top of page

Євангельські читання: Вівці Мої голосу Мого слухаютьсяЄвангельські читання 22 травня

Євангеліє від Іоана, 10, 17-28

17 Тому любить Мене Отець, що Я душу Мою віддаю, щоб знову прийняти її. 18 Ніхто не відбирає її від Мене, але Я Сам віддаю її. Маю владу віддати її і владу маю знову прийняти її. Цю заповідь Я прийняв від Отця Мого. 19 Через ці слова знову виникла суперечка між юдеями. 20 Багато з них говорили: Він біса має і безумствує; чому ж слухаєте Його? 21 Інші говорили: це слова не біснуватого; хіба може біс відкривати очі сліпим?
22 Було тоді в Єрусалимі свято оновлення, і стояла зима. 23 Ісус ходив у храмі, у притворі Соломоновім. 24 Тут юдеї обступили Його і говорили Йому: чи довго триматимеш душі наші у невіданні? Якщо Ти Христос, скажи нам прямо. 25 Ісус відповів їм: Я сказав вам, і не вірите; діла, які Я творю в ім’я Отця Мого, свідчать про Мене. 26 Але ви не вірите, бо ви не з Моїх овець, як Я сказав вам. 27 Вівці Мої голосу Мого слухаються, і Я знаю їх; і вони йдуть за Мною. 28 І Я дам їм життя вічне, і не загинуть повік; і ніхто не викраде їх з руки Моєї.

Толкова Біблія

«Тому любить Мене Отець, що Я душу Мою віддаю, щоб знову прийняти її».

Цю думку про велике значення Своєї смерті Господь закінчує тут. Отець любить Його особливо за те, що Він абсолютно добровільно, без примусу жертвує Своїм життям. Це життя є наче одяг або прикраса, яку Він с з скидає з себе, щоб передати в руки іншого (пор. Ін. 13: 4). Він робить це з твердою впевненістю в тому, що може його (життя) взяти назад.

«Ніхто не відбирає її від Мене, але Я Сам віддаю її. Маю владу віддати її і владу маю знову прийняти її. Цю заповідь Я прийняв від Отця Мого».

Цю заповідь, тобто право і силу взяти назад Своє життя Господь отримав від Отця.

На чому заснована ця влада і сила, про це Христос говорив раніше: Він має життя Сам у Собі (Ін. 5:26) і Його воскресіння є, власне кажучи, воскресінням Ним Самого Себе (Ін. 2:19),.

Так, Христос зображує Свою смерть наступним чином:

1) Не тільки як страждання, яке Він приймає на Себе з покірності волі Отця, але і як цілком вільну справу, на яку Він Сам зважився;

2) Як справу послуху волі Отця і, отже, як істотний пункт звершення Свого покликання;

3) Як справу самопожертви на користь віруючих в Нього, яких через це спасе від смерті;

4) Не як знищення Своєї життєвості, але як перехід прояву Свого, долаючого смерть, життя після воскресіння;

5) Як необхіднуумову для розширення Його діяльності за межами ізраїльського народу.

Слухачі Христа, що не відходили від Нього протягом цілого дня, по закінченні свята Кучок (з Ін. 8:12 до Ін. 10:18), почали сперечатися між собою.

Одні стояли за Христа як за великого чудотворця, інші - звичайно, переважно фарисеї - називали Христа божевільним і переконували народ не вірити Христу.

Від свята Кучок пройшло близько двох місяців, протягом яких Христос перебував або в Переї (пор. Ін. 10:40) або ж десь в межах Іудеї (Злат.). Настало свято оновлення або очищення храму, що тривало близько восьми днів (в грудні). Приводом до встановлення цього свята було очищення єрусалимського храму від ідолів, вчинене в 165-му році до Р. X. Маккавеями (Розанова І. Пам'ятна книжка при вивченні священної історії М. 1909 року с. 16).

Господь являється на це свято в Єрусалим. Чи навчавВін у цей раз, Іоан про це не говорить виразно, помічаючи тільки, що Господь "ходив" в так званому притворі Соломона, тобтов галереї, яка тягнулася східною стороною храмової площі. У цій галереї, звичайно, можна було ховатися від зимової негоди - від дощу і вітру. Дуже може бути, що цього разу Його супроводжували і апостоли, але про них євангелист не згадує, адже вони в розмові Христа з іудеями не брали участі.

«Тут юдеї обступили Його і говорили Йому: чи довго триматимеш душі наші у невіданні? Якщо Ти Христос, скажи нам прямо».

