки. Потрібно, тому, припускати, що Яіру був уже відомий факт воскресіння сина вдови Наїнської.


Що стосується імені Яір, то воно означає те, що блищить або світить, від євр. кореня ор, тобто засвітив (luxit). Яір був безсумнівно євреєм.


19 стих.

(Мк. 5:24; Лк. 8:42).

… Судячи з повідомлення Марка, це було в той час, коли Ісуса Христа оточувало багато народу (όχλος πολύς). У Біблії слово έγείρεσθai, ​​як і άνίστασθαι (євр. кум) часто означає тільки «перехід від спокою до руху» (Цан).


Зцілення кровоточивої.

(Мк. 5: 28-29; Лк. 8:44).

У Марка повідомляються подробиці про сам процес зцілення, у Луки - про те ж вельми коротко. У Матфея про зцілення ані слова, але воно, звичайно, мається на увазі саме собою. Вчинок жінки і її думки не можна вважати «забобонними», тому що це слово означає марну, суєтне віру, обставини ж показали, що віра жінки не була марною. Цим усуваються всі міркування про забобонний вчинок жінки і про те, що вона вірила в користь від дотику до одягу Спасителя.

22 Ісус же, обернувшись і побачивши її, сказав: дерзай, дочко! Віра твоя спасла тебе. І одужала жінка з того ж часу.

Порівняно з розповідями Марка і Луки оповідь Матфея відрізняється більшою стислістю. У Матфея оповідається тільки про те, що Спаситель, обернувшись назад і побачивши жінку, сказав їй, що її віра спасла її, і вона стала здорова з того часу. У Матфея подається не так чітко, як у інших синоптиків, в чому полягав страх жінки. Однак, що вона дійсно чогось боялася, це можна вивести і з його розповіді, тому що вона таємно торкається до Христа, а заговорити з Ним перешкодив їй, звичайно, її страх. «Дочка» в цьому випадку може служити додаванням до слова «дерзай». Жінка повинна бути сміливою, бо вона не чужа Христу, а Його дочка, як і розслаблений (Мф. 9: 2), як і всі інші люди, які вірили в Христа.

Повідомлення про те, що на шляху до будинку Яіра до начальника підійшли люди (за Лукою - один якийсь чоловік), сказавши йому, що дівчина померла і що він не повинен турбувати Учителя, і інші подробиці, які містяться у Марка і Луки, Матфей пропускає. Найдокладніша розповідь у Марка. Згідно з розповіддю Матфея, Ісус Христос входить в будинок Яіра (який на ім'я не називається) і бачить людей, які грали на флейтах (αύλητάς) і народ в збентеженні (τον δχλον θορυβούμενον).


Євангелист, хоча і в самих коротких висловах, тут представляє нам звичайну картину приготування до похорону, що відбувалися у іудеїв зазвичай в самий день смерті. У маленькому містечку, де всі знають один одного, знають і про те, що робиться у сусідів, про смерть дівчинки дізналися швидко. І як тільки дізналися, то з'явилися наймані сопілкарі і плакальниці. Про присутність сопілкарів не згадується в паралельних розповідях Марка і Луки. Інструменти, на яких вони грали, були флейти. Число сопілкарів, звичайно перевищувало число плакальниць, якщо ми можемо зробити такий висновок з твердження (в Талмуді), що найбідніший ізраїльтянин зобов'язаний був подбати про двох сопілкарів і одну плакальницю, коли вмирала його дружина.


Число тих і інших збільшувалося відповідно до фінансів сім'ї, і в цьому випадку було, ймовірно, значне число тих і інших. Про плакальниць згадується вже у Єр. 9:17. Звичай плачу над померлими існував у греків і римлян. Так як флейтисти і голосільниці були наймані, то, звичайно, в цій справі було багато лицемірства. Перераховувалися заслуги і чесноти померлого, щоб спонукати близьких осіб до ще більшого плачу.


Христос велить усім вийти, тому що дівчина не вмерла, а спить. Обставина, що дівчина дійсно померла, Матфеєм не вказується чітко; але подальше повідомлення, що «насміхалися з Нього», - сміялися, звичайно, тому, що бачили в Його словах принаймні помилку, вказує на реальність смерті.


