Вам дано розуміти тайни Царства Небесного, а їм не дано22 липня читаємо Євангеліє про тих, що слухають і не чують, дивляться і не бачать...

Євангельські читання 22 липня


Євангеліє від Матфея, 13, 10 – 23


10 І, приступивши, ученики сказали Йому: чому притчами говориш їм? 11 Він сказав їм у відповідь: тому, що вам дано розуміти тайни Царства Небесного, а їм не дано. 12 Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. 13 Тому говорю їм притчами, що вони, дивлячись, не бачать, і, слухаючи, не чують, і не розуміють; 14 і збувається над ними пророцтво Ісаї, яке говорить: слухом почуєте — і не зрозумієте, і очима дивитись будете — і не побачите. 15 Бо згрубіло серце людей цих, і вухами туго чують, і очі свої стулили, щоб не побачити очима, і не почути вухами, і серцем не зрозуміти, і не навернутися, щоб Я зцілив їх. 16 Ваші ж очі блаженні, бо бачать, і вуха ваші, бо чують. 17 Бо істинно кажу вам, що багато хто з пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, і не бачили, і чути те, що ви чуєте, і не чули. 18 Ви ж вислухайте значення притчі про сівача. 19 До кожного, хто слухає слово про Царство і не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його — це те, що посіяне при дорозі. 20 А посіяне на кам’янистих місцях означає того, хто слухає слово і зразу ж з радістю сприймає його, 21 але не має кореня в собі, будучи нестійким; коли ж настає скрута або гоніння через слово це, відразу спокушається. 22 А посіяне між терням — це той, хто слухає слово, але турботи віку цього і спокуса багатством заглушують слово, і воно буває безплідним. 23 Посіяне ж в добру землю — це той, хто слухає слово, і розуміє, і приносить плід, і творить — один у стократ, другий в шістдесят, а інший в тридцять разів.

Толкова Біблія


Христос розповів тільки одну притчу, першу, яка викладається у трьох євангелистів. Але ученики запитують: «Чому притчами говориш їм?» (Мф.)


… Марк чітко говорить, що питання було запропоноване учениками Христа в той час, коли вони залишилися наодинці. Найбільш вірогідним є припущення, що розмова Спасителя з учениками відбулася після того, як промова була завершена, і Він вийшов з ними з човна або рушив на ньому разом з ними в якесь інше місце. У Мк. 4:10 пор. Мк. 4:34 про це йдеться дещо визначеніше. Питання учнів, очевидно, показує, що Спаситель щойно почав цей особливий метод навчання, принаймні, в його найбільш повно розвинутій формі. Євангелмст Матфей, ​​як зауважують, не мав узагалі намір дотримуватися тут хронологічного порядку. За Альфордом, питання з приводу притчі про сіяча було запропоноване під час перерви в проповіді Спасителя, а не тоді, коли Він увійшов у дім, ст. 36.


11 Він сказав їм у відповідь: тому, що вам дано розуміти тайни Царства Небесного, а їм не дано.

(Мк. 4:11; Лк. 8:10).


Слова Христа показують, що вчення Його, викладене в притчах, було «тайнами», що ці тайни не були доступні великому колу слухачів Христа навіть після пояснень, які Він дав ученикам; але останнім вони могли бути зрозумілі і без пояснень, хоча після тлумачення ставали ще зрозумілішими. Слово «тайни» не містить того, що притчі були незрозумілі самі по собі. Це слово вживалося греками для означення деяких тайних знань, обрядів в релігії і в тому, що пов'язано було з нею; до цих таїн ніхто не допускався, крім посвячених…


12 Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має.

(Мк. 4:25; Лк. 8:18).


«Хто має» - підрядне речення, яке не має головного, хоча мова абсолютно правильна і зрозуміла. Це nominativus absolutus (див. Мф. 12:36). Подібні вирази зустрічаються у Мф. 25:29 в притчі про таланти. Це, можливо, було прислів'я, що виражає загальну істину в ставленні до світських і духовних благ. Приклади того, коли у тих, хто «мають», віднімається те, що вони мають, звичайні і загальновідомі. Прислів'я «де тонко, там і рветься» висловлює ту ж думку. У Євангеліях, звичайно, мова тільки про духовне. «Те, що мали люди, віднімається у них, тому що у них немає того, що вони повинні були б мати».


