top of page

Якщо ж праве око твоє спокушає тебе, вирви йогоСьогодні, 20 червня, Євангеліє - про спокуси і боротьбу з ними.

Євангельські читання 20 червня


Євангеліє від Матфея, 5, 27-32


27 Ви чули, що було сказано древнім: не чини перелюбу. 28 А Я кажу вам, що всякий, хто погляне на жінку, жадаючи її, вже вчинив перелюб з нею в серці своєму. 29 Якщо ж праве око твоє спокушає тебе, вирви його і кинь від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один з членів твоїх, аніж щоб усе тіло твоє було ввергнуте в геєну вогненну. 30 І коли правиця твоя спокушає тебе, відсічи її та кинь від себе: бо краще для тебе, щоб загинув один з членів твоїх, аніж щоб усе тіло твоє було ввергнуте в геєну.
31 Сказано також: коли хто розводиться з жінкою своєю, нехай дасть їй лист про розлучення. 32 А Я кажу вам: хто розведеться з жінкою своєю, хіба що через її любодійство, призводить її до перелюбства, і хто візьме шлюб з розлученою, той перелюбствує.

Толкова Біблія


Та ж промова, як і на початку 21 ст., але (по кращим читанням) без додавання «древнім». У recepta, Вульг. та інших слово «древнім» і проникло зі ст. 21. У Старому Завіті заповідь, в тих же словах, як у Мф., викладена в єврейському оригіналі й LXX, Вих. 20:14. У Втор. 5:17 вона повторюється з додаванням в євр. сполучника «і», який у LXX і Матвія пропущений. Євр наах означає всі види і роди перелюбу.


А Я кажу вам, що всякий, хто погляне на жінку, жадаючи її, вже вчинив перелюб з нею в серці своєму.


Греки розрізняли moiceia і porneia; перше, по Феофілакту і ін., відноситься до перелюбства із заміжньою жінкою; друге - з розведеною (букв. з «відпущеною»).


Законні подружні стосунки виключаються з промови Спасителя, і зміцнення сімейних відносин - головна Його мета. Слово «жінка» - в загальному сенсі, будь-яка жінка.


Погляд на жінку з наміром задовольнити похоті є сам по собі перелюбством в серці. За старозавітним законом гріхом був самий факт перелюбу; за вченням Спасителя гріх буває тоді, коли перелюбство відбувається в серці.


Слухачі Христа могли зрозуміти Його слова в тому сенсі, що Він заповідав суворе утримання від блуду, навіть - в думках.


Спаситель говорить про гріх чоловіка; але абсолютно зрозуміло, що те ж саме стосується і жінки. Гріхи їх можуть бути прощені. Тим не менше це - гріхи і відступ від норми, і люди повинні утримуватися від них. Лютер зауважує: «якщо ми і не можемо завадити птахові літати над нашою головою, то можемо перешкодити їй звити гніздо в нашому волоссі».


29 Якщо ж праве око твоє спокушає тебе, вирви його і кинь від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один з членів твоїх, аніж щоб усе тіло твоє було ввергнуте в геєну вогненну.


Праве око. Праве, а не лівий, тому що воно, як і права рука, цінніше для людини. У давнину це виражено було Аристотелем так: fusei beltiwn to dexion tou aristerou (за природою праве краще лівого). Стародавні екзегети ніби не наважувалися тлумачити слова Спасителя буквально. Августин каже, що під оком ми (звичайно) розуміємо найулюбленішого когось ... Але тут слід розуміти під оком радника, бо очі показують шлях.


«Чуючи про очі і руки, говорить Феофілакт, не думай, що тут йдеться про члени тіла, тому що тоді (Спаситель) не додав би слів праве і права. Тут йдеться про уявних друзів, які завдають нам шкоду». Такі тлумачення не можна вважати правильними. Спаситель тому і сказав «праве» і «права» (ст. 30), що говорив про члени тіла; до друзів же ці вирази не можна застосувати. Крім того, мова, очевидно, йде про moiceia, і про члени тіла йдеться як про знаряддя пристрасті.


