top of page

Євангельські читання: Блаженні ті, що слухають слово Боже і виконують йогоЄвангельські читання 21 липня


Євангеліє від Луки, 10, 38–42; 11, 27-28

38 Коли вони йшли, прийшов Він до одного села; тут жінка на ім’я Марфа прийняла Його у свій дім. 39 У неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля ніг Ісуса і слухала слово Його. 40 Марфа ж клопоталася про велике частування і, підійшовши, сказала: Господи, чи Тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати? Скажи їй, щоб допомогла мені. 41 Ісус же сказав їй у відповідь: Марфо! Марфо! Ти турбуєшся і клопочешся про багато що. 42 А потрібне ж тільки одне; Марія ж благу обрала частку, яка не відніметься від неї.
27 Коли ж він це говорив, одна жінка з натовпу, піднісши голос, сказала Йому: блаженна утроба, що носила Тебе, і груди, що годували Тебе! 28 А Він сказав: блаженні ті, що слухають слово Боже і виконують його.

Толкова Біблія

Коли вони йшли... Чи було це під час подорожі Господа в Єрусалим на Пасху страждань або ще раніше того - сказати певно не можна ... Не говорить також Лука, що це за село, де жили Марфа і Марія.


Якщо, дійсно, це було на шляху до Єрусалима, то можна бачити тут вказівку ​​на Вифанії, де жив Лазар (пор. Ін. 11: 1; Ін. 12: 1 і наст.).

Очевидно, в джерелі, яким тут користувався єв. Лука, не названо було ні імені селища, ні імені господаря дому - Лазаря. Мабуть, прийнятий був Христос сестрами навіть не в домі Лазаря, а в домі Марфи, яка могла мати сама свій будинок в тій же Вифанії. Сестра Марфи, Марія, яка перебувала у неї в будинку, сілабіляніг Христа як Його учениця (Діян. 22: 3) і слухала Його з увагою.

Марфі, яка дуже клопоталася про приготування частування для Христа і Його апостолів, які, ймовірно, були з Ним, не сподобалося, що Марія тільки слухає спокійно Христа, залишаючи її без допомоги в її господарських клопотах, і вона звернулася до Христа з проханням - сказати Марії, щоб та допомогла їй.


Господь на це, тоном дружнього докору, сказав Марфі, що марно вона так старається про приготування великого частування.

По слову Господа, потрібно тільки одне, тобто потрібна така ж відданість Євангелію, яку показала Марія, що забула про всі господарські справи, коли перед нею відкрилася можливість слухати вчення Христове.


Деякі з древніх тлумачів (напр., Феофілакт) розуміли під "одним" одну якусь страву, на противагу багатьом стравам, які готувала Марфа, але таке розуміння дуже поверхневе ...

Марія ж благу обрала частку... Краще читання: бо Марія ... Господь Свою вказівку на те, "потрібне одне" засновує на тому, що Марія, дійсно, обрала собі те, що і слід було обрати: її частка, що втім не означає того, щоб старанність Марфи заслуговувало осуду, а тільки показує, що справа Марії - краща, і що їй буде дано чути Христа пізніше. Або ж - і так можна витлумачити - те, що Марія придбає через це слухання, залишиться в ній вічним її надбанням, яке не відбереться від неї ні за яких обставин.

Зауваження про жінку, що, цілком ймовірно, мала дітей і, можливо, не зовсім хороших, робить один єв. Лука. Господь на вигук цієї жінки, яка ставила високо тільки тілесне відношення Матері Христа щодо її Сина, каже, що одного тілесного наближення до Христа мало, для того щоб бути блаженним, - що для цього потрібна і душевна близькість до Христа - дбання про слухання і зберігання Слова Христового, яке сповіщає Він.

Блаженні ті, що слухають ... Точніше: "Так! Але блаженні також ..."


Послання до филип’ян святого апостола Павла, 2, 5 – 11


5 Бо у вас повиннi бути тi самi почування, як i в Христi Iсу­сi: 6 Вiн, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рiвним Боговi‚ 7 але принизив Себе Самого, прийнявши образ раба, зробив­шись подiбним до людей, i з вигляду став як чоловiк; 8 упокорив Себе, був слухняним аж до смерти, i смерти хресної. 9 Тому i Бог звеличив Його i дав Йому iм’я вище над усяке iм’я, 10 щоб перед iменем Iсуса схилилося всяке колiно небесних, земних i пекельних 11 i всякий язик сповiдував, що Господь Iсус Христос у славу Бога Отця.

Толкова Біблія


За новітніми дослідженнями, «частка бо» (γάρ) тут є вставкою (Евальд, с. 102). У такому випадку потрібно думати, що з 5-го стиха починається мова про наслідування Христа. «У читачів, - говорить Апостол, - повинні бути ті самі думки або, краще, той же настрій (φρονείσθωένΰμΐν), як і в Ісусі Христі». А який настрій виявив Христос - про це Апостол говорить далі, в наступному реченні.


«Вiн, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рiвним Боговi‚ але принизив Себе Самого, прийнявши образ раба, зробив­шись подiбним до людей, i з вигляду став як чоловiк».


Багато сперечалися про те, якого Христа тут Апостол має на увазі - предсущого до Його втілення, Сина Божого, який ще не прийняв плоть людську, або вже Сина Божого, що втілився. Перше тлумачення належить майже всій християнській давнини і більшості нових тлумачів, друге ж - Новаціану, Амвросію і Пелагію, а потім Еразму, Лютеру, Кальвіну, а з нових - Дернеру, Філіпу і Річлю.