Іудеї висловлюють Христу невдоволення своє тим, що Він тримає їх в невизначеності, тобтов постійно напруженому очікуванні, що ось-ось, нарешті, Він заявить про Себе як про Месію.

Скажи нам прямо, тобто сміливо, відкрито, а не в притчі (Ін. 8:12; Ін. 9:39; Ін. 10: 1-18) і не в темному натяку (Ін. 8: 24-28). Іудеї немов хочуть сказати Христу, що вони Його "підтримають ...".

Господь відповідає іудеям, що Він уже говорив їм про те, хто Він, але вони не вірили Йому. Навіть чудеса Христові не пробудятьу них віри в Нього.

«Але ви не вірите, бо ви не з Моїх овець, як Я сказав вам».

Причиною цієї невіри є та обставина, що ці юдеї не належать до овець пастиря - Ісуса, тобто до тих істинних ізраїльтян, які, ще раніше ніж побачили Христа, серцем своїм вже прагнули до Нього, які тому з радістю прийняли Його свідчення.

«Вівці Мої голосу Мого слухаються, і Я знаю їх; і вони йдуть за Мною».

Щоб показати, яких великих благ позбавляють самі себе іудеї, які не бажають піти слідом за Христом, Христос зображує той стан, в якому перебувають Його вівці (пор. Ст. Ін. 10: 3, 4, 14 і гл. Ін. 6:37 -40).

«І Я дам їм життя вічне, і не загинуть повік; і ніхто не викраде їх з руки Моєї».

При цьому Христос ототожнює Своє піклування (Свою руку) про овець (ст. 28) з піклуванням про них (рукою) Свого Отця (ст. 29). Цим Христос каже, що власне верховним пастирем в Ізраїлі є Отець, але діє Він через Христа (пор. Ін. 4:34; Ін. 5:17 і наст.).

Діяння святих апостолів, 15, 5-34

5 Тодi встали деякi з фарисейської єресi, якi увiрували, i говорили, що треба обрiзувати язичникiв та заповiсти їм додержувати закон Мойсеїв.
6 Апостоли й пресвiтери зiбра­лися для розгляду цiєї справи. 7 Пiсля тривалого обговорення Пет­ро встав i сказав їм: «Мужi-браття! Ви знаєте, що Бог iз перших днiв обрав з-помiж нас мене, щоб iз моїх уст язичники почули слово Євангелiя i увiрували; 8 i Сер­цезнавець Бог засвiдчив їм, давши їм Духа Святого, як i нам; 9 i не поклав нiякої рiзницi мiж нами i ними, вiрою очистивши сер­ця їхнi. 10 Що ж ви нинi спокушаєте Бога, бажаючи покласти на шию ученикiв ярмо, яке нi батьки нашi, нi ми не могли понести? 11 Але ми вiруємо, що благодаттю Господа Iсуса Христа спасемось, як i вони». 12 Тодi замовкли всi, що зiбралися, i слухали Варнаву i Павла, якi розповiдали про знамення й чудеса, створенi Богом через них серед язичникiв. 13 Коли ж вони замовкли, почав говорити Якiв i сказав: «Мужi-браття! Послухайте мене. 14 Симон розпо­вiв, як Бог спершу зглянувся на язичникiв, щоб зiбрати з них народ в iм’я Своє. 15 I з цим згiднi сло­ва пророкiв, як написано: 16 «По­тім повернуся i відбудую скинiю Давидову, що впала, i те, що в нiй зруйноване, вiдновлю i виправлю її, 17 щоб шукали Госпо­да iншi люди i всi народи, серед яких звiститься iм’я Моє», — гово­рить Господь, Який творить усе це. 18 Вiдомi Боговi споконвiку всi дiла його. 19 Тому, я гадаю, не треба перешкоджати язичникам, якi навертаються до Бога, 20 а написати їм, щоб вони утримувалися вiд оскверненого iдолами, вiд блуду, задушенини i крови i щоб не робили iншим того, чого не бажають собi. 21 Бо закон Мойсеїв з дав­нiх родiв має по всiх мiстах тих, якi проповiдують його‚ і читається в синагогах кожної суботи».
22 Тодi апостоли i пресвiтери з усiєю церквою розсудили, обравши з свого середовища мужiв, по­слати їх до Антиохiї з Павлом i Варнавою, а саме: Іуду, прозвано­го Варсавою, та Силу, мужiв, якi начальствували мiж браттями, 23 написавши i вручивши їм таке: «Апостоли, i пресвiтери i браття — браттям з язичникiв, якi знахо­дяться в Антиохiї, Сирiї та Киликiї: радійте. 24 Оскiльки ми почули, що деякi, що вийшли вiд нас, стурбували вас своїми словами i похитнули вашi душi, кажучи, що треба обрiзуватися i дотримувати за­кон, чого ми їм не доручали, 25 то ми, зiбравшись, однодушно розсудили: обрати мужiв i послати їх до вас з улюбленими нашими Вар­навою i Павлом, 26 чоловiками, якi віддали душi свої за Ім’я Господа нашого Iсуса Христа. 27 От­же, ми послали Юду та Силу, кот­рi пояснять вам те саме i словами. 28 Бо вгодно Святому Духовi i нам не покладати на вас бiльше нiякого тягаря, крiм цього не­обхiдного: 29 утримуватися вiд iдо­ложертовного, i крови, i задушенини, i блуду i не робити iншим того, чого собi не бажаєте. Дотримуючись цього, добре зробите. Будьте здоровi!»
30 Отже, посланцi прийшли до Антиохiї i, зiбравши людей, вручили послання. 31 Вони ж, прочитавши, зрадiли цьому повчанню. 32 Іуда i Сила, будучи самi пророками, щедрими словами наставляли братiю i утвердили її. 33 Пробувши там якийсь час, вони з ми­ром були вiдпущенi браттями до апостолiв. 34 Але Силi захотілося зостатися там (а Іуда повернувся до Єрусалима).

