top of page

Про молитву: Стане природою нашого єства«Чернецтво Волині» продовжує переклад і публікацію книги «Архімандрит Софроній (Сахаров) - Про молитву. Про молитву Ісусову».

 
Необхідно молитися роками. Читати небагато, і лише те, що в тому чи іншому аспекті пов'язане з молитвою і за своїм змістом сприяє посиленню потягу до покаянної молитви у внутрішній келії розуму. Від довготривалості молитва стане природою нашого єства, природною реакцією на будь-яке явище в духовній сфері: чи то світло, чи темрява, явлення святих ангелів або демонічних сил, чи то радість, чи скорбота; словом, повсякчас, за будь-яких обставин.

З цією молитвою наше народження для Вишнього світу може дійсно стати «безболісним».


Короткою є книга Нового Завіту, що відкриває нам останні глибини безпочаткового Буття; теорія Ісусової молитви також не вимагає довжин. Недосяжна в межах землі явлена нам Христом довершеність; не піддається опису безліч випробувань, через які проходить подвижник цієї молитви. Звершення цієї молитви дивним чином приводить дух людини до зустрічі з «силами», прихованими в «космосі». Вона, молитва Іменем Ісуса, викликає боротьбу супроти молитвеника цих космічних сил, а краще сказати, - «свiтопра­вителiв темряви вiку цього, ...духiв злоби пiднебесних» (Еф. 6, 12). Підносячи людину в сфери, що лежать поза гранями земної мудрості, ця молитва в своїх найвищих формах потребує «ангела, вірного наставника».


За суттю своєю молитва Ісуса стоїть вище будь-якої зовнішньої форми, але практично, внаслідок нездатності нашої стояти в ній «чистим розумом» довгий час, заради дисципліни віряни використовують чотки. На Святій Горі Афон найбільш поширені чотки, які мають 100 вузлів, розділених на чотири частини (по 25 кожна). Число молитов і поклонів на день і ніч визначається відповідно до сили кожного й реальної життєвої можливості.

ШАПКА1.jpg
bottom of page