top of page

Хто спраглий, нехай іде до Мене і п’є16 червня читаємо Слово Боже про Христа як джерело води живої і про зішестя Святого Духа на апостолів.


Євангельські читання 16 червня


Євангеліє від Іоана, 7, 37-52, 8, 12


37 В останній же великий день свята стояв Ісус і голосно говорив: хто спраглий, нехай іде до Мене і п’є. 38 Хто вірує в Мене, у того, як сказано в Писанні, з утроби його потечуть ріки води живої. 39 Це сказав Він про Духа, Якого мали прийняти віруючі в ім’я Його; бо ще не було на них Духа Святого, оскільки Ісус ще не був прославлений. 40Багато ж з народу, почувши ці слова, говорили: Він воістину пророк. 41 Інші говорили: Це Христос. А ще інші казали: хіба з Галилеї Христос прийде? 42 Чи не сказано в Писанні, що Христос прийде з роду Давидового і з Вифлеєма, з того міста, звідки був Давид? 43Отже, виникла в народі через Нього незгода. 44 Деякі з них хотіли схопити Його; але ніхто не наклав на Нього рук. 45 І слуги повернулися до первосвящеників і фарисеїв; і дорікали їм: чому не привели Його? 46 Слуги відповіли: ніколи не говорила людина так, як Цей Чоловік. 47 Фарисеї ж сказали їм: невже і ви спокусилися? 48 Хіба увірував у Нього хтось з начальників або з фарисеїв? 49 Але цей народ, що не знає закону, проклятий він. 50 Никодим, один з них, який приходив до Нього вночі, говорить їм: 51хіба закон наш судить людину, якщо раніше не вислухають її і не дізнаються, що вона робить? 52 На це сказали йому: чи й ти не з Галилеї? Роздивись і побачиш, що пророк з Галилеї не приходить.

12 Ісус знову говорив до народу, кажучи: Я — Світло для світу; хто піде вслід за Мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя.


Толкова Біблія


Євангелист дає ще одну промову Христа, з якою Він в останній день свята Кущів звернувся до народу. Оскільки євангелист називає цей день великим, то це, без сумніву, був сьомий день. Правда, за законом Мойсея (Лев. 23:35 і сл.; Чис. 29:35; пор. Неєм. 8:18) і за іудейським звичаєм часу Христа, до семи днів свята Кущів приєднувався ще восьмий день - теж святкового характеру, названий на законі святковим зібранням (Ацерет), але цей день не мав подібності з попередніми днями свята Кущів. Так, перебування в кущах закінчувалося сьомим днем; урочисті ходіння до Силоамського джерела по воду - також. І, крім того, в сьомий день це ходіння з співом Пс. 117 (Осанна!) відбувалося сім раз, чому цей день пізніше і отримав назву "великої осанни".


В цей день також неслися від вівтаря гілки, якими він прикрашався на початку свята. Словом, сьомий день був заключним днем ​​свята, день особливого святкового пожвавлення. Тому-то і Господь в цей день не очікував, як робили інші вчителі, щоб народ сам зібрався навколо Нього, в той час як Він би сидів (проповідники у євреїв зазвичай вчили сидячи, пор. Мф. 23: 2), а, навпаки, сам кликав до себе народ, стоячи в галереї храму. Крізь шум натовпу, який рухався від вівтаря до Силоамського джерела, по двору храму розноситься його заклик: "Хто жадає, нехай прийде до Мене і п’є".


Прочани, що знаходилися на подвір'ї храму, співали гімн пророка Ісаї "І у радості будете черпати воду із джерел спасіння" (Іс. 12: 3), повинні були зрозуміти, що Христос закликає до Себе, як до того "джерела спасіння", про яке пророкує пророк. Зазначити потрібно, що Христос тут говорить щось більше того, що Він сказав колись самарянці: там (Ін. 4:10, 14) Він зображував Себе тільки як подателя живої води, тут же - як цю саму живу воду. Він відносить, таким чином, до Себе ті слова, з якими псалмоспівець звертався до Єгови: "у Тебе джерела життя, - в Твоїм світлі побачимо світло" (Пс. 35:10).


Хто спраглий. Це - люди, які знають про недостатність своїх власних сил для отримання спасіння (пор. Мф. 5: 6). Вони знайдуть повне задоволення своїм запитам, коли увірують в Христа, подібно до того, як колись євреї знаходили під час мандрів в пустелі аравійській для себе воду в скелі. Тут Христос, таким чином, постає як здійснення тієї ідеї, яка була укладена в цьому старозавітному прообразі: Він - справжня скеля, що виточує з себе чудову воду, що дійсно задовольняє спрагу людства.