Найкраще пояснення слова «скандал» (спокуса) зустрічається у Тренча (Притчі, 2-е вид. 1888 с. 89): "σκανδαλον (в його класичній формі σκανδαληθρον) є та частина пастки, на яку кладеться приманка і яка, як тільки доторкнуться до неї, вискакує і змушує пружинку раптом затягнути сильце; потім взагалі під цим словом розуміються сильце". У Новому Завіті воно додається до духовних предметів і містить в собі все те, що, спутуючи ноги людей, змушує падати їх; внаслідок цього воно близько підходить до слова πρόσκομμαі тісно пов'язане за значенням також з словами παγις і θηρα, з якими воно і вживається іноді поруч, як напр. в Рим. 2: 9». Пор. Лев. 19:14, де під σκανδαλον (LXX) мається на увазі предмет, об який спотикається на своєму шляху сліпий.

Новітні тлумачі розуміють вислів Христа буквально, тобто Він каже, що якщо навіть праве око або права рука спокушають тебе, то краще вирвати око чи відтяти руку.


Тлумачення це так само, мабуть, невірне, як і перше, тому що все це абстрактності. Люди могли розуміти слова Христа не інакше, як вирази образні, де вказується на необхідність дотримання великої строгості, коли справа йде про гріх перелюбу.


30 стих.

За конструкцією і змістом цей стих нічим не відрізняється від попереднього. Одна і та ж істина розглядається з різних сторін і таким чином більше закарбовується в свідомості слухачів.


31 стих.

Знову формула 21 і 27 стихів, що повторюється в 33, 36, 43, що вказує, що вся ця промова Спасителя була виголошена в тойй самий час за один раз. Зв'язок добре пояснює Златоуст: «до нового предмету Спаситель переходить лише після того, як розкриє у всій повноті попередній. Так і в даному випадку Він показує нам ще інший вид перелюбства». Детальна мова про цей предмет у Втор. 24: 1-4 викладається Спасителем вельми коротко і абсолютно вільно. Передається одна тільки суть справи і абсолютно не окреслюються обставини, які давали привід до розлучення, зазначені у Второзаконні.


32 А Я кажу вам: хто розведеться з жінкою своєю, хіба що через її любодійство, призводить її до перелюбства, і хто візьме шлюб з розлученою, той перелюбствує.

При поясненні цього, одного з найважчих стихів, - не те, щоб він важкий був сам по собі, а тому, що ним зачіпаються дуже складні практичні життєві відносини, - ми повинні, перш за все, розглянути значення окремих термінів і потім загальний зміст промови Спасителя. Ми викладемо цей предмет з найможливішою ​​стислістю, а хто цікавиться подробицями - відсилаємо до вельми цінної в науковому відношенні брошури проф. Н. П. Глубоковського під заголовком: «Розлучення через перелюбство і його наслідки за вченням Христа Спасителя», СПб. 1895.


Перше важке слово, яке зустрічається при розгляді цього стиха є παρεκτὸς. В укр. перекладено «крім», слов. «разве», вульг. excepta (forniсationis) causa. Παρεκτὸς всюди перекладається однаково словом «крім», за винятком перекладу Лютера, не достатньо зрозумілого; новітні німецькі перекладачі замість es sei denn um Enebruch, як у Лютера (в дужках), перекладають краще і точніше ausser dem Grunde der Hurerei. Παρεκτὸς, говорить проф. Н. Н. Глубоковський, «не було споконвічним в грец. мові» і виникнення його відноситься до періоду часу між 322 і 150 рр. до Р. X. У всякому разі, воно не зустрічається ні в класиків, ні у LXX, де в тому значенні вживається παρεχ і παρεξ.