Ця саме брехня (див. закінчення Мф. 9:23) і це лицемірство викликали обурення Христа, який велів вийти всім присутнім, залишивши (за іншими синоптиками) тільки кількох осіб. Як потрібно думати, слова Його, що дівчина не вмерла, але спить, мали на меті протидіяти не тільки лицемірному, але навіть і щирому плачу. Для першого слова були викриттям, для другого розрадою. Подальший зміст слів Христа, як правильно зауважують, був в тому, що Він вважав смерть сном. Так було і при воскресіння Лазаря.


Смерть є неправда в людському житті; будучи неправдою, вона викликає іншу брехню. Цій брехні протиставляється істина, яка викликає до себе глузування з боку брехні. Цим і пояснюються глузування над Христом. В найглибші і надзвичайно серйозні моменти людської історії люди сміялися над Сином Людським. Але все це доводило тільки ще сильніше істину слів самої Істини: євангелисти не сказали б κατεγέλων αύτοΰ, якби вся справа уявлялася легендою або якби дівчинка впала в летаргічний сон. Κοράσιον - зменшувальне від κόρη, значить дівчинка або дівчина. При тлумаченні цих стихів Златоуст, здається, припускається помилки, стверджуючи, що, за словами Марка і Луки, Христос узяв з Собою трьох учнів, а Матфей просто говорить, що (Христос взяв) учнів.


Це було перше воскресіння, про яке розповідається у Матфея. В оповіданні про воскресіння дочки Яіра Матфей майже так само стислий, як і Лука; але Марк повідомляє живі подробиці. Жодні розповіді, звичайно, не піддавалися таким великим сумнівам, як розповіді про воскресіння. Намагалися пояснити їх летаргічним сном, непритомністю людей. Одне безсумнівно - самі євангелисти мали намір викласти і передати факти так, щоб читачі могли бачити, що люди дійсно померли і були повернені Христом до життя. Як не мізерні подробиці, але з різних дрібних рис видно, що це було дійсно так. Не входячи в докладний виклад цього предмета, можемо тільки зауважити, що «дослідження недавнього часу схиляються до визнання більшої, а не меншої історичної цінності Євангелій» (Сенді). Докази всіх чудес, про які розповідається в Євангеліях, дуже сильні.


26 І рознеслася чутка про це по всій землі тій.

Власне. не «чутка», а вістка, «поголоска» (ή φήμη αύτη, лат. tama); вона була природним наслідком великого чуда.

Послання до римлян святого апостола Павла, 9, 1-5


1 Iстину кажу у Христi, не обманюю, совiсть моя свiдчить менi Духом Святим, 2 що велика менi печаль i безупинний бiль сер­цю моєму: 3 я жадав би сам бути вiд­лученим вiд Христа за братiв моїх, рідних менi по плотi, 4 тобто iзраїльтян, яким належить усиновлення, i слава, i заповiти, i законоположення, i богослужiння, i обiтницi; 5 їхнi й отцi, i вiд них Христос по плотi, Сущий над усi­ма Бог, благословенний повiк, амiнь.

Толкова Біблія


Перш ніж приступити до питання про невіру іудеїв, Апостол вважає за потрібне зауважити, що він зовсім не ворог Ізраїля, якими часто бувають «відступники». Він, навпаки, любить і цінує свій народ і радий би був пожертвувати своїм особистим щастям для його спасіння, так як відкидання Ізраїля завдає найбільше засмучення його серцю.


Апостол насамперед говорить, що все, що він скаже далі про євреїв, буде правдою, тому що він не може збрехати, перебуваючи в тісному життєвому спілкуванні з Христом. Крім того, і совість його свідчить теж, що Апостол говорить від себе особисто (мені), а совість його не може його обманювати, так як вона подає свій голос в Дусі Святому, тобто будучи керована не будь-якими тілесними інтересами, а вищим неупередженим началом - Св. Духом, що живе у віруючих.


Хоча совість Павла не може давати своє свідчення читачам послання сама безпосередньо, але вже та обставина, що Апостол на неї посилається, показує, що вона не допустить Апостолу сказати неправду. Таким чином, Апостол, кажучи про свідчення совісті, хоче цим сказати, що свої запевнення він висловлює вже після того, як відчув їх істинність в своїй совісті.