38 стих. Хто вірує в Мене, у того, як сказано в Писанні, з утроби його потечуть ріки води живої.


Інша обітниця: "хто вірує в Мене ..." має самостійне значення: вона - нова і за змістом, і за формою. Стосується вона не задоволення власних потреб того, хто з вірою приходить до Христа, а тих результатів, яких досягне людина, що повірила в Христа, по відношенню до навколишнього середовищі. І образ тут - інший, ніж в 37-му стихові. Там про Дух Божий йдеться як про воду з джерела, що вдовольняє спрагу людини, а тут Дух Святий порівнюється з каналами і струмками, які в безводну пору зрошують те чи інше поле або цілу країну, зберігаючи рослинність від смерті.


Це порівняння ставить віруючого у Христа на один рівень з Христом як джерелом води живої. Але все ж не сама людина, не серце або уста її, а його черево названо місцем, звідки линуть струмені живої води засохлою землею. Цей вислів - черево - по відношенню до людини означає тіло людини, головним чином, з боку його призначення як органу харчування і розмноження (Втор. 28: 4, 11 за 70-ти; Суд. 16:17; Іов. 1:21; пор. Лк. 1:15; Ін. 3: 4). Отже, не в майбутньому, а в цьому земному житті віруючі в Христа робляться для багатьох інших людей джерелом, що освячує і оживляє. Такими стали, напр., Апостоли, що напоїли водами свого вчення весь всесвіт - "всієї вселенної живильники", як співає про них Православна Церква (на день Апостола Петра і Павла).


«Як сказано в Писанні». У Святому Письмі такого вислову немає, але є щось, що нагадує його. Саме в кн. Ісаї говориться: "і буде Господь вождем твоїм завжди, і під час засухи буде насичувати душу твою й наповнювати кістки твої, і ти будеш, як напоєний водою сад і як джерело, води якого ніколи не висихають». (Іс. 58:11; пор. Зах. 14: 8).


Те, що пророки говорили про значення Ізраїльського народу, яке він, сам будучи освячений Богом, буде мати для народів язичницьких, тепер Господь докладає до віруючих в Нього. Звичайно, це мало б виповнитися на віруючих тоді, коли на них зійде Дух Святий, посланий в світ через Христа (Ін. 16: 13-14).


39 стих. Так як читачі 4-го Євангелія мало були знайомі зі звичаями свята Кущів, і так само і з обітницями Христа про дарування Святого Духа, то євангелист вважає тепер

за потрібне зауважити, що в цьому випадку Христос говорив про Святого Духа, що мали отримати віруючі в Христа, і якого віддавна, до прославлення Христа, на віруючих не було.


Не було Духа Святого… Це, звичайно, не говорить про те, що Дух Святий не існував тоді. Ні, Він існував завжди і сам євангелист каже, що Дух Святий був у пророків (Ін. 3:34), в Ісусі (Ін. 6:63), в благочестивих людей (Ін. 4:23) і в усьому творінні (Ін . 6:63). Тут же мається на увазі дія Духа Святого в Церкві, серед віруючих у Христа. Такий Дух називається тому Духом воскреслого і прославленого Христа (Ін. 20:22; Ін. 15:26; Ін. 16: 7). Це дійсно був новий відносно до форми прояв Духу, про який сповіщали пророки (Єз. 2: 2; Єз. 18:31; Єз. 36:26), хоча по суті завжди був, в усі часи, один і той же Дух Божий.


40 стих. По-різному подіяли слова Христа на присутніх біля Нього слухачів. Одні визнавали Його пророком, хоча навряд чи з'єднували з цим словом конкретне розуміння (пор. Ін. 6:14).


Інші ж називали Його Месією. Але були і противники такої думки - це ті, які думали, що Христос постане не з роду Давидового, і не з Вифлеєма, міста Давидового.


Деякі ж вважали Христа обманщиком, шкідливим для народу ізраїльського, і намагалися, хоча і невдало, затримати Його і видати начальству.

Служителі від Синедріону не змогли затримати Христа.

Повернувшись в Синедріон, вони заявили, що слова Христа справляють непоборний вплив на слухачів і що вони самі підкорилися цьому впливу.

Фарисеї, які були присутні в Синедріоні, дратуються цією заявою ... і вказують служителям на те, що ніхто з начальства не визнав Христа. Тільки проста неосвічена чернь йде за Христом.


«Проклятий він». У цих словах про простий народ явилася вся зарозумілість гордих своїми знаннями в законі фарисеїв, вся їх зневага до людей іншої освіти і світогляду.

Серед загального збудження, в Синедріоні лунає тільки спокійне слово Никодима (пор. Ін. 3: 1), який, за обов'язком своїм, як член Синедріону, також був присутній при допиті служителів.