Вірогідно, однак, що παρεκτὸς, за словами того ж професора, вказувало (разом з іншими виразами) «на виключення для того, що знаходиться поза даним порядком і не підпадає його законам». Подальше λόγου необхідно. Якби його не було, то вираз «розлучається, виключаючи перелюбу» був би незрозумілим. λόγου тут означає «причина» (causa, Grund). Сенс: якщо хтось розлучається, за винятком того випадку, коли його змушує до цього ґрунтовна причина - перелюб дружини, або взагалі однії зі сторін...


Наступне слово - πορνείας. Євфимій Зігабен: Христос «велить не розлучатися чоловікові з дружиною через іншу причину, крім перелюбу (такий повинен бути і укр. переклад 32 ст. На підставі вищесказаного), тобто без слова розпуста, а розпусту тут

Він називає перелюбом. За словами проф. Глубоковського, термін πορνείας «не спеціалізований настільки, щоб про зміст його не могло бути суперечок». «У цьому пункті далеко не нецікаво, що Христос вживає πoρνεια, хоча - фактично - мова йде про μοιχεια. Якщо немає πoρνεια, то відпускання дружини «зневажає саму шлюбну основу, розлучає те, що Бог поєднав законом природи і освятив в християнстві таїнством».


Після цих роз'яснень сенс подальших слів Спасителя представиться нам більш ясним. Той, хто відпускає дружину з якоїсь іншої причини, крім провини розпусти, той змушує (дає привід), внаслідок нестачі задоволення плотської пристрасті, розведеній (залишеній) сторін чинити перелюб. Таким чином, одне зло, довільне розлучення з дружиною (або з чоловіком) без будь-якої поважної причини (провини розпусти), тягне за собою інше, змушує невинно покинуту (або покинутого) впадати в гріх, чинити перелюб, і цей гріх, як можна судити за тоном мови Христа, лягає всією вагою не на відпущену (або відпущеного), а на того, хто відпускає без провини, і провина його робиться, таким чином, потрійною. Крім того, той, хто вступає з розведеною без провини жінкою в новий зв'язок, також допускає гріх, але цей гріх знову повинен бути поставлений і тій людині, яка розлучається зі своєю дружиною без провини з її боку.


Таким чином, безпричинне розлучення буває з'єднанням багатьох зол, багатьох гріхів, які лягають всією своєю вагою на особу, яка допустила свавільне і безпідставне розлучення. Така суть вчення Христа, викладеного в 32 стихові. Про жінок Він, можливо, не говорив тому, що їх не було в числі осіб, що Його слухали. Але «якби хтось став стверджувати, що Господь допустив, як причину залишення чоловіка, тільки розпусту, яка відбувається при недозволеному конкубінаті, то можеш сказати, що Господь сказав про обох вірних, не дозволяючи їм залишати один одного, за винятком вини перелюбу» ( Августин). Такий принцип Спасителя щодо шлюбу цілком можна виправдати і розумними міркуваннями. «Відношення між статями», говорить Толюк, «вводить нас в найглибшу таємницю життя: без подвійності не буває живої єдності; без протилежності між позитивним і негативним немає народження. Закон полярності проходить в царстві зірок і планет, як і через інші сили, елементи, матерії і царства світу; тільки, природно, в кожному царстві він виражається по-різному».


Значить, союз між чоловіком і жінкою є річ природна, властива світовому, встановленому Богом порядку, «полярності», а порушення його суперечить всім природним законам. Спаситель ніде не виступав проти шлюбного життя і, як відомо, освятив шлюб Своєю присутністю. Але порушення шлюбних зв'язків Він засуджував не один раз. Далі, «народження дитини», говорить той же вчений, «немає потреби вважати за відокремлений акт; в ньому передбачається виховання, як продовження первісного акту отримання життя через тілесне народження». І це також не може служити виправданням довільних і безпричинних розлучень, за винятком тих випадків, коли руйнується саме таїнство шлюбу внаслідок провини розпусти. Але за всім цим, звичайно, виникає безліч подальших юридичних питань. Ми цілком згодні, що «канонічна традиція допускала розлучення через перелюбства і навіть дозволяла новий шлюб для невинного, хоча б він відійшов і з причин менш поважних»; що «відпущення дружини мислиме і в християнській Церкві через причину, конкретно зазначену Викупителем» (Глубоковський). Але що робити, якщо перелюб, будучи єдиним вчинком, коли розлучення дозволене, буде виставлятися як засіб для отримання розлучення з нелюбою дружиною або нелюбом чоловіком? Іншими словами, якщо заради отримання розлучення буде чинитися навмисний перелюб, як це і буває на практиці, коли навіть «беруть на себе провину», не будучи в ній винні?


