top of page

Євангельські читання: візьме хрест свійЄвангельські читання 27 січня


Євангеліє від Марка, 8, 30 - 34


30 І заборонив їм, щоб нікому не говорили про Нього. 31 І почав навчати їх, що Сину Людському належить багато постраждати, і відцураються від Нього старійшини, первосвященики та книжники, і буде вбитий, і на третій день воскресне. 32 І говорив про це відкрито. Але Петро, відізвавши Його, почав перечити Йому. 33 Він же, обернувшись і глянувши на учеників Своїх, заборонив Петрові, кажучи: відійди від Мене, сатано, бо ти думаєш не про те, що Боже, а що людське. 34 І, покликавши народ з учениками Своїми, сказав їм: хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде.

Аверкій, архієпископ


Євангелісти Марк і Лука цим тільки і обмежуються, додаючи, що Господь наказав їм суворо не говорити про Нього, але св. Матфей додає до цього ... (Мф. 16: 17-19), що Господь Своїм учням заповів не говорити про Себе, як про Христа, щоб не розпалювати пристрастей в народі, що мав хибне уявлення про Месію.


Після сповідування учениками Його, що Він є Месією і Сином Божим, Господь сповіщає їм про страждання, що чекають Його в Єрусалимі, щоб приготувати їх до думки про земну долю Месії, спростувати також чуттєві уявлення іудеїв про Месію і посвятити учнів у велику таємницю Свого спасенного подвигу.


Глибоко відданий Господу Петро все ще не звільнився від іудейських уявлень про Месію, як про земного царя. Полум'яний і рішучий Петро не міг винести цього одкровення свого улюбленого Учителя, але, не наважуючись при всіх суперечити Йому, відкликав Його в сторону і сказав : «Будь милостивий до Себе, Господи! Нехай не буде цього з Тобою!» (Мф. 16:22). Ці слова виражають думку, що страждання і смерть несумісні з достоїнством Ісуса Христа, як Месії, як Сина Божого.


Господь відповідає на це з обуренням: «Відійди від Мене, сатано!» (Мф. 16:23; Мк. 8:33). Він явно відчув, що не той казав, намагаючись відхилити Його від майбутніх страждань, але сам спокусник-сатана, скориставшись чистими почуттями Петра, щоб привести людську природу Ісуса до вагання перед подвигом спокутування гріхів людського роду.


Показово те, що Господь, що недавно назвав Петра «каменем», раптом називає його «сатаною»; цим спростовується помилкове вчення римо-католиків, ніби Церква Христова заснована Господом на людській особистості Петра. Чи може бути настільки мінлива, непостійна і нестійка основа Церкви Христа, яку «не здолають врата пекла?»

І вже якщо розуміти всі слова Господа буквально, то довелося б зробити абсолютно безглуздий і неможливий, проте строго логічний, з точки зору католиків, висновок, ніби Церква заснована на сатані!


«Думаєш не про те, що Боже, а про людське», - додає Господь (Мф. 16:23; Мк. 8:33). Тобто Ісус Христос хоче сказати, що Петро думає не про те, що потрібно Богові, що Він визначив щодо страждань і смерті Месії, але про те, що вигідно іудеям: ніби Месія - просто людина, хоча і могутній цар-завойовник.


Людині властиво берегти своє життя, уникати страждань і прагнути до благополуччя, до життєвих задоволень і насолод. Але це - шлях, на який прагне вивести людей диявол, бажаючи їх смерті. Не такий шлях Христа і Його істинних послідовників.

Хто хоче йти за Мною - бути істинним послідовником, хай зречеться самого себе: відречися від себе, відмовся від своєї природної волі і прагнень, і візьми свого хреста - налаштуй себе так, щоб заради Христа бути готовим на всі випробування і страждання, аж до смерті, і наслідуй Христа в Його подвигу самозречення, самовідданості.