Він зі свого боку вказує також на закон, який повинні були знати і члени Синедріону, але про який вони тепер забули. "Закон - каже Никодим - вимагає, щоб вирок про будь-кого ухвалювався тільки після того, як підсудний буде вислуханий особисто і в той же час про нього будуть зібрані відомості" (пор. Вих. 23: 1; Втор. 1:16) .


Роздратовані цим несподіваним протестом фарисеї висловлюють підозру в тому, чи не походить і сам Никодим із Галілеї, - адже він так виступає за галилейського вчителя! Нехай він пригадає, що з Галилеї не було пророка…


Що сказав на це Никодим - вказав він на Іону пророка, що походив із міста коліна Завулонового (4 Цар. 14:25; пор. Іон. 1: 1) і на те, що походження багатьох пророків невідоме, і який був взагалі результат усієї розмови, - євангелист не повідомляє.


Ймовірно, ніякої постанови про взяття Христа під варту ухвалено не було: Христос і після того виступав в храмі, як учитель (Ін. 8:20).


Я світло світу. Слово "світло", як термін, що позначає духовне просвітництво, часто вживається у пророків (Іс. 9: 2; Іс. 49: 6). Але Христос тим, що Він є світлом, хоче сказати не тільки те, що Він є носій божественної спасительної істини, а й те, що Він, в силу Свого найтіснішого єднання з Отцем, є першоджерелом всілякого світла в світі, що від Нього йде не тільки справжнє Богопізнання, але і залежить все духовне життя людини, яка інакше, без Христа, ходила б в темряві (пор. Ін. 1: 5). Щоб вийти з цієї темряви, потрібно вірити в Христа, йти за Ним.


Немає нічого неймовірного і в тому припущенні, що привід до найменування Себе світлом світу подав Христу один обряд свята Кущів. Саме, в ніч з першого на другий день цього свята, в храмі, у внутрішньому передньому дворі, запалювалися два великих канделябра, що мали чотири золотих чашки з маслом, які постійно поповнювалися. Світло цих канделябрів розливалося вночі по всьому Єрусалиму. Господь і міг, пристосовуючи промову Свою до цього звичаю, сказати про Себе, як про світло, яке світить не одному Єрусалиму, а цілому світу.


Діяння святих апостолів, 2, 1-11


1 Коли настав день П’ятдесят­ницi, усі вони були однодушно вкупі. 2 I раптом зчинився шум з неба, ніби від сильного вітру, i наповнив увесь дім, де вони перебували. 3 I з’явились їм розділені язики, мов вогненні, i спочили по одному на кожному з них. 4 I спов­нилися всі Духа Святого, i почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщати.
5 У Єрусалимі ж перебували юдеї, люди побожні, з усякого народу під небесами. 6 Коли зчинився цей шум, зібрався народ i схвилювався; бо кожний чув, що вони говорять його мовою. 7 I всі були вражені i дивувалися, кажучи один до одного: «Чи не всі ці, якi говорять, галiлеяни? 8 Як же ми чуємо кожен свою рідну мову, в якій народилися. 9 Парфяни, i мідяни, i еламiти, i жителі Месопотамії, Юдеї i Каппадокiї, Понту та Асiї, 10 Фригiї i Памфілії, Єгип­ту i країв Лівії, прилеглих до Киринеї, i захожі з Риму, юдеї та прозелiти*, 11 критяни й аравитяни, чуємо, що вони говорять нашими мовами про великі діла Божі?»

Толкова Біблія


Господу Було вгодно, щоб - подібно як і Великдень - перша християнська П'ятидесятниця збіглася з днем ​​П'ятидесятниці єврейської, що означало собою не менше аніж скасування і кращу заміну того й іншого єврейського свята.


Про це так говорить блаженний Феофілакт: "в який день даний Закон, в той же потрібно було дарувати і благодать Духа, бо як Спаситель, маючи понести святе страждання, благоволив віддати себе на це страждання не в інший час, а в той, в який був заколений агнець, щоб зв'язати істину з самим образом, так і зішестя Св. Духа, з благовоління згори, дароване не в інший час, але в той, в який був даний Закон, щоб показати, що і тоді законоукладав і тепер законоукладає Дух Святий ...


Оскільки в день П'ятидесятниці зносили снопи свіжих плодів, і різні особи сходилися під одне небо (в Єрусалимі), то в цей же день мало бути і те, щоб початки від всякого народу всіх народів, що живуть під небом, зібралися в один сніп благочестя і по слову апостольському віддавалися Богу ... "


Всі однодушно знаходилися вкупі ... - ῆσαν άπαντες ομοθυμαδόν επί το αυτό. Хто все і де? Слов'янський переклад додає "апостоли", наш - "вони", маючи на увазі під "усіма" не тільки апостолів, але і всіх віруючих у Христа, що були тоді в Єрусалимі (Діян. 1:16, ср .; Діян. 2:14) і новоприбулих на свято іудейської П'ятидесятниці.