Ученики мали більшу здатність і сприйнятливість до нового вчення і тому могли набути більше, ніж решта народу. Вираз «хто має» Августин тлумачить в сенсі ulitur, і докладає його до проповідників. Проповідник, який проповідує божественне вчення іншим, не відчуває нестачі в навчанні і словах, які говорить і проповідує; але якщо хтось вченням не користується, то навіть і сенс його затемнюється і зникає.


13 Тому говорю їм притчами, що вони, дивлячись, не бачать, і, слухаючи, не чують, і не розуміють;

(Мк. 4: 11-12; Лк. 8:10).


Попереднє посилання на Іс. 6: 9 буде розглянуто в наступному стихові. Сенс стиха з зовнішньої сторони видається зрозумілим, адже скрізь зустрічається чимало людей, які, бачачи, не бачать, і слухаючи, не чують. Але питання, яким чином цим доводиться необхідність повчання саме притчами? Можна припустити, що думка Христа полягала в наступному. Абстрактна істина, що має важливе значення для Царства Небесного, недоступна розуму загалу. Тому потрібне втілення цієї абстрактної істини в відомих образах, які робили б її більш близькою народу, розплющуючи йому очі і відкриваючи вуха, зацікавили б його і спонукали, таким чином, прагнути, щоб збагнути і подальші істини, що символічно і образно подаються в притчі. Цим, мабуть, слова Христа відрізняються від слів пророка Ісаї.


…Ця мова Христа сповнена глибокого змісту. Таким людям, які, бачачи, не бачать, і слухаючи, не чують, можна було б нічого не говорити, тому що промови для них, внаслідок їх нерозуміння, не приносять жодної користі. Але Він говорить і до них - притчами. Коротко зміст можна висловити так: якщо не хочуть розуміти, то не зрозуміють і притчі. Але коли хочуть розуміти, то зрозуміють принаймні притчу. Якщо ж хочуть зрозуміти більше, то, під покровом притчі, побачать, що в ній розкриваються таємниці Царства Небесного.


14 і збувається над ними пророцтво Ісаї, яке говорить: слухом почуєте — і не зрозумієте, і очима дивитись будете — і не побачите.

(Мк. 4:12; Лк. 8:10).


Іс. 6: 9, 10 з євр.: «9 І сказав Він: іди і скажи цьому народові: слухом почуєте — і не зрозумієте, і очима будете дивитися — і не побачите. 10 Бо огрубіло серце народу цього, і вухами насилу чують, і очі свої зімкнули, нехай не побачать очима, і не почують вухами, і не зрозуміють серцем, і не навернуться, щоб Я зцілив їх».


Бог дає тут Ісаї при його покликанні доручення проповідувати народові, який погано бачить і важко (погано) чує. Промова пророка повинна була зробити серце цього народу ще більше грубим, очі його ще більш сліпими і вуха глухими, щоб народ цей не навернувся і не отримав зцілення, і це за те, що, через свою гріховність, він не бажає нічого бачити і чути. Народ походить на безнадійного злочинця, якого не торкають жодні промови, і він не піддається впливу жодних аргументів. Тому неувага до промови пророка служить для народу сама по собі одним з покарань.


Промова ця не буде спасительною для народу, але послужить знаряддям для його осуду і викриття. На виправдання своє народ не може посилатися на те, що йому нічого не було повідомлено. Таким є зміст справжньої промови Ісаї, яка адресується тепер Спасителем до єврейського народу. І це зрозуміло, якщо ми звернемо увагу на колишні викриття Христа, особливо в Мф. 11: 16-24 і Мф. 12: 25-37, де Спаситель говорив без притчі. За неувагу до Своїх слів і небажання на ділі виконувати їх Він тепер сповіщає людям, серце яких зробилося черствим і огрубіло, вирок.


15 Бо згрубіло серце людей цих, і вухами туго чують, і очі свої стулили, щоб не побачити очима, і не почути вухами, і серцем не зрозуміти, і не навернутися, щоб Я зцілив їх.

(Мк. 4:12 - текст вельми скорочений).

Від серця розбещення поширюється на вуха і очі; через очі і вуха здоров'я повертається в серце.


17 Бо істинно кажу вам, що багато хто з пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, і не бачили, і чути те, що ви чуєте, і не чули.