Чи один перелюб може вважатися поважною причиною для розлучення, або тут можуть бути й інші причини, наприклад impotentia, хвороби, відмінність характерів, злочини та ін.? Ці юридичні питання вирішуються тим, що Спаситель дивиться взагалі на порушення шлюбного зв'язку як на гріх. Кожен може, потім, у своїй совісті вирішити, чи допускає він гріх, розлучаючись зі своєю дружиною або дружина з чоловіком, і чинити відповідно до веління своєї совісті, маючи постійно на увазі заповідь. Тут вже ми, очевидно, знову виходимо зі сфери чистого морального вчення, і вступаємо в практично юридичну область, розробку якої і приватне застосування заповіді Новий Завіт завжди надає самим людям. Він дає тільки світло, при якому повинні вирішуватися практичні моральні відносини. На практиці завжди буде окремий випадок, який дозволяється через таке або інше застосування до нього вчення і принципу. На цьому ми й закінчимо цей міркування, зауваживши лише, що виступ з області чистого морального вчення і порушення його завжди і незмінно свідчить тільки про «інший закон», який протистоїть в людині закону розуму його і робить його законом гріховним, що знаходиться в членах його (Рим. 7:23). Всі численні зловживання, котрі бувають у шлюбному житті, свідчать тільки про життя «ветхої людини» і ні про що інше.


 

Послання до римлян святого апостола Павла, 1, 28 – 2, 9


28 А що вони не вважали за потрібне мати Бога в розумi, то Бог вiддав їх перекру­ченому розумовi — чинити неподобства, 29 так що вони сповненi всякої неправди, блуду, лукавства, користолюбства, злоби, сповненi заздрости, вбивства, чвар, лестощів, лихих звичаїв, 30 обмов­ники, наклепники, богоненависники, кривдники, самохвали, гор­довитi, винахiдливі на зло, непокірнi батькам, 31 безрозсуднi, непримиреннi, нелюбовнi, клятвопорушнi, немилостивi. 32 Вони знають праведний суд Божий, що хто чинить так, вартий смерти; однак не тiль­ки самі таке роблять, але й тим, що роблять, сприяють.
1 Отже, нема тобi виправдання, всякий чоловiче, що судиш iншого; бо тим же судом, яким су­диш iншого, осуджуєш себе, чиниш бо те саме й ти‚ що судиш. 2 А ми знаємо, що воiстину є суд Божий на тих, хто чинить таке. 3 Hевже думаєш ти, чоловiче, що, засуджуючи тих, хто чинить таке‚ i робля­чи те саме‚ ти втечеш вiд суду Бо­жого? 4 Або зневажаєш багатство Його милосердя, лагiдности i дов­готерпiння, не розумiючи, що ми­лосердя Боже веде тебе до покаян­ня? 5 Але‚ через жорстокiсть твою i нерозкаяність серця, ти сам собi збираєш гнiв на день гнiву i об’яв­лення праведного суду вiд Бога, 6 Який воздасть кожному за вчин­ками його: 7 тим, якi терпінням у доброму дiлi шукають слави, чес­ти й нетління, — життя вiчне; 8 а тим, що впираються i не пiдкоря­ються iстинi, але вiддаються неправдi‚ — лютiсть i гнiв. 9 Скорбота i утиск на всяку душу людини, яка чинить зло, спершу юдея, по­тiм i еллiна!

Толкова Біблія


За те, що язичники не хотіли Богопізнання зробити керівною засадою в своєму житті, Бог віддав їх у владу повного потемніння моральної свідомості.