Толкова Біблія


Те, що Ісус є Христос, Месія, Син Божий, це ще могло бути зрозумілим і ученикам, і народу. Але те, що з такими назвами поєднувалися передбачені Христу страждання, це було незрозумілим навіть і самим ученикам. Якби ученики передчасно розкрили перед народом думку про страждання Христа, то це могло б перешкодити виконанню божественних задумів про страждання і, таким чином, зробити неповним справжнє і правильне здійснення месіанської ідеї. Тому Спаситель, як видно з виразів євангелистів, наполегливо і суворо забороняє ученикам говорити про те, що їм було відкрито не плоттю і кров'ю, а Отцем Його Небесним.


Мк. 8:31.


Галилейське служіння Христа простому народу тепер закінчилося. Слово «старійшини» або «пресвітери» спочатку додавалося до таких старих людей, які могли бути в раді представниками решти населення. Але задовго до часу Христа назва ця перестала означати вік і зробилася назвою посади. Воно означало осіб, які вважалися придатними, по своєму високому або впливовому становищі в суспільстві, увійти до складу сенату. Старійшини Синедріону були, без сумніву, головними особами в державі. Вони були немов шейхами народу. Слово «шейх» означає «старий».


Матфей подає наступне: І, відізвавши Його, Петро почав заперечувати Йому: будь милосердний до Себе, Господи! Нехай не буде цього з Тобою!


Мк. 8:32 тільки один додає слова: «і говорив про це відкрито». Слів, які вимовив Петро, ​​Марк не подає, і вони зустрічаються лише у Матфея. Заперечення Петра ґрунтувалося на тому, що його сповідання було абсолютно протилежним словам Христа про Його страждання.


Мк. 8:33.

Заперечення Петра свідчить про те, що ні він, ні інші ученики недостатньо розуміли слова Христа про Його істинне месіанське достоїнство. «Петро, ​​розглядаючи справу з людського і плотського міркування, думав, що страждання Христа є ганебним і Йому не властивим» (Золот.). Відповідаючи Петру, Христос, за Златоустом, сказав, що перешкоджати Йому і журитися через Його страждання не тільки шкідливо і згубно для Петра, але що він і сам не може спастися, якщо не буде завжди готовий померти.


Деякі тлумачі думали, що не Петро був звинувачений, а злий дух, який вселив апостолу такі слова. Тут вжито такий же вислів, який Спаситель вжив у Мф. 4:10. І, без сумніву, Він висловив його щодо того ж самого спокусника. Він глянув на мить крізь Петра і побачив за ним Свого ворога, що майстерно скористався забобонами, запальністю і чесністю недосвідченого апостола. Насправді ж це була колишня спокуса, яка була тепер здійснена через Петра - уникнути страждань, гоніння, злісної ненависті, зневаги і смерті, і замість цього заснувати земне панування у повноті влади над земними престолами.


Мк. 8:34.


Матфей каже, що ця промова була сказана тільки ученикам; Марк - ученикам і народу; Лука - всім. Дуже важко пояснити, звідки взявся тут народ. Мова євангелистів показує, що події не відбувалися з такою швидкістю, як це у них вказано.


Златоуст пояснює стих так: «Я (каже Спаситель) не примушую, але надаю це власній волі кожного. Тому і кажу: якщо хто хоче. Я запрошую на добру справу, а не на злу і важку, не на страту і муки, до чого Мені потрібно було б примушувати. Справа сама по собі така, що може вас залучити. Говорячи таким чином, Христос тільки сильніше привертав до слідування за Ним». Хрест не може означати тут насильницької смерті.