Апостол не говорить, про що він сумує, але це і без слів зрозуміло. Очевидно, він сумує через відкидання євреїв від Царства Христового.


3 я жадав би сам бути вiд­лученим вiд Христа за братiв моїх, рідних менi по плотi,


Якби можна було через власну самопожертву врятувати народ єврейський, Апостол пішов би на таке самопожертвування.


«Бути відлученим» (αναθεμα), тобто таким, який у євреїв прирікався на погибель для задоволення гніву Божого (пор. Гал. 1: 8 і сл.; 1 Кор. 12: 3, 1 Кор. 16: 22). Апостол хотів би загинути, втративши спілкування з Христом, загинути для вічного спасіння за своїх братів, щоб не на них, а на нього впав гнів Божий (подібно до Мойсея - пор. Вих. 32:32).

Апостол перераховує заслуги єврейського народу, з огляду на які варто було б, на його думку, пожертвувати йому особистим своїм спасінням для спасіння так відкинутого Богом народу.


Усиновлення.

Ізраїль був усиновлений Богом, як народ, і Бог називає Себе тому його Отцем (Вих. 4:22, Вих. 19: 5; Втор. 14: 1; Ос. 11: 1). Інші народи ніколи не називалися синами Єгови.

4 тобто iзраїльтян, яким належить усиновлення, i слава, i заповiти, i законоположення, i богослужiння, i обiтницi;


Слава - символічно видима присутність Єгови в хмарно-вогняному стовпі (Вих. 24:16) або в хмарі, що наповнила храм Соломонів при його освяченні (3 Цар. 8:10 і сл.).


Заповіти - з Авраамом та іншими патріархами, а потім і з усім народом (пор. Прем. 18:22; Сир. 17; Еф. 2:12).


Законоположення - урочисте сповіщення закону на горі Синай.


Богослужіння - служіння Господеві у храмі (чого не було в інших народів).


Обітування - переважно месіанські.

5 їхнi й отцi, i вiд них Христос по плотi, Сущий над усi­ма Бог, благословенний повiк, амiнь.


«Отці» - знову в особливому значенні цього слова, саме патріархи-обранці, які перебували в безпосередньому спілкуванні з Богом.


«І вiд них Христос по плотi». Походження Христа від Ізраїля Апостол обмежує тілом, тобто природно-людською стороною Його істоти (див. Рим. 1: 3). Апостол хоче далі сказати про іншу, божественну, сторону істоти Христа.


«Сущий над усіма Бог». Це місце являє собою камінь спотикання для тлумачів. До кого відносяться ці слова? До Христа або до Бога? Одні тлумачі кажуть, що до Христа ці слова не можуть стосуватися, тому що у Апостола Павла немає іншого місця, де б Христос називався так прямо Богом. Тому вони в цьому виразі бачать славослів'я Богу Отцю. Інші, навпаки, стверджують, що граматично ці слова цілком можуть бути продовженням попереднього виразу: Христос по плоті, і що бачити в них славослів'я Богу немає жодної підстави, так як про Бога перед цим нічого не говорилося. Якщо бачити в цьому славослів’ї Богу подяку за милості, надані Ним народу ізраїльському, про які Апостол говорить вище, то з цим припущенням буде суперечити те, що Апостол в розглядуваному місці славить не милість, а могутність Бога (що Він над усіма). Крім того, нема причини бентежитися таким прямим сповіданням Божественного достоїнства Христа, раз Христос вже названий Богом в 1 Тим. 3:16 ( «Бог явився у плоті»), і якщо в посл. до Филип. Апостол приписує Христу буття рівне Богу (Флп. 2: 6 ϊσα θε). Урешті, у всіх славослів’ях Богу слово благословенний стоїть на початку речення, а тут в кінці (пор. 2 Кор. 1: 3; Еф. 1: 3). Беручи до уваги силу доказів, що приводяться на користь тієї думки, що славослів'я відноситься до Христа, а також і одностайний голос древніх церковних тлумачів (Орігена, Кипріяна, Єпіфанія, Афанасія, Златоуста, Феодорита і ін.), необхідно визнати цю думку єдино правильною.

ШАПКА1.jpg
bottom of page