Розум перевернений, розум мінливий - не в змозі дізнатися, в чому зло і в чому добро.


Розпуста - те, що вважалося раніше аморальним і у самих язичників і що вони потім, з утратою правильно функціонуючого розуму, стали вважати хорошим і тому безбоязно чинити.


Тут Апостол дає більш докладний опис " неподобств" язичників. Перелік вад у Ап. Павла дається ще в наступних місцях; Рим. 13:13; 1 Кор. 5: 10-11; 1 Кор. 6: 9-10; 2 Кор. 12: 20-21; Гал. 5: 19-21; Еф. 4:31; Еф. 5: 3-4; Кол. 3: 5-8; 1 Тим. 1: 9-10; 2 Тим. 3: 2-5. Як там, так і тут Апостол не тримається строго логічного порядку: зустрічаються поруч поняття ширші і більш тісні, зв'язуються родинні пороки і подібні. Від переліку гріхів, що зустрічається в Старому Завіті (напр., Вих. 20 - Вих. 23 гл.; Лев. 19 гл.; Втор. 27 гл.) перелік Ап. Павла відрізняється тим, що в Старому Завіті виступають, перш за все, окремі дії і особливо грубі гріхи, а у Павла знаходяться на першому плані гріховні настрої як джерело окремих гріхів.


Вони знають присуд Божий, тобто чого вимагає Бог, як Законодавець і Суддя. Це - природний закон моральної свідомості (Рим. 2:15), який встановлює такі гріхи, які варті смерті, тобто вічної смерті. Потрібно зауважити, що і язичники мали поняття про вічні пекельні муки, які очікують запеклих грішників по смерті.


Громадська думка в язичницькому світі стала схвалювати порочних людей. Відомо, що і Калігула, і Нерон зустрічали собі заохочення в римському суспільстві. Звичайно, це не виключало можливості іншого ставлення до пороків і порочних людей (див. 2, 14, 26 і наст.), Але таке ставлення було вже дійсно винятком із загального правила в язичницькому суспільстві. Можна сказати навіть, що язичники, які могли зрозуміти і оцінити, як належить, все зло порочності, йшли в цьому випадку проти загальної течії...


Кожна людина, що судить іншого. Стародавні тлумачі в цій "людині" бачили представників влади, але з цією думкою важко погодитися з огляду на всю подальшу мову Апостола, де зовсім немає згадки про начальство. Більшість нових тлумачів вважають, що Апостол тут звертається до іудеїв, але з цим тлумаченням також не можна погодитися, тому що тут мова звернена до всякої людини, - і до язичника, і до іудеїв, і тому ще, що тільки в Рим. 2:17 є пряме звернення до іудеїв. Правильніше вважати, що Апостол тут має на увазі і язичників, які ще не втратили здатності розуміти, що гріх і що не гріх, і іудеїв - разом.


Робиш те саме. Звичайно, це не вказує на цілком точне повторення гріхів, але, у всякому разі, визначає характер дій людини, що засуджує: загалом вони такого ж роду, до якого належать гріхи, згадані в Рим. 1: 29-31.


Ми, тобто Ап. Павло і римські християни.


Грішник, хоча б і добре знає закони моральності, засуджується.


Суд Божий - вирок суду Божого.


3 Hевже думаєш ти, чоловiче, що, засуджуючи тих, хто чинить таке‚ i робля­чи те саме‚ ти втечеш вiд суду Бо­жого?

Тут Апостол переважно має на увазі іудеїв. Іудеї саме думали, що вони можуть уникнути суду Божого (пор. Мф. 3: 7), і що вони, вже за народженням, сини месіанського царства (Мф. 8:12). Іудеї ж головним чином і засуджували язичників як грішників (пор. Гал. 2:15). Втім, і римські, і грецькі сатирики, що викривали пороки сучасного їм суспільства, самі чимало грішили проти моралі ...


4 стих.