Толкова Біблія

У вимогах іудеїв-християн, які приходили в Антиохію (Діян. 15: 1) і тих, які виступили в Єрусалимі, помічається досить значна відмінність. Там іудеї вчили про необхідність для віруючих з язичників власне тільки обрізання, тим часом як тут вони висловлюються ще рішучіше про необхідність дотримання взагалі Мойсеєвого Закону. Це пояснюється тим, що тут виступали найбільш суворі ревнителі закону Мойсеєвого, адже відчували в Єрусалимі більше сили, ніж в Антиохії.

Рішення поставленого питання було предметом особливих зборів, де Дієописувач згадує тільки апостолів і пресвітерів як предстоятелів або представників Церкви. З подальшого, проте, видно (Діян. 15:12, Діян. 15:22 Діян. 15:23), що участь в розгляді і вирішенні справи брали і прості члени спільноти, можливо – весь склад Єрусалимської церкви. До участі в цій справі кожного не могла не спонукати і найбільша важливість і жвавий інтерес поставленого на обговорення питання. Закон або Євангеліє? Мойсей або Христос? Благодать або справи Закону? Іудейство чи християнство? Апостольський собор остаточно розмежував ці дві сфери, вказавши їх справжнє місце і значення і встановивши самодостатню силу Христових заслуг і Христової благодаті, яким, в разі перемоги представників іудейства, загрожувала повна загибель від розчинення в іудействі.

Перед вирішенням питання були тривалі дебати, на яких з'ясувалися у всій повноті дві протилежні і взаємновиключні думки. Висновок з них і наче керівну нитку для виходу з цієї заплутаної ситуації дає Петро. Феофілакт (пор. Злат.) знаходить в цьому факті виступу Петра деякий аргумент на користь рішення, визначеного собором: "Зверни увагу: благодать на вирішення питання отримує Петро, ​​в якому і досі залишалися елементи іудейства".

"Мужі браття!" - шанобливе звертання до всього зібрання (Діян. 1:16), але - судячи з Діян. 15:10 - особливо до іудеїв-законників.

Навернення Корнилія відбулося за кілька років перед цим, і апостол вживає посилене вираження про його давність для вказівки того, що справа навернення язичників далеко не нова, самою цією давністю значно послаблює гостроту поставленого питання.

На користь прийняття язичників без формальностей закону Мойсея Петро вказує на таку очевидну участь Божу в справі навернення Корнилія: сам Бог обрав тоді апостола для хрещення язичників, знаючи безпомилково готовність цих язичників до вступу в Церкву Христову і даруванням їм Св. Духа показавшивідсутність різниці з іншими віруючими в Христа.

Ця віра і очистила серця їх, зробивши їх гідними сосудами благодаті Св. Духа, без всякого посередництва справ Закону, які, отже, не становлять суттєвої необхідності для спасіння. По вірі одній, каже, вони отримали те ж саме ... Це може навчити, що одна віра, а не справи (Закону Мойсеєва) і не обрізання…" (Злат., пор. Феофіл.).