(Лк. 10:24).

Тут розуміються взагалі пророки, які сповіщали про Грядущого Викупителя і, звичайно, самі бажали Його бачити. Гарне пояснення цього стиха у Ієроніма: «тут, мабуть, міститься протилежне тому, про що йдеться в іншому місці. Отець ваш Авраам прагнув, щоб побачити день Мій; і побачив, і зрадів. Але Ісус Христос не сказав, що бажали бачити те, що ви бачите, всі праведники і пророки, а сказав «багато».


19 До кожного, хто слухає слово про Царство і не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його — це те, що посіяне при дорозі.

(Мк. 4:15; Лк. 8:12).

У Матфея пропущено те, що сказано у Мк. 4:14 і Лк. 8:11 (друга половина стиха). Виклад промови Спасителя у всіх синоптиків різний. Буквально у Матфея: Кожного, хто слухає слово Царства і не розуміє, приходить… Таку промову називають анаколуф (непослідовність), і вона вжита тут заради більшої виразності. Мова без анаколуф була б така: лукавий приходить і краде посіяне в серці кожного, хто слухає слово про Царство і не розуміє.


22 А посіяне між терням — це той, хто слухає слово, але турботи віку цього і спокуса багатством заглушують слово, і воно буває безплідним.

(Мк. 4:18; Лк. 8:14).


За Златоустом, «Спаситель не сказав: вік, але: але клопоти віку цього; не сказав: багатство, але: спокуса багатством. Отже, будемо звинувачувати не самі речі, але зіпсовану волю. Можна і багатство мати і не спокушатися ним, - і у вік цей жити і не пригнічуватися клопотами». Під «турботами віку цього» слід розуміти звичайні людські клопоти у боротьбі за існування…


23 Посіяне ж в добру землю — це той, хто слухає слово, і розуміє, і приносить плід, і творить — один у стократ, другий в шістдесят, а інший в тридцять разів.

(Мк. 4:20; Лк. 8:15).

Деякі, розуміючи під плодом у стократ, разом з Августином, мучеництво, говорили, що під плодом в шістдесят разів мається на увазі стан євангельської вбогості, а в тридцять - дотримання взагалі заповідей. Найкраще тлумачення цього місця належить, із стародавніх тлумачів, Євфиміяю Зігабену, який правильно розуміє слова Христа в загальному сенсі. Під плодом у стократ Спаситель мав на увазі, за словами Зігабена, досконалу плідність чесноти; в шістдесят - середню, а в тридцять - слабку.


 

Послання до римлян святого апостола Павла, 16, 17-24


17 Благаю вас, браття, остерi­гайтесь тих, що чинять розбрат та спокуси всупереч вченню, якого ви навчилися, i ухиляйтесь вiд них; 18 бо такi люди служать не Господевi нашому Iсусу Христу, а своєму череву, i ласкавими словами та красномовством зваблюють серця простодушних. 19 Ваша покiрнiсть вiрi усiм вiдома; тому я радію за вас: тiльки бажаю, щоб ви були мудрi у доброму i простi у злому. 20 Бог же миру знищить незабаром сатану пiд ногами вашими. Благодать Господа нашого Iсуса Христа з вами! Амiнь.
21 Вiтають вас Тимофiй, спiвро­бiтник мiй, i Лукiй, Ясон i Сосипатр, родичi мої. 22 Вiтаю вас у Господi i я, Тертiй, який написав це послання. 23 Вiтає вас Гай, гос­тинний для мене i всiєї церкви. Вiтає вас Ераст, мiський скарбник, i брат Кварт.
24 Благодать Господа Iсуса Хрис­та з усiма вами. Амiнь.

Толкова Біблія


Застерігаючи своїх читачів від проповідників, які хочуть заснувати відділені церковні громади, Апостол характеризує цих агітаторів, як людей своєкорисливих, які хочуть експлуатувати довірливих християн в своїх особистих інтересах. Апостол радить християнам залишатися вірними тій вірі, яку вони вже давно прийняли.


18 бо такi люди служать не Господевi нашому Iсусу Христу, а своєму череву, i ласкавими словами та красномовством зваблюють серця простодушних.