З подальшого видно (Діян. 2: 2), що збори цих віруючих у Христа відбувалося в будинку, ймовірно, в тому самому, в якому було і попереднє зібрання (Діян. 1:13). Особливо багатолюдним навряд чи можна його вважати, з огляду на те, що треба було б в такому випадку надати в розпорядження апостолів будинок неймовірно великих розмірів.


Шум ... немов буря раптова зірвалася ... Отже, самого вітру не було, тільки шум (пор. Злат. І Феофіл.), Що йшов зверху вниз, з неба до місця зборів апостолів, - шум настільки сильний, що привернув загальну увагу (Діян. 2: 6).


І наповнив увесь дім, де вони перебували, тобто зосередився в цьому будинку, де вони перебували, де вони сиділи, перебуваючи в молитві і благочестивих співбесідах, в очікуванні виконання обітниці.


…Як шум без вітру, так і язики полум’я без вогню, лише подібні вогненним. "Прекрасно говорити: немов би огненні, ніби буря вітру, щоб ти не подумав чогось чуттєвого про Духа" (Феофіл., пор. Злат.).


Шум був при цьому знаком свідчення зішестя Св. Духа для слуху, язики - для зору. І те, й інше підносило для апостолів велич події і вплив її на душу, яка, власне, і була головним предметом чуда цього обіцяного хрещення "Духом Святим і вогнем".


Поділені язики - διαμεριζόμεναι γλῶσσαι - розділені народи. Враження моменту зішестя Св. Духа було, очевидно, таке, що з якогось невидимого, але близького джерела раптово зійшов і сповнив дім шум, і раптом почали виділятися наче вогненні язики, що поділилися між усіма присутніми - так, що відчувалося при цьому одне і те ж спільне джерело всіх їх.


Шум з неба знаменував також могутність сили Св. Духа, переданої апостолам ("сила згори" Лк. 24:49), а язики знаменували полум'яність проповіді, яка повинна була служити єдиною зброєю преклоніння світу до підніжжя Хреста Христового. Разом з тим язики були також точним означенням звершеної в душах апостолів зміни, яка виразилася в несподівано відчутої ними здатності говорити на інших мовах.


Усі ж вони сповнились Духом Святим ... "Дух Святий, - каже Григорій Богослов (Діян. 4:16), - діяв, по-перше, в ангельських і небесних силах ..., потім в отцях і пророках ..., після ж всього діяв в учнях Христових, і в них триразово - у міру їх сприйнятливості і в три різні часи: до прославлення Христа стражданням, по прославлення воскресінням і після вознесіння на небо (Діян. 3:21), як показує перше - очищення від хвороб і духів, що чинилося, звичайно, не без Духа; також по звершенні домобудівництва - дуновіння Христа, що, очевидно, було Божественним натхненням, і нарешті - нинішній поділ вогненних язиків ... Але перше було не чітким, друге - виразним, а нинішнє – досконаліше, бо не дією вже, як раніше, але істотно присутній і як би сказав інший - співперебуває і співживе Дух ... "


Почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщати ... В пояснення цього так говорить св. Кирило Єрусалимський: "Петро і Андрій - галилеяни - говорять по-перськи і по-мідійськи, Іоан та інші апостоли висловлюються на всякій мови присутніх язичників. Дух Св. навчає багатьом мовам разом, яких зовсім не знали навчені Ним. Це - Божественна сила! Яке порівняння між довготривалим їх незнанням і між цією всеосяжною, багатосторонньою, надзвичайною, раптовою здатністю говорити на всіх мовах ... "


Св. Феофілакт повчає: "Чому дар мов апостоли отримали перш інших обдарувань? Тому що мали розійтися по всіх країнах, і як під час стовпотворіння одна мова розділилася на багато, так тепер багато мов з'єдналися в одній людині, і одна й та ж людина, з натхнення Духа Святого, говорила і перською, і римською, і індійською, і на багатьох інших мовах. І дар цей називався даром мов, тому що апостоли могли говорити на багатьох мовах ... "


Говорять вони про великі діла Божі ... - про все, що являв і являє Бог в світі, особливо з появою Сина Божого. За величчю такого предмета мови і сама мова повинна була мати характер височини, урочистості і захопленості, взагалі натхненного прославлення і подяки Богові.

ШАПКА1.jpg
bottom of page