"Що ж ви нинi спокушаєте Бога?..." - "Що не вірите, каже, Богу?..Такначе Він не може врятувати вірою?" (Злат.). Такою спокусою Бога, спробою змінити прийнятий Ним спосіб спасінняязичників, апостол бачить бажання покласти ярмо Закону Мойсеєвого на тих, хто спасається вірою.

"Ярмо, якого не могли понести ні батьки наші, ні ми ...". Думка докладно розкривається в посланнях Ап. Павла (Гал. 3:10 і д.,; Рим. 3: 9-19; Рим. 5:15; 1 Кор. 1: 3; 2 Кор. 1: 2; 2 Кор. 13:13; Еф. 1 : 2).

"Благодаттю ... спасемося, як і вони ..." Не тільки язичники, що увірували,спасуться благодатно, без діл Закону, - не тільки ці справи зайві і не потрібні для них, але і для нас, що колись трималися цих справ, вони абсолютно втратили будь-який сенс, відпали, як щось мертве, віддавши цілком своє місце значенню благодаті Христової, якою всіспасаються однаково.Це не поступка язичникам - те, що їх звільняють від ярма законного, не поблажливість дозволяє їм спасатися… а набагато більше - справа виключно благодаті Христової, що скасовує всяку правду законну… так що ніщо вже в справі спасіння не залишається справою закону, що мав свого часу лише значення підготовкиприходу Христа. Отже, закон Мойсея не потрібен в християнстві не тільки для язичників, які не знають його, а й для іудеїв, які знають його.

"Тодi замовкли всi, що зiбралися,..." - під сильним враженням від чіткої і рішучоїпррмови Петра, яка зробила неможливими подальші дебати. Втім, якщо не тепер, то згодом, прихильники іудаїзму досить довго хвилювали своїми підступами Церкву Христову. Тільки час остаточно міг загоїти настільки гостре для іудейства питання.

"Почав говорити Яків ..." - це, без сумніву, Яків "брат" Господній (Діян. 12:17), предстоятель Єрусалимської Церкви, сам суворий учитель Закону, який отримав за цю ревність назву "праведного" (Євсевій., Церк. Іст . 2, 23). Промова такої людини, яка підтвердила слова Петра, мала вирішальний вплив.

«Симон розпо­вiв, як Бог спершу зглянувся на язичникiв, щоб зiбрати з них народ в iм’я Своє».

Думка Якова вражає своєю незвичайною для того часу оригінальністю і сміливістю: досі народ єврейський розглядавсяяк виключно обраний народ Божий, на противагу всім іншим, яким дано від Бога ходити по шляхах своїх.

Св. Яків тепер спростовує подальше існування цієї протилежності і встановлює, що і язичники, що увірували, покликані скласти свій Богомобраний народ, нічим не менший перед народом єврейським.

Цю думку св. Апостол підтверджує пророцтвами, найбільш сильне з яких тут же наводить: «У той день Я відновлю скинію Давидову занепалу, закрию тріщини у ній і зруйноване відновлю, і влаштую її, як у дні давні, щоб вони оволоділи залишком Едома й усіма народами, між якими сповіститься ім’я Моє, — говорить Господь, Який творить усе це.» (Ам. 9:11, 12).

Думка пророцтва така: Бог обіцяє відновити занепалий дім Давида так, що він буде існувати не тільки для євреїв, а й для усіх народів. Це відновлення царства Давида, з залученням до нього всіх народів, і сталося у Христі і благодатному Царстві Його.

"Гово­рить Господь, Який творить усе це...". Той самий Господь, який віщував те, що відбувається, за багато років перед тим, устами пророка...

"Тому, я гадаю...", тобто, за тлумаченням Златоуста і Феофілакта - "владно кажу, що це так...". Відкидаючи обов'язковість Мойсеєвого Закону для віруючих у Христа, мудрий предстоятель церкви Єрусалимської, заради заспокоєння пристрастей, вважає все ж за необхідне запропонувати для язичників, які навертаються до віри в Христа, утримуватися від деяких речей, які не узгоджуються з духом закону Мойсея (Вих. 34:15) і протилежних духу закону християнського.

«Написати їм, щоб вони утримувалися вiд оскверненого iдолами, вiд блуду, задушенини i крови i щоб не робили iншим того, чого не бажають собі».