Риси, в яких Апостол малює цих агітаторів, такі загальні, що важко визначити характер і походження цих агітаторів. Ймовірно, ці лжеучителі ще й не виступали в Римі, а тільки, за чутками, що дійшли до Павла, зібралися там.


19 Ваша покiрнiсть вiрi усiм вiдома; тому я радію за вас: тiльки бажаю, щоб ви були мудрi у доброму i простi у злому.

Думка Апостола наступна: «агітатори ці, втім, можуть обдурити тільки людей простодушних, а ви - не такі».

Мудрі в доброму, тобто щоб ви вміли визначити, де істина і добро.

Прості у злому, тобто не піддавалися злу, залишилися незабрудненими злом, пор. Флп. 2:15; Мф. 10:16.


20 Бог же миру знищить незабаром сатану пiд ногами вашими. Благодать Господа нашого Iсуса Христа з вами! Амiнь.

Бог називається тут Богом миру з огляду на появу тих агітаторів, які хочуть ввести поділ в Церкві - Рим. 16:17. Ці люди є для Павла слугами сатани: якщо вони не служать Христу, то, значить, служать противнику Христа - сатані. Звідси походить образний вислів «знищить сатану під ногами вашими», що нагадує собою суд над змієм дияволом, Бут. 3:15.


21 Вiтають вас Тимофiй, спiвро­бiтник мiй, i Лукiй, Ясон i Сосипатр, родичi мої. 22 Вiтаю вас у Господi i я, Тертiй, який написав це послання. 23 Вiтає вас Гай, гос­тинний для мене i всiєї церкви. Вiтає вас Ераст, мiський скарбник, i брат Кварт.

Тут Апостол приєднує ще кілька вітань від осіб, що його оточували під час відправлення послання до Рима. Тимофій в інших посланнях 2 Кор. 1: 1; Флп. 1: 1; Кол. 1: 1 згадується поряд з Ап. Павлом на самому початку послань; тут же вітання від нього вміщено в кінці, ймовірно, в силу того, що він перебував далеко від Римської Церкви. - Інші, тут згадані, - невідомі особи.


Тертій був писарем у Ап. Павла в той час, як Павло писав послання до римлян. Він сам від себе вставляє вітання римським християнам.


Гай - це, ймовірно, той житель Коринфа, про якого Апостол згадує в 1 Кор. 1:14.


Брат Кварт. Апостол, ймовірно, не знайшов ніякого іншого відповідного епітета цьому своєму співробітникові і вказав його просто як брата, тобто християнина.


24 Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з усіма вами. Амінь.

Починаючи з 80-х років 19-го століття деякі тлумачі послання до римлян стали висловлювати думку, що XVI-а глава послання до Римлян є окремим листом Апостола Павла до ефесян, випадково приєднаним до нашого послання. На користь цієї думки говорять, нібито, деякі місця цієї глави, а саме: а) ст. 5-й, де Епенета названо першим християнином з язичників Азії - а Ефес був головним містом провінції Азії, б) ст. 3-4, де згадані Прискілла та Акила жили саме в Ефесі (1 Кор. 16 і 2 Тим. 4:19).


Головне ж - Ап. Павло, кажуть, не міг знати так добре стільки осіб з римської громади і давати про них схвальні відгуки, тому що він ще в Римі не був.


Вважаємо, що ці міркування зовсім не такі, щоб на їх підстави будувати гіпотезу про окреме послання до ефесян, випадково приєднане до послання до римлян.


Найважливіше свідчення в цьому відношенні полягає в наступному. У ті часи християни, з різних обставин (для проповідування Євангелія, для уникнення гонінь і, нарешті, у справах торгових) постійно змінювали місця проживання і разом з Ап. Павлом могли сказати про себе: «не маючи тут постійного місця» (Євр. 13:14).


Внаслідок цього в Римі легко могли опинитися багато християн, відомі Апостолу Павлу з їх діяльності ще на Сході. Що стосується, зокрема, Акили і Прискілли, то відомо, що вони спочатку жили в Римі, а потім пішли звідти внаслідок початого проти іудеїв гоніння.


Коли гоніння затихло, вони могли спокійно повернутися в Рим, щоб там готувати грунт для діяльності Ап. Павла. Крім того, що це було б за послання, яке майже цілком складалося б із одних вітань!


ШАПКА1.jpg