Послання до євреїв святого апостола Павла, 10, 1-18


1 Закон, маючи лише тiнь майбутнiх благ, а не сам образ речей, одними й тими ж жерт­вами, якi щороку постiйно прино­сяться, нiколи не може зробити досконалими тих, що приходять з ними. 2 Iнакше їх перестали б приносити, бо тi, що приносять жер­тву, один раз очистившись, не мали б уже нiякої свiдомости грi­хiв. 3 Але жертвами щороку нага­дується про грiхи, 4 бо неможливо, щоб кров телят i козлiв знищувала грiхи. 5 Тому Христос, входячи у свiт, говорить: «Жертви i принесення Ти не захотiв, але тiло приготував Менi. 6 Всеспалення i жер­тви за грiх неугоднi Тобi. 7 Тодi Я сказав: ось, iду, як на початку книги написано про Мене, виконати волю Твою, Боже». 8 Сказав­ши перше, що нi жертви, анi принесення, нi всеспалення, нi жертви за грiх, — якi приносяться за законом, — Ти не захотiв i не благозволив, 9 потім додав: «Ось iду виконати волю Твою, Боже». Скасовує перше, щоб настановити дру­ге. 10 За цiєю-то волею ми освяченi одноразовим принесенням тiла Iсуса Христа. 11 I всякий священик щодня стоїть у служiннi та багаторазово приносить однi i тi самi жертви, якi нiколи не можуть знищити грiхiв. 12 Вiн же, принiс­ши одну жертву за грiхи, назавжди сiв праворуч Бога, 13 чекаючи далi, доки вороги Його будуть по­кладенi до пiднiжжя нiг Його. 14 Бо Вiн одним принесенням назавжди вдосконалив тих, що освячую­ться. 15 Про це свiдчить нам i Дух Святий, бо сказано: 16 «Ось Завiт, який заповiдаю їм пiсля тих днiв, говорить Господь: вкладу закони Мої в серця їхнi, i в думках їхнiх напишу їх, 17 i грiхiв їхнiх та беззаконь їхнiх не згадаю бiльше». 18 А де відпущення їх, там не потрiбне принесення за гріхи.

Толкова Біблія


Показавши недостатність старозавітних жертв, апостол тепер доводить і остаточну безплідність їх принесення після принесення єдиної жертви Христової. Наводиться на підтвердження цього місця Св. Письма, запозичене з Пс. 39: 7-9, де Давид висловлює думку, що, оскільки Бог не хоче від нього ніяких зовнішніх жертв, то він бажає принести Богу іншу жертву: своє виконання волі Божої і Закону Його, записаного в відомих священних книгах і в серці псалмоспівця. У чому саме полягає це виконання волі Божої, Псалмопівець не говорить; але видно тільки, що він має на увазі, що потрібно робити щось хороше, а не просто утриматися від чогось (як думали деякі - виконати заборону будувати храм).


Наведене місце псалма Давидова апостол застосовує у відношенні до Христа, Який прийшов у світ виконати волю Божу щодо принесення істинної жертви Богу за людство, скасувавши неугодні Богу попередні жертви. Це виконання волі Божої Месією - Христом - полягало в Його втіленні і приреченні Себе на вільні страждання і смерть, що передбачалося Богом негайно ж після падіння перших людей…


…«Тут апостол іншим чином доводить, що не жертви очищають людей, а воля Божа. Отже, невже на принесення жертв немає волі Божої? Але дивно, що тепер немає на це волі Божої, якщо і спочатку не було на те волі Його?.. Чому ж Він Сам заснував жертвоприношення? Через поблажливість» (Золотоустий).


Ані постійні (щоденні) жертвопринесення, ні різноманітність їх… ніколи не можуть знищити гріха. І це, можна сказати, найбільш жахливе для читачів старозавітних настанов твердження майже нічим не обґрунтовується. Очевидно, воно подається як загальновідоме, всіма і кожним випробуване. Бачачи постійні докази безплідності жертв, євреї повинні були втратити надію на спасіння через жертви. Зовсім іншого характеру і сили є жертва Христова. Звершивши її одного разу, Він сів по Божій правиці, наслідком чого є прощення гріхів і непотрібність нових жертв…

ШАПКА1.jpg
bottom of page