"Від оскверненого ідолами ...", тобто від м'яса жертв (пор. Діян. 15:29), м'яса язичницьких жертв, яке могло пропонуватися або в домах язичників, або в продажі на ринках, або ж, нарешті, на бенкетах язичницьких (пор. 1 Кор. 8: 1-13).

"Від блуду ..." - однієї з найпоширеніших язичницьких вад, що суперечитьяк Закону Мойсея, так і християнському (1 Кор. 6: 13-18).

"Від удавленини ..." - тварини задушених, без випущення з них крові, що заборонено Мойсеєм (в Лев. 17: 13-14; Втор. 12:16 23).

"Від крові" - від вживання її в їжу (Лев. 3:17; Лев. 7:26; Лев. 17:10; Лев. 19:26; Втор. 12:16 23; Втор. 15:23). Закони Мойсея про це були такі, що винні у вживанні крові тварин і удавленини віддавалися винищенню з народу, хто б не був винний - єврей чи прибулець (Лев. 17: 10-14).

Нестриманість щодо усього цього навернених в християнство язичників викликала б у євреїв крайню відразу до них і давало б чимало приводів до збентеження, спокус і всяких безладів. "Хоча це стосується предметів тілесних, але необхідно утримуватися від них, тому що вони робили велике зло" (Злат., пор. Феофіл.).

"Щоб не робили iншим того, чого не бажають собі..." Цей вислів, заснований на вислові самого Господа (Мф. 7:12; Лк. 6:31), знаходиться лише в небагатьох стародавніх рукописах і в цьому місці, і в ст. Діян. 15:29. А в подальшому місці (Діян. 21:25), де Яків і пресвітери єрусалимські нагадують про постанову собору Павлу, зазначений вислів зовсім не згадується. І св. Златоуст не використовує його.

"Таким чином Яків дозволив все. Мабуть, він заповідає дотримуватися закону, тому що від нього запозичує ці приписи, але і звільняє від нього, запозичуючи лише це..." (Злат.).

Абсолютно доцільно - з Варнавою та Павлом посилаються в Антиохію особливі уповноважені, щоб антиохійці не мали жодного сумніву або підозри в неупередженій і справжній передачі соборних постанов і міркувань, що легко могло статися в середовищі противників Варнави і Павла (пор. Злат.).

"Іуду, прозвано­го Варсавою, та Силу, мужiв, якi начальствували мiж браттями...". У Діян. 15:32 вони називаються також пророками; звідси можна вважати, що вони займали якісь начальницькі посади - вчителів, керівників, наставників спільноти, пресвітерів Єрусалимської церкви.

Лист - судячи і за формою і за призначенням його - написано, цілком ймовірно, грецькою мовою, і в згаданому місці наводиться, ймовірно, в оригінальному вигляді.

В Антиохії (місті), Сирії (області) і Кілікії (сусідній області) ... В межах цих місцевостей особливо панувало збентеження, внесене іудейством.

"Радійте ..." - звичайне вітання в листах у греків (пор. Діян. 23:26), в християнському вживанні зустрічається з додаванням "у Господі", Який є радістю нашою навіть і в самих стражданнях (Кол. 1:24).

"Однодушно розсудили...» - не більшістю голосів, при розходженні думок, а всі одноголосно...

"Бо вгодно Святому Духовi i нам не покладати на вас бiльше нiякого тягаря..." - рішення собору є волею Святого Духа, причому дія Духа Божого анітрохи не обмежує і не порушує повної самостійності міркувань присутніх щодо спірного питання "Духу Святому, - каже св. Златоуст і по ньому Феофілакт, - сказано для того, щоб не подумали, що це людське вчення, а нам для того, щоб переконати, що і вони самі приймають це, хоча і належать до обрізаних ... "Показово, говорить також Феофілакт, що ні Петро, ні Яків не наважувалися, без всієї Церкви, ухвалитирішення про обрізання, хоча визнавали це за потрібне. Але і все разом не поклали б на себе самих, якби не були впевнені, що така річ вгодна і Духу Святому".

"Ніякого тягаря ..." - нічого з обрядів і встановлень Мойсеєвого закону (пор. Діян. 15:10).

"Будьте здорові ..." –звичайне в листах греків і римлян вітання на закінчення листа (Діян. 23:30).

«Але Силi захотілося зостатися там (а Іуда повернувся до Єрусалима)».

Всього цього стиха немає в багатьох стародавніх рукописах, і св. Златоуст не читав його. Втім, сказане в ньому підтверджується наступними подіями (Діян. 15:40, на пор. Діян. 15:36).

ШАПКА1.jpg
bottom of page