Образ Бога (μορφή Θεοΰ) за останнім тлумаченням буде означати божественну велич, силу і владу, якою Христос володів і перебуваючи на землі, хоча зазвичай і не виявляв її. Але з таким тлумаченням важко погодитися. Адже образ (μορφή) є у всякому разі щось таке, що можна бачити всім і при будь-яких обставинах. А з даного тлумачення Христос зазвичай не давав бачити Свою Божественну владу.


Ще рішучіше проти такого розуміння говорить наступне (Флп. 2: 7) слово «принизив» - έκένωσεν, яке не може означати: «не використовував, не докладав до справи, приховував», а говорить про дійсне приниження та позбавлення. Тому правильніше розуміти цей вислів «будучи образом Божим» як такий, що говорить про стан Христа до Його втілення, причому «Він» (ός) означає не тільки предсущого Христа, а й разом і Христа в стані втілення - особу, яка залишилася по суті тією ж і в стані предіснування, і в стані втілення.


Що стосується самого терміна «образ»,μορφή, то, на відміну від σχήμα (ст. 7-й), він нерідко означає завжди щось властиве суб'єкту за його природою, що випливає з самої природи суб'єкта (пор. Рим. 8:29; Флп. 3:10; Гал. 4:19). Так і тут μορφή може значати таку форму існування, в якій божественне буття знаходить для себе адекватне вираження, так що за цією формою можна робити висновок і про природу суб'екта.


Нарешті слово «будучи» υπάρχων сильніше, ніж просте ών (від είναι - бути), вказує на дійсність буття, хоча при цьому дає натяк на те, що це буття в величі було тимчасовим і могло припинитися.

«Не вважав за захват бути рівним Богові» - ούχάρπαγμόν ήγήσατο τόεΐναι.

Апостол хоче сказати, що Син Божий, який мав від вічності образ Бога або славу і велич Бога, перед втіленням Своїм не вважав за потрібне насильно, на противагу визначенню Божественного Промислу про спасіння людей, залишати за Собою буття, рівне Богу або, власне, форму існування, яку Він мав від вічності як істинний Бог. Під «рівність із Богом» мається на увазі саме стан, в якому знаходиться Бог, а не природа Божа, тому що від своєї природи ніхто, навіть і Бог, не може звільнитися.

«Але принизив Себе». Точніше: звільнив (έκένωσεν), позбавив Сам Себе добровільно тієї божественної слави і влади, на яку мав повне право і по втіленню.

«Прийнявши образ раба». Саме по собі невизначене поняття «принизив Себе Самого» отримує через це доповнення достатню визначеність. Свою божественну форму існування Господь Ісус Христос розглядає не як скарб, який Він тільки що знайшов і за який Йому потрібно міцно триматися, але звільняє Себе від нього, приймаючи замість старої форми існування нову форму - існування раба.


Чиїм рабом став Христос - цього не сказано. Важливо тільки, що Він став рабом, що зі стану цілковитої свободи і самостійності вступив в стан підпорядкованості (пор. 2 Кор. 8: 9).

Тут вираз «образ раба» означає тільки форму існування рабську, тому що природи рабської не існує.


Він тільки після воскресіння Свого явився в «іншому образі», що відповідав Його прославлянню, а до воскресіння жив як раб, а не як Господь (пор. Мк. 10:38 і Мф. 28:18).

Апостол сказав про Христа, що Він став рабом. Але «рабами» в Св. Писанні представляються і ангели Божі (Євр. 1:14). Апостол хоче тому сказати, який вид рабства прийняв Христос, і каже, що Він прийняв єство не ангела, а людини. Вживаючи при цьому вираз «в подобі людини» (ένόμοιώματι άνθρ.), Апостол цим самим дає зрозуміти, що Христос був тільки «подібний» людям, але насправді не тотожний з ними, так як у Нього не було спадкового гріха, і водночас Він і у плоті залишався Сином Божим (пор. Рим. 1: 3; Гал. 4: 4).

Христос, втілившись, міг би жити спокійно, як жили рабини. Але Він принизив Себе, терпів різні позбавлення і образи. Ці страждання закінчилися для Нього страшною і ганебною смертю на хресті, на якому Він був повішений як злочинець.

Апостол вказує на піднесення Христа після смерті, як на особливе спонукання для читачів йти тим же шляхом страждань, яким прямував і Христос. Під «звеличенням» Христа потрібно розуміти не тільки просторове піднесення Христа із земної області на небо, але і, так би мовити, якісне Його піднесення. Згідно зі св. Афанасієм Олекс., тут можна бачити вказівку на воскресіння Ісуса Христа з мертвих (Афан., Слово 1).

«І дав Йому ім'я» ..., тобто ім'я «Господа» (пор. Фил. 2:11). Це ім'я, звичайно, показує вищий стан Христа по відношенню до всього існуючого: Він є Господом або володарем всесвіту.

Ісус Христос є посередником між Богом і людьми і в Його ім'я або завдяки Йому людина схиляється або схиляє свої коліна, бачачи в ньому справжнього Бога. Але не тільки люди, а й істоти, які перебувають «на небі», тобто Ангели, і живуть в «пеклі», тобто демони, повинні визнати силу Христа. Можна, втім, до числа «небесних» відносити і прославлених віруючих, а до числа «пекельних» - померлих грішників.

«І всякий язик», тобто всі розумні істоти різних сфер - земної, небесної і пекла.

Апостолам Господь Ісус Христос перед Своєю смертю (Лк. 22:29, 30) говорить, що вони повинні, за прикладом свого Господа, йти шляхом самоприниження і думати більше не про свою славу, а про славу Бога Отця.

ШАПКА1.jpg
bottom of page