Тут, безсумнівно, Апостол має на увазі сучасних йому іудеїв. Більшість з них справді не звертали достатньої уваги на численні і різноманітні прояви ласки Божої, з якої Бог часто милував їх і там, де можна було їм було очікувати собі суворого покарання.

Іудеї розіп'яли Христа, і гнів Божий, однак, не зараз упав на їхні голови. Бог давав їм час покаятися у своєму гріху.


5 стих. За жорстокість свою - пор. Діян. 7:51.

Збирати гнів. Зневага до божественних дарів не проходить безслідно. Всякий потоптаний людиною дар Божий збільшує величину гніву Божого, який вже готовий вибухнути над затятим в своїй невірі іудейським народом і вибухне, по-перше, при падінні Єрусалима (Мф. 3:10; Лк. 11: 50-51), а у друге - на страшному суді.


Воздасть кожному за вчин­ками його. Відповідно до моральних цінностей дій кожного. Про суд Божий у справах йдеться і в інших місцях послань Ап. Павла (Рим. 14:12; 2 Кор. 5:10; Гал. 6: 6), в Євангелії (Ін. 5: 28-29) і в інших писаннях Нового Завіту (напр., Об. 20:13). Як поєднується з цим твердженням Апостола те, що виправдання дається по вірі? Виправдання, дійсно, дається тільки по вірі, коли людина ще не встигла зробити добрих справ. Але потім, коли людина вже отримала виправдання (у хрещенні) і разом з цим засвоїла собі благодать сили від Бога, вона неодмінно повинна проявити свої сили в добрих справах.


Справи є необхідними плодами виправдання, що звершується по вірі, і на останньому суді Бог буде судити всіх християн вже за ділами їх. Так, раби отримують від свого господаря таланти як дар, але господар вважає при цьому природним, щоб раби примножили ці таланти (Мф. 25:16, Мф. 25:21). "Будь-яке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь" - вчив Іоан Хреститель (Мф. 3:10, порівн. 1 Кор. 3: 9-10; Гал. 6: 7). "Віра виводить на шлях спасіння, забезпечує силою; саме ж спасіння відбувається справами, що відповідають вірі" (єп. Феофан),


…Чи припустиме з релігійної точки зору шукання прославлення? Чи немає в цьому випадку у людини славолюбства і честолюбства? Ні. Раз це шукання звернене до вічної слави в Царстві Небесному, то воно викликає тільки добре налаштування. "Щоб захотіти і сягнути тієї слави і честі, треба відкинути себе і всякого високого… і зійти на найбільш смиренну і принижену частку" (єп. Феофан).


Але якщо апостол тут обіцяє Царство Христове всякому, хто шукає вищого ідеалу, то чи не суперечить він сам собі - тому своєму твердженню, що без віри в Христа спасіння для людини неможливе?


Непорозуміння це можна усунути тільки припущенням, що Апостол вважає неминучим для такої людини - рано чи пізно, навернення до Христа. Христос Спаситель сказав: "хто чинить за правдою - йде до світла" (Ін. 3:21, порівн. Рим. 7:17). І, дійсно, прагнення до ідеалу, що надихає людину, жене його до Христа, в Якому цей ідеал знайшов уже своє здійснення.


Прагнення до чесноти є, можна сказати, вже саме по собі згодою із вченням Євангелія. І якщо в цьому житті людина, яка прагне до ідеалу, не матиме можливості приєднатися до Церкви, то ця можливість відкривається для неї за труною. Такий сенс мають слова Ап. Петра про проповідь Євангелія мертвим (1 Пет. 3: 19-20; 1 Пет. 4: 6).


"Від усякого, кому дано багато, багато й вимагається, і кому багато довірено, з того більше й спитають, - сказав Христос Спаситель" (Лк. 12:48). Іудеї, що знали про те, що загрожує невиконавцеві закону Божого і що чекає його виконавців (Лев. 19; Втор. 28), звичайно, підлягають більшої відповідальності за нехтування законом Божим.

ШАПКА1.jpg
bottom of page